Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til språkprogrammet ved Universitetet i Oslo

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til språkprogrammet ved Universitetet i Oslo"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til språkprogrammet ved Universitetet i Oslo
Bachelorstudium i språk

2 Hva er språkprogrammet?
En fellesbetegnelse for studiet av språk på HF På bachelornivå: et treårig, strukturert studium av språk og språklige fenomener. Det inneholder to emnegrupper (fag) På masternivå: et toårig, strukturert løp som bygger på bachelorgraden

3 Hva lærer man på språkprogrammet?
Kunnskap om språk, kommunikasjon og språkstruktur (Forbedret) ferdighet i fremmedspråk Innsikt i enkeltspråk (fremmedspråk eller morsmål) Evne til å analysere tekster, setninger og fraser Generell ferdighet i å tilegne seg kunnskaper og løse problemer Innhenting og formidling av kunnskap

4 Program som overordnet struktur
Programmet (studieretningen) gir rammer for hvordan du skal legge opp studiet Krav om en faglig sammenheng i graden Instituttene har ansvar for undervisning og organisering av emner

5 Studieretninger Språkprogrammet har 30 studieretninger på bachelornivå
Navnet på studieretningen angir hovedfordypningen i studiet Oversikt over studieretninger finnes på Noen studieretninger har oppstart bare annethvert år – se informasjon under den enkelte studieretning.

6 Studieretninger i bachelorprogrammet
Arabisk; Bosnisk/Kroatisk/Serbisk; Engelsk; Fransk; Gammelgresk; Germansk språkvitenskap; Hebraisk; Hindi; Irsk; Japansk; Kinesisk; Koreansk; Latin; Lingvistikk; Nederlandsk; Nordisk; Norsk som andrespråk; Oversettelse; Persisk; Polsk; Portugisisk; Retorikk og språklig kommunikasjon; Russisk; Sanskrit; Spansk; Tolking i offentlig sektor; Tsjekkisk; Tyrkisk; Tysk; Urdu (=30) De røde har ikke opptak/ begynnerundervisning høsten 2005 De fiolette har begynnerundervisning nå, men ikke neste år. Resten: har begynnerundervisning minst hver høst.

7 Studiepoeng Størrelsen på emner (kurs) angis i studiepoeng
Ett semesters fulltidsstudium = 30 studiepoeng Hele bachelorstudiet = 180 studiepoeng (tre år)

8 Emnegrupper Emnegruppe = en strukturert sammensetning av emner (kurs)
Du skal ha to emnegrupper på hhv 80 og 40 studiepoeng Oppbygningen av 80-gruppen er spesifisert for hver studieretning (og i listen over emnegrupper på nettet) Valg av 80-gruppe bestemmer studieretningen

9 Oppbygging av bachelor i språk
Ex.fac i språk: 10 studiepoeng Ex.phil: 10 studiepoeng 80 studiepoeng fordypningsenhet minimum 50 studiepoeng språklige emner og maksimum 30 studiepoeng andre emner (slik som kultur- eller litteraturemner innenfor fremmedspråksfagene) 40-gruppe fra språkprogrammets meny 40 studiepoeng velges helt fritt

10 Anbefalt studieløp, BA i språk
6 semester 80-gruppe Fritt valgte emner 5 semester 4 semester 40-gruppe 3 semester 2 semester Ex phil 1 semester Ex fac 10 studiep. NB: ex fac pluss fag i første semester.

11 Ex.fac. i språk Innføringskurs i språkvitenskap
Påmelding til gruppeundervisning – pass på å velge en gruppe som ikke kolliderer med de andre emnene dine! NB: Det er obligatorisk frammøte på undervisningen den første uken. Møter du ikke, kan du tape studieplassen på emnet. Hvis du har ex.fac. fra før, trenger du ikke å ta dette emnet

12 Særtrekk ved språkprogrammet
Språklig ex.-fac. (kan erstattes av andre varianter av ex.-fac.) Både 80- og 40-gruppen har språkvitenskapelig profil, men tas fra ulike språkfag Litteratur/kulturkunnskap i fremmedspråk kan leses dels som del av 80-gruppen (”språkferdighet”), dels gjennom frie poeng 80-gruppen definerer studieretningen Gjelder bachelornivået: På masternivå har vi tradisjoner for sterkere spesialisering, dvs større forskjeller mellom cand.mag og bachelor enn mellom cand.philol og master.

