Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 (Marianne Riise, fagdirektør KRD, Valgforum 1. – 2. mars 2010) Oppfølging av OSSE-rapport Endringer i valgloven?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 (Marianne Riise, fagdirektør KRD, Valgforum 1. – 2. mars 2010) Oppfølging av OSSE-rapport Endringer i valgloven?"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 (Marianne Riise, fagdirektør KRD, Valgforum 1. – 2. mars 2010) Oppfølging av OSSE-rapport Endringer i valgloven?

2 Kommunal- og regionaldepartementet 2 Oppfølging av OSSE-rapporten Norge skal bidra til å etablere en særskilt oppfølgingspraksis for OSSE rapporter! ”Den norske modellen” Norway will contribute to establish a practice on how to follow-up OSCE reports! “The Norwegian Model”

3 Kommunal- og regionaldepartementet 3 Konkrete oppfølgingspunkter 2010 1.Møte med OSSE om EAM rapporten – januar 2.OSSE deltar på Valgforums konferanse – mars 3.Møte med OSSE om gjennomgang av høringsnotat – april

4 Kommunal- og regionaldepartementet 4 Konkrete oppfølgingspunkter 2010 forts. 4.Formell uttalelse i OSSEs Permanent Council - juni 5.Detaljert redegjørelse for ”The Human Dimension Committee” – juni 6.Utarbeide rapport som beskriver hvordan de enkelte punkter i OSSEs rapport er fulgt opp - juni 7.Redegjørelse på OSSEs årlige ”Human Dimension Conferace” – september

5 Kommunal- og regionaldepartementet 5 OSSE observerte 2009 valget! Election Assessment Mission – EAM rapport “Norge har en lang tradisjon med å avholde demokratiske valg, og gjennomføringen av valget 14. september bekreftet at norske valg kjennetegnes av politisk pluralisme, respekt for grunnleggende frihet og rettigheter, stor offentlig tillit til at valgadministrasjonen er upartisk samt at hele prosessen er gjennomført med integritet. Myndighetene har vist seg å være spesielt lydhøre når det gjelder å rette opp i svakheter i valgprosessen og å forbedre den.”

6 Kommunal- og regionaldepartementet 6 Kommentarer til anbefalingene 1.Valgbarhet for departementsansatte ved stortingsvalg (Consideration might be given to allowing officials employed in government ministries the right to be elected to office) Kan stille til valg. Må fratre valgdagen. Forbudet gjelder alle ansatte Grunnlovsbestemmelse

7 Kommunal- og regionaldepartementet 7 Kommentarer til anbefalingene 2.Plikten til å velges (Consideration might be given to reviewing the duty to be elected, ensuring it is fully consistent with the International Covenant on Civil and Political Rights which states that no one should be forced to associate with a political party or group not of his/her choosing) Velkjent problemstilling Ombudsplikt Bør det være mulig å be seg fritatt fordi partiets/grupperingens ideologi strider mot egen personlig overbevisning?

8 Kommunal- og regionaldepartementet 8 Kommentarer til anbefalingene 3.Fordeling av mandater på fylkene ved stortingsvalg (Consideration could be given to a review of the constitutional provision for the distribution of parliamentary seats among constituencies, in order to ensure a better compliance with the principle of equal suffrage) Innbyggere og areal Code of good practice – ikke mer enn 15% avvik – unntak Dynamikk i dagens system Ny beregning før 2013

9 Kommunal- og regionaldepartementet 9 Kommentarer til anbefalingene 4.Personvalg ved stortingsvalg (It is recommended that consideration be given to amend the Election Act to either provide voters with a genuine opportunity to affect the election of a particular candidate by lowering the threshold or to move to a closed list system) Blir mest sannsynlig vurdert før 2013 valget

10 Kommunal- og regionaldepartementet 10 Kommentarer til anbefalingene 5.Begrensninger i hvem som kan sitte i stemmestyrer og valgstyrer (Consideration should be given to restricting candidates from serving as members of Polling Committees and Electoral Committees, in order to prevent any real or perceived conflict of interest) Sikre upartiskhet Bør listekandidater sitte i stemmestyrene? Valgstyrene?

11 Kommunal- og regionaldepartementet 11 Kommentarer til anbefalingene 10.Hemmelig stemmegivning – nye krav til stemmeseddelen? (The authorities should continue efforts to ensure secrecy of the vote, including broadening the use of the coloured pilot ballot if it is found to be more effective) Designstemmeseddel Gode erfaringer Pålegges brukt i alle kommuner?

12 Kommunal- og regionaldepartementet 12 Kommentarer til anbefalingene 11.Ens prosedyrer for sikkerhet og forsegling av urner på valgdagen (The authorities should consider adopting consistent procedures on election day safeguards, including sealing of the ballot boxes on election day) Dagens valglov Bør alle valgurner som brukes på valgdagen forsegles?

13 Kommunal- og regionaldepartementet 13 Kommentarer til anbefalingene 12.Praktisering av legitimasjonskravet (The election authorities should adopt a consistent approach for identifying voters, while minimizing the possibility for disenfranchisement) Av hensyn til prinsippet om lik stemmerett er ens praksis viktig Eksempler

14 Kommunal- og regionaldepartementet 14 Kommentarer til anbefalingene 13.Tilrettelegging for funksjonshemmede (Election authorities should continue their efforts to facilitate voting for the disabled, and all municipal authorities should implement the existing criteria for making polling stations accessible) Nye krav til publikumsbygninger: Alle skal være universelt utformet Gjelder også eksisterende bygg. Overgangsregler. Vurderes særskilt i forkant av neste valg

15 Kommunal- og regionaldepartementet 15 Kommentarer til anbefalingene 14.og 15. Klagesystemet ved valg (It is recommended that consideration be given to providing the legal right to appeal all election-related matters and election results to a competent court as the final authority on all election matters, in line with OSCE commitments and international good practice.) (Consideration could be given to setting specific expedited time limits for the adjudication of election- related complaints and appeals by all relevant authorities including courts, the NEC and Parliament, in order to be fully consistent with paragraph 5.10 of the Copenhagen Document.) Utredning i regi av Venezia-kommisjonen

16 Kommunal- og regionaldepartementet 16 Andre punkter i høringsnotatet Evaluering av 2009 valget Manntallet Listeforslag Kretsinnrapportering – bør alle kommuner pålegges å telle kretsvis? Kontroll av stemmesedler hos fylkesvalgstyrene –Bytting av stemmesedler er ikke tillat


Laste ned ppt "1 (Marianne Riise, fagdirektør KRD, Valgforum 1. – 2. mars 2010) Oppfølging av OSSE-rapport Endringer i valgloven?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google