Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pretérito Perfecto – Perfektum  Perfektum på spansk og norsk brukes nokså likt. Eks: Jeg har spist mye i dag. Når du sier ”har spist” eller ”har snakket”,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pretérito Perfecto – Perfektum  Perfektum på spansk og norsk brukes nokså likt. Eks: Jeg har spist mye i dag. Når du sier ”har spist” eller ”har snakket”,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pretérito Perfecto – Perfektum  Perfektum på spansk og norsk brukes nokså likt. Eks: Jeg har spist mye i dag. Når du sier ”har spist” eller ”har snakket”, bruker du perfektum. Perfektum på spansk og norsk dannes med hjelpeverb ”har” og perfektum partisipp (snakket). På spansk bøyes hjelpeverb ”haber” (ha) i alle personer. Dette verbet brukes bare som hjelpeverb. Partisippet har felles form i alle personer, slik som på norsk. -AR verb får endelsen –ADO, (husk jentenavn ADA) mens –ER og –IR verb får –IDO til slutt. (husk jentenavn IDA)

2 Hjelpeverb ”haber” – ”har” HaberÅ ha - har HeJeg har HasDu har HaHan/hun/ og høflig form ”De har” HemosVi har HabéisDere har HanDe har / og høflig form ”Dere har”

3 Participio – Partisipp -AR ( Hablar) -ER (Comer) -IR (Vivir) -ADO-IDO HABL – ADO (SNAKKET) COM – IDO (SPIST) VIV – IDO (BODD)

4  Has comido mucho esta semana? Har du spist mye denne uka?  Hoy he hablado mucho por teléfono. I dag har jeg snakket mye i telefonen.  Este año hemos vivido en Ecuador. I år har vi bodd i Ecuador.

5 Verb med uregelrett bøyning av partisippet Infinitivo - Infinitiv Participio – Perfektum partisipp Abrir (å åpne)Abierto (åpent) CubrirCubierto Decir (å si)Dicho (sagt) Descubrir (å oppdage)Descubierto (oppdaget) Componer (å komponere)Compuesto (komponert) Escribir (å skrive)Escrito (skrevd) Hacer (å gjøre)Hecho (gjort) Ir (å dra, å gå)Ido (dratt, gått) Morir (å dø)Muerto (dødd) PonerPuesto Romper (å ødelegge)Roto (ødelagt) Ser (å være)Sido (vært) Ver (å se)Visto (sett) Volver (å vende tilbake)Vuelto (vendt tilbake)

6 Merk:  Med en litt mer grammatisk formulering kan man si at både spansk og norsk perfektum brukes når det man snakker om har en eller annen forbindelse med nåtida, for eksempel at man ennå befinner seg innenfor sammen tidsrom ( i dag eller tilsvarende).


Laste ned ppt "Pretérito Perfecto – Perfektum  Perfektum på spansk og norsk brukes nokså likt. Eks: Jeg har spist mye i dag. Når du sier ”har spist” eller ”har snakket”,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google