13 Oversikt over 40-grupper
Alle 80-gruppene unntatt tolking har tilsvarende 40-grupper. I tillegg kommer Italiensk Humanistisk informatikk/Datalingvistikk Norsk for internasjonale studenter Semittisk NB: Ikke alle 40-grupper har oppstart hvert år!

14 40 frie studiepoeng Ingen formelle retningslinjer for valg av emner
Du er ikke bundet av språkprogrammets meny MEN: Lurt å velge emner som supplerer eller støtter opp under 40-gruppen eller 80-gruppen Det normale vil være å begynne med 80-gruppen og ta andre ting senere

15 Progresjon i studiet Emner på 1000-nivå er emner på begynnernivå – dvs at de ikke forutsetter andre emner (”grunnfagsnivå”) Emner på 2000-nivå bygger ofte på 1000-emner (”mellomfagsnivå”) Både 80-gruppen og 40-gruppen skal inneholde kurs på både og 2000-nivå. Emnegruppebeskrivelsen spesifiserer fordelingen. For noen studieløp er det også aktuelt med 3000-nivå i avsluttende faser av bachelor (for eksempel humanistisk prosjektsemester) Emner på 4000-nivå er for mastergrad

16 StudentWeb Semesteravgift og PIN-kode
Brukes til utdanningsplan, emnepåmelding, eksamensmelding osv. Du må identifisere deg med fødselsnummer (11 siffer) og din PIN-kode for å få tilgang til tjenesten

17 Utdanningsplan Plan for studieløpet på hele bachelor-graden (80-gruppe og 40-gruppe) Skal fylles ut av alle studenter med opptak Du skal bare melde deg på emner for høsten 2005 Husk å bekrefte påmelding ved å trykke ”OK, lagre plan” Påmelding til undervisning gjelder også som eksamensmelding Husk å gjøre endringer i planen hvis du ombestemmer deg

18 Emnepåmelding Foregår på nett via StudentWeb
Språkprogrammet gir veiledning i teltet utenfor HF mandag og onsdag 10-18 Bestem deg for hvilke emner du vil ta og notér emnets navn og kode før du går inn på StudentWeb. Bestem deg også for hvilke grupper du vil gå på Meld deg på emner via emnegrupper PC-stuen i Sophus Bugge er betjent man-tor, 10-18 Frist for påmelding = torsdag kveld kl 24 Svar på emneopptaket mandag 22. august Meld deg av emner du ikke vil ta likevel

19 Viktige datoer 18. august kl 24: Frist for påmelding til emner via StudentWeb 22. august: Beskjed om emneopptak på StudentWeb. 22. / 23. august: Undervisningen begynner 23. august-1. sept: siste runde med emnepåmelding (restplasser) 1. september: Frist for å betale semester- og kopiavgift og for undervisnings- og eksamensmelding

20 Studier i utlandet Universitetet har utvekslingsavtaler med utenlandske universiteter Instituttene har ofte egne avtaler Studier på et godkjent utenlandsk lærested vil gi uttelling i graden (del av 80-gruppen) Normalt vil utenlandsoppholdet strekke seg over ett eller 2 semestre Viktig å planlegge tidlig for å passe utenlandsoppholdet inn i utdanningsplanen

21 Stipend og lån fra Lånekassen
Søk stipend og lån og sjekk resultatet på Nye ordninger med utbetaling f.o.m. høsten Sjekk Lånekassens nettsider. Du må ha opptakk for å kunne søke lån.

