Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

The case – trial, and conviction? Av Stein Schjølberg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "The case – trial, and conviction? Av Stein Schjølberg"— Utskrift av presentasjonen:

1 The case – trial, and conviction? Av Stein Schjølberg steins@mosstingrett.no www.gobalcourts.com www.cybercrimelaw.net

2 Law comes to Cyberspace

3 The Background Council of Europe 1976 USA Interpol OECD 1986 Council of Eorope 1989, 1995 United Nations 1990

4 Interpol Third Interpol Symposium on International Fraud, Paris, 1979 First Interpol Training Seminar for Investigators of Computer Crime, Paris, 1981 International Conferences on Computer Crime in Lyon, 1995, 1996, 1998, 2000 and 2002 (Seoul, Korea)

5 The Cyberspace Age International Legal Instruments

6 G-8 Countries Group The Subgroup of High-Tech Crime, 1997 Meeting in Washington D.C., May 2004: ”With the Council of Europe’s Convention on Cybercrime coming into force on July1, 2004, we should take steps to encourage the adoption of the legal standards it contains on a broad basis”.

7 The European Union A Proposal from the Commission of April 19, 2002, for a Council framework decision on attacks against information systems: Article 3: Illegal access to information systems Article 4: Illegal interference with information systems

8 The Council of Europe Convention on Cybercrime of 2001 Committee of experts on crime in cyber- space(PC-CY), 1997-2001 Signed on November 23, 2001, in Budapest Entry into force – July 1, 2004 Ratification, October 18, 2004: 8

9 The Organization of American States (OAS) Group of Experts on Cybercrime, 1999 A Meeting in Washington D.C. April 2003: ”That Member States evaluate the advisability of implementing the principles of the Council of Europe Convention on Cybercrime (2001), and consider the possibility of acceding to that convention”

10 The Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Meeting in Mexico, October 2002 Bangkok, July 2003 ”Endavour to enact a comprehensive set of laws relating to cybersecurity and cybercrime that are consistent with the provisions of international legal instruments, including the Convention on Cybercrime (2001)”

11 The Global Legal Framework on Cybercrime The Council of Europe Convention on Cybercrime The Organization of American States (OAS) The Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)

12 Cybercrime laws – A Global Survey Cybercrime laws in 69 countries www.cybercrimelaw.net Supreme Court decisions in 105 countries www.globalcourts.com

13 Norway 1977: Konferanser om EDB og kriminalitet i Oslo, Stockholm og København 1979: Strl. §145, 2.pkt 1982: Grunngitt spørsmål i Stortinget 1985: NOU 1985:31 Datakriminalitet Lov av 12. juni 1987 nr 53: - strl. §§ 145, 2. ledd, 151b, 261, 270 nr. 2

14 NOU 2003: Lovtiltak mot datakriminalitet Datakrimutvalget oppnevnt i januar 2002 Delutredning I – Ratifikasjon av Europarådets konvensjon: Strl. §§ 145, 1. ledd og 145b Strprl. §§ 199a og 215a Stortingsproposisjon desember 2004?

15 European council concention art. 2 Illegal access Data attacks Strl. § 145, 2. Ledd Case: ”bryte en beskyttelse” – break a protection ”eller på lignende måte” – or in a similar way

16 Europarådets konvensjon art. 3 Illegal interception Dataavlytting Strl. 145, 2. Ledd Case: ”skaffer seg adgang til data som overføres ved elektroniske midler” ”på lignende måte”

17 Europarådets konvensjon art. 4 Data interference Dataskadeverk Strl. § 291 – skadeverk Case: ”ødelegge eller skade en gjenstand – endring av data innebærer skadeverk overfor lagringsmediet”

18 Europarådets konvensjon art. 5 System interference Systemskadeverk Strl. §§ 291og 151b Case: ” ødelegger, skader eller gjør ubrukelig en gjenstand – funksjonaliteten til datasystemet”

19 Europarådets konvensjon art. 6 Misuse of devices Ulovlig tilgjengeliggjøring av tilgangsdata Lovforslaget § 145b

20 Europarådets konvensjon art.7 Computer-related forgery Eletronisk dokumentfalsk Strl. § 182jfr. § 179 Case: ”benytter som ekte eller uforfalsket et ettergjort eller forfalsket dokument – endring eller sletting av data blir benyttet”

21 Dom Tiltalen Tiltaltes forklaring Vitneforklaringer Bevis Sakkyndige erklæringer Fagkyndige meddommere hvor det er behov for det


Laste ned ppt "The case – trial, and conviction? Av Stein Schjølberg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google