Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regjeringens regionaliseringspolitikk Regionalisering av næringspolitikken utviklingsaktører og virkemidler Kommunal- og regionalminister Erna Solbergs.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regjeringens regionaliseringspolitikk Regionalisering av næringspolitikken utviklingsaktører og virkemidler Kommunal- og regionalminister Erna Solbergs."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regjeringens regionaliseringspolitikk Regionalisering av næringspolitikken utviklingsaktører og virkemidler Kommunal- og regionalminister Erna Solbergs innlegg på Næringslivsdagene i Tromsø 24.03.04

2 2 “Skape attraktive bo og arbeidssteder for ungdom”

3 3 Bosetting, verdiskapingen og levedyktige lokalsamfunn i hele landet. Vi må føre en fremtidsrettet og mulighetsorientert regional- og distriktspolitikk.

4 4 Nytt grep i regionalpolitikken: ”Fylkeskommunen som utviklingsaktør”

5 5 Samfunnsutfordringer – med globalt tilsnitt Økende globalisering Kronekurs og konkurranseevne Arbeidsledighet og arbeidskraft Petroleumsavhengighet Svak nyskapings- og innovasjonstakt Sentralisering av befolkningen

6 6 Vår største utfordring er:

7 7 Samfunnsutfordringer – med organisatorisk tilsnitt Demokratiunderskudd, jfr. Maktutredningen Modernisering av offentlig sektor Mangfold og statlige forvaltningsenheter på ulike nivå har ført til en fragmentert og oppsplittet offentlig forvaltning Brukermedvirkning Regional tilpasning (prioriteringseffektivitet)

8 8 Regionalisering i Europa begrunnes med: Bidrar til effektiv økonomisk utvikling Skal bidra til å svekke sektoriseringen Lettere for regioner å etablere seg i kjernen av internasjonale nettverk Bidrar til å redusere den økonomiske ulikheten mellom regioner Skaper samhørighet mellom regioner på tvers av landegrenser Gir innhold i nærhetsprinsippet

9 9 Hva skjer i Danmark og Sverige? Strukturkommisjonen i DK. De mest sannsynlige alternativene er bred amtsmodell eller en bred kommunemodell. Tre nivå, økt desentralisering, mer konsistens og sammenheng mellom nivåer, større kommuner og større amt. Ansvarskomiteen i Sverige Utreder nå tre strategier som skal bidra til økt utviklingskraft i offentlig virksomhet.

10 10 Hva skjer i Norge? Ny regionalmelding våren 2005 Globalisering, økt internasjonal konkurranse og sårbarhet Likeverdige levekår, velferd, mangfold og økonomisk vekst nasjonalt og regionalt Balansert utvikling i bosettingen på landsdelsnivå og næringsutvikling og verdiskaping i hele landet Regionalpolitikk i hele landet, men distriktspolitisk ekstrainnsats videreføres

11 11 Viktige tema i meldingen Måldiskusjon Styrke vekstkraft gjennom regional innovasjon og nyskaping Offensivt møte omstillingsutfordringer i samfunn og næringsliv Utvikle vekstkraftige regioner Sikre grunnlag for likeverdige levekår Mer regionalt differensiert politikk Regionalt ansvar for utviklingspolitikk, i samarbeid mellom offentlig og privat sektor Innspill fra Effektutvalget og Distriktskommisjonen

12 12 Regjeringens visjon ”Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har gode muligheter til å utvikle lønnsom virksomhet. På viktige områder skal Norge ligge i tet internasjonalt når det gjelder kunnskap, teknologi og verdiskaping.”

13 13 Regionene som sentra for verdiskaping Vekst skal komme i privat sektor, det må vi legge til rette for gjennom gode rammebetingelser Regionalt fokus på sterke og nyskapende næringsmiljøer Regjeringen ønsker å støtte mennesker som vil noe Forskning- og kunnskapsparker, næringshager og inkubatorer støtter opp under etablerere og bedrifter på en effektiv måte uten at det offentlige subsidierer den enkelte bedrift.

14 14 Innovasjon 2010 – Fra idé til verdi 8 innovasjonsprosjekter –Offshore – leverandørindustri og skipsverft –Kommersialisering av FoU –Nord-Norge –Industritriangelet – Kongsberg, Grenland, Vestfold –Innlands-Norges muligheter og utfordringer –Hovedstaden og regionsentrene som innovasjonsmotorer –Entreprenørskap –Innovasjon i tjenestesektoren

15 15 KRD vil videreføre Nyskapings- og Teknologiprogrammet i Nord-Norge i en ny periode, 2005-2007, fordi: oppnår gode resultater utfyller andre virkemidler fortsatt behov for ekstrainnsats for mer FoU-bruk i nordnorsk næringsliv bidrar til regjeringens visjon – Fra idé til verdi

16 16 ” Økonomisk vekst og verdiskaping i hele landet er sentralt for utviklingen i distriktene” Entreprenøskap er høyt prioritert Fokus på ide-, utviklings- og kommersialiseringsfasen

17 17 Utfordringspunkter i den videre debatten om regionalisering Hvilke samfunnsutfordringer skal løses? Næringslivets forventninger til det offentlige som tilrettelegger for næringsutvikling Hvilke regioner eller landsdelsregioner ser kommuner og næringsliv seg tjent med? Erfaringer fra pågående forsøk og utredninger på det regionale nivå. Norge er stort geografisk, men har folketall som en region i et av de store europeiske landene. Regjeringen ønsker desentralisering og styrket lokaldemokrati – ikke sentralisering eller for ensidig sektorfokusering.


Laste ned ppt "Regjeringens regionaliseringspolitikk Regionalisering av næringspolitikken utviklingsaktører og virkemidler Kommunal- og regionalminister Erna Solbergs."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google