Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IT – språk, logikk, psykologi Høst 2005. StudentWeb  www.uio.no/studier/studentweb/ www.uio.no/studier/studentweb/  StudentWeb brukes til utdannings-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IT – språk, logikk, psykologi Høst 2005. StudentWeb  www.uio.no/studier/studentweb/ www.uio.no/studier/studentweb/  StudentWeb brukes til utdannings-"— Utskrift av presentasjonen:

1 IT – språk, logikk, psykologi Høst 2005

2 StudentWeb  www.uio.no/studier/studentweb/ www.uio.no/studier/studentweb/  StudentWeb brukes til utdannings- planen, som er en oversikt over ditt studiel ø p. I StudentWeb skal du melde deg til emnene du skal ta.  Du m å identifisere deg med f ø dselsnummer (11 siffer) og din PIN- kode for å f å tilgang til tjenesten.

3 Utdanningsplan  Plan for studiel ø pet p å hele bachelor- graden.  Du skal bare melde deg p å emner for h ø sten 2005.  Husk å bekrefte p å meldingene ved å trykke OK, lagre plan.

4 Emnepåmelding i StudentWeb  Programmet gir veiledning i teltet p å plassen utenfor onsdag kl. 10-18.  Bestem deg for hvilke emner du vil ta og notér emnets navn og kode f ø r du g å r inn p å StudentWeb. Bestem deg ogs å for hvilke grupper du vil g å p å.  PC-stua i Sophus Bugge er betjent mandag til torsdag kl. 10-18.  P å meldingsfrist: torsdag 18. august kl. 24.

5 Viktige datoer  18. august kl. 24: frist for p å melding til emner via StudentWeb.  22. august: beskjed om emneopptak p å StudentWeb. undervisningen begynner.  23. august - 1. september: siste runde med emnepåmelding (restplasser).  1. september: frist for å betale semesteravgift.

6 Plass på faddergruppe?  Dersom du ikke har f å tt meldt deg p å, men likevel ø nsker å v æ re med i en faddergruppe, kan du kontakte Fadderskranken p å Frederikkeplassen. Denne vil v æ re å pen kl. 11-15 onsdag 17. til mandag 22. aug.  Plass på faddergruppe kan ikke garanteres til dem som ikke har forhåndspåmeldt seg.

7 Stipend og lån fra Lånekassen  S ø k stipend og l å n og sjekk resultatet p å www.lanekassen.nowww.lanekassen.no  Det er nye ordninger med utbetaling f.o.m. h ø sten 2005. Sjekk L å nekassens nettsider.  Du m å ha opptak for å kunne s ø ke l å n.

8 Mer informasjon?  Programmets nettsider: www.uio.no/studier/program/it-slp/ www.uio.no/studier/program/it-slp/  Portalen Mine studier p å minestudier.uio.no minestudier.uio.no  Generell studieinformasjon f å r du i HF- info; i teltet denne uka, ellers i 1. etasje i Niels Treschows hus kl. 9-15.

9 Studieveiledning  Studiekonsulenten for HUMIT-emnene: Nina Kulsrud, rom 514 HW, e-post: nina.kulsrud@iln.uio.no nina.kulsrud@iln.uio.no  Programleder Jan Tore L ø nning, e-post: j.t.lonning@iln.uio.no j.t.lonning@iln.uio.no  Programkonsulent Karina Kleiva, rom 272 i 2. etasje, PAM. Treffetid tirsdag og torsdag 13-15, e- post: karina.kleiva@hf.uio.nokarina.kleiva@hf.uio.no

10 Adgang til Henrik Wergelands hus og PC-stua (100-meterskogen)  Alle som er registrert på HUMIT-emner får automatisk adgang med sitt gyldige studentkort senest 29. august.  Etter 29.8. kan man kontakte ekspedisjonskontoret til ILN (2. et. HW) dersom noe er feil.  Tilganger til dem som ikke har betalt semesteravgift innen 1. september blir slettet etter denne dato.

11 Du har ansvar for å holde deg orientert!  Sjekk e-posten din jevnlig (uio- adressen!)  Bruk portalen Mine Studier: minestudier.uio.no (beskjeder som gjelder programmet samt alle kurs du er registrert p å.) minestudier.uio.no


Laste ned ppt "IT – språk, logikk, psykologi Høst 2005. StudentWeb  www.uio.no/studier/studentweb/ www.uio.no/studier/studentweb/  StudentWeb brukes til utdannings-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google