Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til masterprogrammet for arkeologi og konservering, studieretning arkeologi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til masterprogrammet for arkeologi og konservering, studieretning arkeologi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til masterprogrammet for arkeologi og konservering, studieretning arkeologi

2 2 > Program for arkeologi og konservering 18.08.2014 Hvem er hvem? Program for arkeologi og konservering Programleder: Tor Egil Førland Programkonsulent: Mari Corell Institutt for arkeologi, konservering og historie Undervisningskoordinator: Sheila Dawn Coulson Studiekonsulent: Mimi E. Koppang Studiekonsulent for internasjonalisering, fleksibel læring og etter- og videreutdanning : Helena Neumann Studieleder: Katrine Randin

3 3 > Program for arkeolog og konservering 18.08.2014 Oppbygging av programmet 4. semesterARK4090 - Masteroppgave i arkeologi 3. semesterARK4090 - Masteroppgave i arkeologi 2. semesterARK4200 - Prosjektbeskrivelsesseminar ARK4310/ARK4320 - Feltkurs 1. semesterValgfritt emne på 4000-nivå ARK4300 – Arkeologisk databehandling 10 studiepoeng

4 4 > Som dere så: 20 valgfrie studiepoeng 40 obligatoriske 60 studiepoengs masteroppgave. Studenter som ønsker en bredere utdanning rettet mot forvaltning framfor forskning, kan velge å skrive to mindre arbeider – hver på 30 studiepoeng – som til sammen veier like tungt.

5 Praktisk informasjon

6 6 > 18.08.2014 Semesterregistrering Du finner de valgfrie emnene her.her Må gjøres hvert semester i Studentweb Detaljer for betaling av semesteravgiften finnes på Studentweb, der bestiller du eventuelt giro. Siste frist er 1. september Du må identifisere deg med fødselsnummer (11 siffer) og PIN- kode for å få tilgang til tjenesten (alternativt: brukernavn og passord). – Hvis du er ny student ved UiO finner du PIN-koden på giroen for betaling av semesteravgift. Du skal få brukernavn og passord i et brev (ta kontakt med IT- tjenesten på PC-stua i 1. etasje i Sophus Bugges hus).

7 7 > Program for arkeologi og konservering 18.08.2014 Utdanningsplan – Meny og inngangsside Trykk her!

8 8 > Program for arkeologi og konservering 18.08.2014 Emneoppmelding og planlegging framover Trykk her! Eller her!

9 9 > Program for arkeologi og konservering 18.08.2014 Studiekort Du må ha betalt semesteravgift og mottatt semesterkort før du kan få studiekort Studiekortet utstedes på kortsenteret på Blindern (inne på Akademika). Ta med semesterkort og gyldig legitimasjon. Studiekortet fungerer som lånekort på bibliotekene ved UiO og inngangskort på masterlesesal/datasal. Husk å få pin-kode registrert til kortet.

10 10 > Program for arkeologi og konservering 18.08.2014 Hjelp og veiledning Studiekonsulent: Mimi E. Koppang Treffetid mandag–torsdag kl.12.30–14.30, Blindernveien 11 Programkonsulent: Mari Corell Mandager 12.30-15.00 i Blindernveien 11, rom 116 Torsdager 12.30-15.00 i Niels Henrik Abels hus, rom 202b Ekspedisjonen i Blindernveien 11: Mandager- fredager 12.30-14.30 Kristian Reinfjord (i Frederiks gate 3 på mandager) HF Studentinformasjon: 1. etasje, P. A. Munchs hus. Åpent mandag–fredag kl. 11.00–15.00

11 11 > Program for arkeologi og konservering 18.08.2014 Studierett Studieretten varer i to år (4 semestre). Du forventes å gjennomføre studiet på normert tid. Dersom du får problemer med å følge normal studieprogresjon må du kontakte programkonsulenten eller søke om deltidsstudier. Studentrådgivningen har mange gode lavterskeltilbud, for eksempel tilbud om rådgivning om man skulle synes at det er vanskelig å følge normert studieprogresjon. Se på www.sio.no.

12 12 > Program for arkeologi og konservering 18.08.2014 Permisjon fra studiet Du kan søke om permisjon i ett semester uten særskilte grunner. Det kan søkes om permisjon i inntil ett år ved: - avtjening av militær- eller siviltjeneste - fødsel - langvarig sykdom - arbeid i humanitære og politiske organisasjoner - opptak til ekstern utdanning som kan innpasses i studieprogrammet - opptak til et annet studieprogram ved Universitetet i Oslo - faglig relevant arbeid Søknadsfristen 1. september og 1. februar er absolutt og gjelder for det inneværende semester.

