Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonssystem for tannlege Kloster-Jensen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonssystem for tannlege Kloster-Jensen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonssystem for tannlege Kloster-Jensen
Gruppe 16E

2 Oppgavestiller Tannlege Alf-Christian Kloster-Jensen
Almennpraksis med vekt på estetikk i Fredrikstad 5 ansatte Tjenester som Kloster-Jensen tilbyr: Vanlige tannhelsetjenester Protetiske arbeider Implantologi Kirurgi

3 Problemstilling Dagens system er: Papirbasert Tar opp mye plass Tregt
Lettere for feillagring og at data blir ”borte”

4 Problemstilling Det nye informasjonssystemet:
Pasientdata skal lagres digitalt Enkel pasientinnkalling Redusere tiden det tar å hente informasjon og lagre informasjon Sikre kvaliteten i informasjonen Brukervennlig Bedre kontroll over betalinger

5 Hvorfor vi valgte oppgaven
Denne oppgaven gav oss muligheten til å benytte og videreutvikle våre kunnskaper vi har tilegnet oss ved HIST. Spesielt da innen databaser, programmering, utvikling av brukergrensesnitt og prosjektadministrasjon

6 Problemløsning Maler vi har brukt: Oppstartsdokument
Her ble innledende fase av prosjektet dokumentert Brukerkravdokument Her blir ulike analyser og brukerkrav dokumentert Systemkravdokument Her blir alle de tekniske krav dokumentert Sluttrapport Her blir alle fasene av prosjektet dokumentert

7 Problemløsning Verktøy: Access Visual Basic Microsoft Office
Database Visual Basic Brukergrensesnitt, programmering Microsoft Office Dokumenter, kommunikasjon Dreamweaver Prosjektsiden på web

8 Eksempel på skjermbilde

9 Eksempel på kodesnutt Private syk As New ADODB.Recordset
Private Sub Form_Load() Dim sykq As String Id = frmpas.txtpasnr sykq = "SELECT sykdom.snavn as SYKDOM, sykdom.sforklar as FORKLARING From sykdom, pas_syk Where sykdom.syknr = pas_syk.syknr and pas_syk.pasientnr = " & id syk.Open sykq, deTannlege.cnnTannlege, , adLockOptimistic Set dbgsyk.DataSource = syk End Sub

10 Resultater Avsluttede dokumenter: Implementert database i Access
Oppstartsdokument Brukerkravdokument Systemkravdokument Implementert database i Access Brukergrensesnittet i Visual Basic er ferdig Det meste av programmeringen er ferdig

11 Fremdriftsplan Videre arbeid: Sluttrapport Fullføre Programmering
Lage brukerveiledning Uttesting av systemet


Laste ned ppt "Informasjonssystem for tannlege Kloster-Jensen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google