Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personvern i offentlig sektor DRI 1010 Gruppeundervisning 2 8./13. februar Jon Berge Holden Mona Naomi Lintvedt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personvern i offentlig sektor DRI 1010 Gruppeundervisning 2 8./13. februar Jon Berge Holden Mona Naomi Lintvedt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Personvern i offentlig sektor DRI 1010 Gruppeundervisning 2 8./13. februar Jon Berge Holden Mona Naomi Lintvedt

2 Dagens tema Mer om rollene behandlingsansvarlig og databehandler Datatilsynet Personvernnemnda Andre myndigheters behandling

3 Hvem er behandlingsansvarlig? Popplyl § 2Popplyl § 2 nr 4 Behandlingsansvarlig: den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes Juridisk person – ledelsesforankring Reell kontroll, instruksjonsrett Ansvar og plikter etter loven Grense mot annen behandlingsansvarlig, utlevering

4 Hvem er databehandler? Popplyl § 2 nr 5 Databehandler: den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige Hvem er behandlingansvarlig og databehandler? –Flyttemelding –Ansettelse, søknad - tilsettingAnsettelse –Nettsted - avis, nettbank –Kontroll av trossamfunn, hjemmel, rutinerhjemmel,rutiner

5 Forholdet behandlingsansvarlig - databehandler Krav om skriftlig avtale, § 15 –Setter grensen for databehandlers rådighet Ansvar etter loven ulikt –Behandlingsansvarlig: etterleve alle lovens plikter, inkl. grunnkrav til behandlingen, § 11 –Databehandler: sikre behandling i samsvar med databehandleravtalen, §§ 13-15 Fullt ansvar hos den behandlingsansvarlige

6 Myndigheter innen personvern Datatilsynet: Forvaltningsorgan, veiledning, enkeltvedtak, tilsyn, høringsinstansDatatilsynet Personvernnemnda: KlageorganPersonvernnemnda

7 Myndigheters behandling Helse, helseregisterloven - annen begrepsbruk.helseregisterloven Politiet, PST, Etterretningstjenesten, ransaking, avlytting. Forslag om politiregisterlov i NOU 2003:21PolitietPSTEtterretningstjenesten, ransaking,avlyttingNOU 2003:21 Statistisk sentralbyrå (SSB)Statistisk sentralbyrå (SSB Forvaltningsloven § 13 taushetsplikttaushetsplikt Offentlighetsloven


Laste ned ppt "Personvern i offentlig sektor DRI 1010 Gruppeundervisning 2 8./13. februar Jon Berge Holden Mona Naomi Lintvedt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google