13 13 > Program for arkeologi og konservering 18.08.2014 Deltidsstudier Hvis du ønsker å studere deltid ett eller flere semestre, må du søke om dette (se programmets nettside for mer informasjon). For eksempel hvis du planlegger å ta hele studieprogrammet på deltid (minimum 50 % progresjon). Ved særskilte behov, for eksempel ved sykdom eller store omsorgsoppgaver, kan du søke om deltidsstudier med mindre enn 50% studieprogresjon i inntil ett studieår. Særskilte behov må dokumenteres. Hvis du studerer deltid må du selv ta ansvar for progresjonen i studiet. Det kan ikke søkes deltidsstudier med tilbakevirkende kraft. Frist for å søke om permisjon eller deltidsstudier: 1. september i høstsemesteret, og 1. februar i vårsemesteret. Søknadsskjema finnes på programmets nettside

14 14 > Nye regler fra høsten 2010 ved HF Masterstudenter kan ikke søke om deltidsstudier etter sitt 3. semester. Da gjelder de nye reglene HF har innført om at man må søke om ekstra semestre: Et eventuelt 5. semester søker du instituttet om å få innvilget. Et eventuelt 6. semester søker du fakultetet om å få innvilget. Dette er et ledd i arbeidet med å få flere masterstudenter til å levere til normert tid.

15 15 > Program for arkeologi og konservering 18.08.2014 Du har ansvar for å holde deg orientert! Sjekk universitets-e-postadressen din jevnlig: https://webmail.uio.no Kan videresende e-post til din private e-postkonto. Viktig informasjon blir sendt til denne adressen. Bruk webportalen ”Mine studier”. Gå inn fra www.uio.no”Mine studier”. HF-studentinformasjon: http://www.hf.uio.no/studier/admin/http://www.hf.uio.no/studier/admin/

16 16 > Program for arkeologi og konservering 18.08.2014 Støtte til studiereiser og aktiviteter Reisestøtte: Programmet kan etter søknad gi økonomisk støtte til studiereiser i inn- og utland som har med masteroppgaven å gjøre. Søknadsskjema med budsjett sendes via veileder til økonomikonsulenten. Faglig-sosiale midler: Aktiviteter som er både faglige og sosiale. Har du gode ideer kan du kontakte fagutvalget, studentforeningen eller organisere noe selv. Utlysning av midler med informasjon vil komme på e-post og legges ut på programmets nettside!

17 17 > Program for arkeologi og konservering 18.08.2014 Programmets hjemmeside www.uio.no/studier/program/arko-master/arkeologi www.uio.no/studier/program/arko-master/arkeologi

18 18 > Program for arkeologi og konservering 18.08.2014 Student-IT Ekspedisjon i 1. etasje i Sophus Bugges hus. Student-IT arrangerer IT-kurs for alle studenter ved HF. Se her for mer informasjon: http://www.hf.uio.no/studier/ressurser/student-it/

19 19 > Program for arkeologi og konservering 18.08.2014 Viktige datoer og frister! 1. september: - Frist for å betale semesteravgift. - Frist for å søke om tilrettelagt eksamen. - Frist for å søke om utsatt studiestart, permisjon og deltidsstudier for Høstsemesteret. - Siste frist for emne- og eksamenspåmelding. 15. september: Frist for å søke opptak til delstudier i utlandet (bilaterale avtaler, Erasmus og Nordplus). Les mer på: http://www.uio.no/studier/utland/

20 Utenlandsopphold og fronter

21 Fronter - digital læringsplattform Blyant: http://www.uio.no/http://www.uio.no/

22 18.08.2014Program for historie22 Hva brukes Fronter til?  eksamen, alle hjemmeeksamener skal leveres i Fronter  undervisningsmateriale (forelesninger, pp- presentasjoner, seminarnotater, nyttige lenker etc.)  innleveringer (kvalifiseringsoppgaver, kommentarer fra lærer, student-kommentarer, interaktive prøver etc.)  evalueringer (kursevalueringer)  Kollokviegrupper, lever liste med navn til ekspedisjonen om dere ønsker egen mappe til gruppa i emnets fellesrom

23 Fronterveiledning http://www.uio.no/tjenester/it/ut danning/fronter/index.html

24 18.08.2014Program for historie24 Delstudier i utlandet

25 helena.neumann@iakh.uio.no Blindernveien 11 Studiekonsulent med ansvar for internasjonalisering, etter- og videreutdanning og fleksibel læring

26 26 > Program for arkeologi og konservering 18.08.2014 Studentforeningene Fagutvalget på arkeologi Nicolay arkeologisk tidsskrift Arkeologisk studentforening

27 Lykke til med studiene!


Laste ned ppt "Velkommen til masterprogrammet for arkeologi og konservering, studieretning arkeologi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google