Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EL IMPERATIVO. El imperativo Imperativ er en modus (form), slik som konjunktiv (ønskeform) og indikativ (fortellerform). Imperativ er bydeform Imperativ.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EL IMPERATIVO. El imperativo Imperativ er en modus (form), slik som konjunktiv (ønskeform) og indikativ (fortellerform). Imperativ er bydeform Imperativ."— Utskrift av presentasjonen:

1 EL IMPERATIVO

2 El imperativo Imperativ er en modus (form), slik som konjunktiv (ønskeform) og indikativ (fortellerform). Imperativ er bydeform Imperativ brukes som på norsk, ved oppfordring, ordre, advarsel og bønn. Eks: Oppfør deg ordentlig! Spis opp maten din! Ikke gjør sånn! Ikke finn på noe tull! Ikke ha albuene på bordet! Det finnes to typer: 1.El imperativo afirmativo: Bekreftende imperativ. Når du sier hva noen skal gjøre 2. El imperativo negativo: Nektende imperativ. Når du sier hva noen ikke skal gjøre. I motsetning til norsk, må imperativ bøyes etter den personen man snakker til. Det skilles også mellom familiær og høflig form.

3 El imperativo - kortversjonen du-form = tredjeperson entall presens indikativ av verbet, eks.: ¡habla más alto! – snakk høyere! Vosotros = infinitiv minus r pluss d = salir salid - gå ut! (til dere) usted, ustedes, nosotros = konjunktivformen, dvs.: -AR verb får –er verb endelse: HABLAR (usted) Hable-(ustedes)hablen-(nosotros)hablemos -ER og –IR verb får –ar verb endelse: COMER (usted)coma –(ustedes)coman –(nosotros)comamos

4 El imperativo afirmativo Verbos regulares: ustedhablecomaescriba ustedeshablencomanescriban nosotroshablemoscomamosescribamos HABLARCOMERESCRIBIR túhablacomeescribe vosotroshabladcomedescribid Formene for usted, ustedes og nosotros er identiske med presens konjunktiv.

5 Imperativo negativo Nektende imperativ bøyes identisk med presens konjunktiv. Escribirestudiarcomer túNo escribasNo estudiesNo comas VosotrosNo escribáisNo estudiéisNo comáis NosotrosNo escribamos No estudiemosNo comamos UstedNo escribaNo estudieNo coma UstedesNo escribanNo estudienNo coman

6 Imperativ og objektspronomen Ved bekreftende imperativ settes objektspronomen sammen med og etter verbet. Eks: - Déme un vaso de agua (Gi meg et glass vann) - Díme la verdad (Si meg sannheten) - Háblanos (Snakk til oss) Med refleksive verb forsvinner den sist bokstaven i 2. person flertall: Eks: - Callad calla + os ¡Callaos! (Vær stille).. og i 1. person flertall: Eks: - levantemos levantemo + nos ¡Levantémonos! (Nå står vi opp!) Man kan i muntlig tale bruke infinitiv ved refleksive verb: Eks: - ¡Iros! (Dra! Avsted med dere!) - ¡Callaros! (Vær stille!) Når det kommer to pronomen etter hverandre, skal indirekte objekt komme først og direkte objekt etterpå. Eks: Di (si) - me (Ind.obj) – lo (Dir.obj) ¡Dímelo! (Si meg det!)

7 Nektende imperativ og objektspronomen Objektspronomen skal settes foran nektende imperativ. Eks: ¡No lo hagas! (Ikke gjør det!) ¡No los invites! (Ikke invitér dem!) ¡No me lo compres! (Ikke kjøp det til meg) Når indirekte objektspronomen le og les følges av direkte objektspronomen lo, la, los og las, skrives le og les om til se. Dette gjelder både nektende og bekreftende imperativ. Eks: ¡No se lo digas a nadie! (Ikke si det til noen!) ¡Díselo a ella! (Si det til henne!) ¡Mándaselo! (Send ham/henne det!)

8 A practicar: Conjugar en imperativo los verbos vivir, estudiar y aprender. VIVIRESTUDIARAPRENDER túviveestudiaaprende vosotrosvividestudiadaprended nosotrosvivamosestudiemosaprendamos ustedvivaestudieaprenda ustedesvivanestudienaprendan

9 Verbos irregulares Verbene som får diftongering eller vokalskifte i stammen i presens indikativ, får den samme forandringen i de samme personene i imperativ. PENSAR/ie (å tenke)PEDIR/i (å be om) túpiensapide vosotrospensadpedid nosotrospensemospidamos ustedpiensepida ustedespiensenpidan

10 Noen verb er helt uregelmessige i 2. person entall men bøyes regelmessig i de andre personene: Poner (å sette, legge)pon Decir (å si)di Hacer (å gjøre)haz Salir (å gå ut)sal Ser (å være)sé Ir (å dra, reise, gå)ve Tener (å ha)ten Venir (å komme)ven PONER túpon vosotrosponed nosotrospongamos ustedponga ustedespongan SALIRTENER salten salidtened salgamostengamos salgatenga salgantengan

11 Tarea Escribid una receta de una comida noruega Tips: se på bruksanvisninger, der finnes det ofte en spansk versjon der det sikkert er brukt en del imperativ


Laste ned ppt "EL IMPERATIVO. El imperativo Imperativ er en modus (form), slik som konjunktiv (ønskeform) og indikativ (fortellerform). Imperativ er bydeform Imperativ."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google