Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regelrette verb og diftongering Madrid, La Gran Via y calle de Alcalá

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regelrette verb og diftongering Madrid, La Gran Via y calle de Alcalá"— Utskrift av presentasjonen:

1 Regelrette verb og diftongering Madrid, La Gran Via y calle de Alcalá
Marius Vøllestad Bø vgs.

2 Plan for dagen Regelrette verb i presens Diftongering: querer og poder

3 Primera conjugación Endelse –ar Amar (Å elske) Hablar (Å snakke) Visitar (Å besøke) Amo Hablo Visito Amas Hablas Visitas Ama Habla Visita Amamos Hablamos Visitamos Amais Hablais Visitais Aman Hablan Visitan

4 Segunda conjugación Endelse –er
Comer (Å spise) Aprender (Å lære) Temer (Å frykte) Como Aprendo Temo Comes Aprendes Temes Come Aprende Teme Comemos Aprendemos Tememos Comeis Aprendeis Temeis Comen Aprenden Temen

5 Tercera conjugación Partes Decides Vives Parte Decide Vive
Endelse –ir Partir(Å dra, å dele) Decidir(Å bestemme) Vivir(Å leve, å bo) Parto Decido Vivo Partes Decides Vives Parte Decide Vive Partimos Decidimos Vivimos Partís Decidís Vivís Parten Deciden Viven

6 Diftongering Hva er en diftong?
Når to vokaler står sammen i en stavelse Eksempel: Puedo eller Quiero

7 Verbet querer (infinitiv form)
Å ville (Kan også bety å være glad i, og å ønske) Querer endres i presens til diftongen quiero Andre verb med endring fra infinitiv form e › ie i presens: Empezar (Å begynne) › (Yo) Empiezo Pensar (Å tenke) › (Yo) Pienso Entender (Å forstå) › (Yo) Entiendo Perder (Å miste) › (Yo) Pierdo

8 Verbbøyning i presens av querer
(Yo) quiero (Tú) quieres (Él, ella, usted) quiere (Nosotros, nosotras) queremos (Vosotros, vosotras) queréis (Ellos, ellas, ustedes) quieren

9 Verbet poder Å kunne (Hvis det innebære kunnskap, brukes Saber (Å vite)) Poder endres i presens til diftongen Puedo Andre verb med endring fra infinitiv form o › ue i presens: Contar (Å fortelle, å telle) › (Yo) Cuento Dormir (Å sove) › (Yo) Duermo Encontrar (Å finne) › (Yo) Encuentro Volver (Å dra tilbake) › (Yo) Vuelvo

10 Verbbøyning i presens av poder
(Yo) puedo (Tú) puedes (Él, ella, usted) puede (Nosotros, nosotras) podemos (Vosotros, vosotras) podéis (Ellos, ellas, ustedes) pueden


Laste ned ppt "Regelrette verb og diftongering Madrid, La Gran Via y calle de Alcalá"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google