22 SiO - studentenes velferdsorganisasjon
Semesteravgiften du betaler går til SiO. Med betalt semesteravgift kan du nyte godt av alle SiOs tilbud og tjenester: Boliger Helsetjeneste Barnehager Trening Informasjonsstand på Frederikkeplassen Sosionomtjeneste Karrieresenter Bøker Kafeer Se også

23 Sophus Bugges lesesal 2. etasje i Sophus Bugges hus
Bibliotek, lesesal, PC-stue, grupperom for bachelorstudenter Orientering /omvisning for språkstudenter onsdag 17. august kl (alle) onsdag 17. august kl (engelsk) onsdag 17. august kl (spansk) mandag 22. august kl (alle) Oppmøte utenfor biblioteket i Sophus Bugges hus 2. et.

24 Plass på faddergruppe? Studenter som har meldt seg på faddergrupper, har fått tilsendt informasjon om oppmøte osv. Dersom du ikke har fått meldt deg på , men allikevel ønsker å være med i en faddergruppe, kan du: kontakte informasjonsbordet på Universitetsplassen før velkomstseremonien 16. august (oppmøte 09:30) kontakte Fadderskranken på Frederikkeplassen. Denne vil være åpen fra kl tirsdag 16. aug. og onsdag 17- mandag 22. aug. Plass på faddergruppe kan ikke garanteres til dem som ikke har forhåndspåmeldt seg  

25 Programutvalget ”Elevrådet”
Valgt blant studenter på språkprogrammet (bachelor og master) Valg foregår på allmøte midt i høstsemesteret Har to representanter i programrådet Står for ulike faglig-sosiale arrangementer for studentene på språkprogrammet

26 Progresjon og studierett
Hvis du ikke har betalt semesteravgift innen fristen, blir påmelding til undervisning og eksamen ugyldig. Du kan søke om utsatt studiestart ved sykdom, fødsel, militærtjeneste, andre relevante studieaktiviteter Hvis du blir forsinket i studiene, kan du søke permisjon eller registrere deg som deltidsstudent. Frist 1. september for H-05. Snakk med programkonsulentene hvis noe av dette er aktuelt! Du skal betale semesteravgift selv om du er i utlandet på utveksling / studieopphold. For lang periode uten avlagte studiepoeng fører til tap av studieretten (og trøbbel med Lånekassen).

27 Videre program i dag Se også utdelt brosjyre for program i velkomstuka! Boller og brus i Ivar Aasens hage, med veiledningsstands Veiledning og emnepåmelding i HFs infotelt

28 Tirsdag 16. august 9.30 Velkomstseremoni på Universitetsplassen (sentrum) Møter med faddergruppene

29 Onsdag 17. august 9-18 Veiledning i HFs infotelt
Omvisninger i Sophus Bugges lesesal/bibliotek/læringssenter Miniforelesninger på seminarrom 9, SB Gammelgresk og latin: 10.15 Lingvistikk: 10.45 Norrønt: 11.15

30 Onsdag 17. august (forts.) Miniforelesninger i auditorium 2 Sophus Bugges hus Portugisisk og spansk Tysk

31 Torsdag 18. august Miniforelesninger i Auditorium 3, SB Engelsk: 14.15
Nordisk: 14.45 Frist for emnepåmelding kl 24.00!

32 Videre informasjon????? Portalen ”Mine studier” www.uio.no
Språkprogrammets nettsider HF-info (Infotelt / 1. etasje i høyblokka) Studiekonsulenter ved instituttene Leder / konsulenter for språkprogrammet Hilde Hasselgård, ILOS (9. etasje, NT) Irene Solvang Ryan og Karina Kleiva (2. etasje, PAM)

33 Treffetider & kontaktinfo
Irene Solvang Ryan: PAM 270. Tirsdag og torsdag 13-15 Tlf Karina Kleiva: PAM 272. Tirsdag og torsdag (ikke tirsd. 16.8) Tlf

34 Du har ansvar for å holde deg orientert!
Sjekk e-posten din jevnlig (uio-adressen!) Bruk portalen ”Mine Studier” minestudier.uio.no (Beskjeder som gjelder programmet samt alle kurs du er registrert på) (Direkte inngang fra UiO’s hovedside

35 Lykke til med studiene!


Laste ned ppt "Velkommen til språkprogrammet ved Universitetet i Oslo"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google