Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pretérito Perfecto – Perfektum

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pretérito Perfecto – Perfektum"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pretérito Perfecto – Perfektum
Perfektum på spansk og norsk brukes nokså likt. Eks: Jeg har spist mye i dag. Når du sier ”har spist” eller ”har snakket”, bruker du perfektum. Perfektum på spansk og norsk dannes med hjelpeverb ”har” og perfektum partisipp (snakket). På spansk bøyes hjelpeverb ”haber” (ha) i alle personer. Dette verbet brukes bare som hjelpeverb. Partisippet har felles form i alle personer, slik som på norsk. -AR verb får endelsen –ADO, (husk jentenavn ADA) mens –ER og –IR verb får –IDO til slutt. (husk jentenavn IDA)

2 Hjelpeverb ”haber” – ”har”
Å ha - har He Jeg har Has Du har Ha Han/hun/ og høflig form ”De har” Hemos Vi har Habéis Dere har Han De har / og høflig form ”Dere har”

3 Participio – Partisipp
( Hablar) -ER (Comer) -IR (Vivir) -ADO IDO - IDO HABL – ADO (SNAKKET) COM – IDO (SPIST) VIV – IDO (BODD)

4 Has comido mucho esta semana?
Har du spist mye denne uka? Hoy he hablado mucho por teléfono. I dag har jeg snakket mye i telefonen. Este año hemos vivido en Ecuador. I år har vi bodd i Ecuador.

5 Verb med uregelrett bøyning av partisippet
Infinitivo - Infinitiv Participio – Perfektum partisipp Abrir (å åpne) Abierto (åpent) Cubrir Cubierto Decir (å si) Dicho (sagt) Descubrir (å oppdage) Descubierto (oppdaget) Componer (å komponere) Compuesto (komponert) Escribir (å skrive) Escrito (skrevd) Hacer (å gjøre) Hecho (gjort) Ir (å dra, å gå) Ido (dratt, gått) Morir (å dø) Muerto (dødd) Poner Puesto Romper (å ødelegge) Roto (ødelagt) Ser (å være) Sido (vært) Ver (å se) Visto (sett) Volver (å vende tilbake) Vuelto (vendt tilbake)

6 Merk: Med en litt mer grammatisk formulering kan man si at både spansk og norsk perfektum brukes når det man snakker om har en eller annen forbindelse med nåtida, for eksempel at man ennå befinner seg innenfor sammen tidsrom ( i dag eller tilsvarende).


Laste ned ppt "Pretérito Perfecto – Perfektum"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google