Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kort og elementært om rettsdogmatisk metode

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kort og elementært om rettsdogmatisk metode"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kort og elementært om rettsdogmatisk metode
Dag Wiese Schartum, AFIN

2 Oversikt over noen mulige rettslige metoder
Rettens grunnlag (rettskildeforskning, rettsfilosofi mv) Rettsdogmatisk metode (de lege lata) Annen rettskildeforskning Rettspolitisk metode (de lege ferenda) Rettens virkninger mv Rettssosiologi Kriminologi Rettsøkonomi mv Forskningsmetode?

3 Annen rettskildeforskning
- Empirisk orientert forskning på rettskildene - Dvs forskning som ikke har som mål å finne fram til “gjeldende rett” - Forskning som studerer rettskilder ved å studere rettsanvendelsens ytre rammer studere rettskildeproduksjon kvantifisere rettskilder studere endringer i rettskildematerialet vurdere kvalitative aspekter ved rettskilder finne mønstre/sammenhenger i eksisterende kilder studere rettsinformasjon og -formidling mv

4 Rettsdogmatisk metode
Rettskildeprinsippene Basert på "den juridiske kulturarv" Rettsvitenskapen Domstolpraksis, særlig Høyesterett Er uskrevne normer (retningslinjer) om hva som kan telle som rettskildefaktorer hvilke argumenter som kan utledes av rettskildefaktorene og hvordan rettskildefaktorene skal samordnes

5 Rettsdogmatisk metode, forts.
Rettskildefaktorer (argumentkilder) Lovgivning Forarbeider og etterarbeider til lovgivning Rettspraksis Andre myndigheters praksis Privat praksis Rettsoppfatninger i juridisk litteratur mv Reelle hensyn (hensynet til et godt resultat) mv Fortolkning og subsumsjon

6 Rettsdogmatisk metode, forts.
Harmonisering av rettsregler Motstrid Total motstrid Total-partiell motstrid Partiell motstrid Eliminering av motstrid Innskrenkende fortolkning Prioritetsprinsipper Lex superior -prinsippet Lex specialis-prinsippet Lex posterior-prinsippet


Laste ned ppt "Kort og elementært om rettsdogmatisk metode"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google