Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kort og elementært om rettsdogmatisk metode Dag Wiese Schartum, AFIN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kort og elementært om rettsdogmatisk metode Dag Wiese Schartum, AFIN."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kort og elementært om rettsdogmatisk metode Dag Wiese Schartum, AFIN

2 Oversikt over noen mulige rettslige metoder Rettens grunnlag (rettskildeforskning, rettsfilosofi mv) Rettsdogmatisk metode (de lege lata) Annen rettskildeforskning Rettspolitisk metode (de lege ferenda) Rettens virkninger mv –Rettssosiologi –Kriminologi –Rettsøkonomi –mv Forskningsmetode?

3 Annen rettskildeforskning - Empirisk orientert forskning på rettskildene - Dvs forskning som ikke har som mål å finne fram til “gjeldende rett” - Forskning som studerer rettskilder ved å * studere rettsanvendelsens ytre rammer * studere rettskildeproduksjon * kvantifisere rettskilder * studere endringer i rettskildematerialet * vurdere kvalitative aspekter ved rettskilder * finne mønstre/sammenhenger i eksisterende kilder * studere rettsinformasjon og -formidling * mv

4  Rettskildeprinsippene Basert på "den juridiske kulturarv"  Rettsvitenskapen  Domstolpraksis, særlig Høyesterett Er uskrevne normer (retningslinjer) om  hva som kan telle som rettskildefaktorer  hvilke argumenter som kan utledes av rettskildefaktorene og  hvordan rettskildefaktorene skal samordnes Rettsdogmatisk metode

5  Rettskildefaktorer (argumentkilder) Lovgivning Forarbeider og etterarbeider til lovgivning Rettspraksis Andre myndigheters praksis Privat praksis Rettsoppfatninger i juridisk litteratur mv Reelle hensyn (hensynet til et godt resultat) mv  Fortolkning og subsumsjon Rettsdogmatisk metode, forts.

6  Harmonisering av rettsregler Motstrid  Total motstrid  Total-partiell motstrid  Partiell motstrid Eliminering av motstrid  Innskrenkende fortolkning  Prioritetsprinsipper  Lex superior -prinsippet  Lex specialis-prinsippet  Lex posterior-prinsippet Rettsdogmatisk metode, forts.


Laste ned ppt "Kort og elementært om rettsdogmatisk metode Dag Wiese Schartum, AFIN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google