Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til språkprogrammet ved Universitetet i Oslo Bachelorstudium i språk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til språkprogrammet ved Universitetet i Oslo Bachelorstudium i språk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til språkprogrammet ved Universitetet i Oslo Bachelorstudium i språk

2 Hva er språkprogrammet? ► En fellesbetegnelse for studiet av språk på HF ► På bachelornivå: et treårig, strukturert studium av språk og språklige fenomener. Det inneholder to emnegrupper (fag) ► På masternivå: et toårig, strukturert løp som bygger på bachelorgraden

3 Hva lærer man på språkprogrammet? ► Kunnskap om språk, kommunikasjon og språkstruktur ► (Forbedret) ferdighet i fremmedspråk ► Innsikt i enkeltspråk (fremmedspråk eller morsmål) ► Evne til å analysere tekster, setninger og fraser ► Generell ferdighet i å tilegne seg kunnskaper og løse problemer ► Innhenting og formidling av kunnskap

4 Program som overordnet struktur ► Programmet (studieretningen) gir rammer for hvordan du skal legge opp studiet ► Krav om en faglig sammenheng i graden ► Instituttene har ansvar for undervisning og organisering av emner

5 Studieretninger ► Språkprogrammet har 30 studieretninger på bachelornivå ► Navnet på studieretningen angir hovedfordypningen i studiet ► Oversikt over studieretninger finnes på www.uio.no/studier/program/sprak/ www.uio.no/studier/program/sprak/ ► Noen studieretninger har oppstart bare annethvert år – se informasjon under den enkelte studieretning.

6 Studieretninger i bachelorprogrammet Arabisk; Bosnisk/Kroatisk/Serbisk; Engelsk; Fransk; Gammelgresk; Germansk språkvitenskap; Hebraisk; Hindi; Irsk; Japansk; Kinesisk; Koreansk; Latin; Lingvistikk; Nederlandsk; Nordisk; Norsk som andrespråk; Oversettelse; Persisk; Polsk; Portugisisk; Retorikk og språklig kommunikasjon; Russisk; Sanskrit; Spansk; Tolking i offentlig sektor; Tsjekkisk; Tyrkisk; Tysk; Urdu (=30) Arabisk; Bosnisk/Kroatisk/Serbisk; Engelsk; Fransk; Gammelgresk; Germansk språkvitenskap; Hebraisk; Hindi; Irsk; Japansk; Kinesisk; Koreansk; Latin; Lingvistikk; Nederlandsk; Nordisk; Norsk som andrespråk; Oversettelse; Persisk; Polsk; Portugisisk; Retorikk og språklig kommunikasjon; Russisk; Sanskrit; Spansk; Tolking i offentlig sektor; Tsjekkisk; Tyrkisk; Tysk; Urdu (=30)

7 Studiepoeng ► Størrelsen på emner (kurs) angis i studiepoeng ► Ett semesters fulltidsstudium = 30 studiepoeng ► Hele bachelorstudiet = 180 studiepoeng (tre år)

8 Emnegrupper ► Emnegruppe = en strukturert sammensetning av emner (kurs) ► Du skal ha to emnegrupper på hhv 80 og 40 studiepoeng ► Oppbygningen av 80-gruppen er spesifisert for hver studieretning (og i listen over emnegrupper på nettet) ► Valg av 80-gruppe bestemmer studieretningen

9 Oppbygging av bachelor i språk ► Ex.fac i språk: 10 studiepoeng ► Ex.phil: 10 studiepoeng ► 80 studiepoeng fordypningsenhet  minimum 50 studiepoeng språklige emner og maksimum 30 studiepoeng andre emner (slik som kultur- eller litteraturemner innenfor fremmedspråksfagene) ► 40-gruppe fra språkprogrammets meny ► 40 studiepoeng velges helt fritt

10 Anbefalt studieløp, BA i språk 6 semester 80-gruppe Fritt valgte emner 5 semester 80-gruppe Fritt valgte emner 4 semester 80-gruppe40-gruppe40-gruppe 3 semester 80-gruppe40-gruppe40-gruppe 2 semester Ex phil 80-gruppe80-gruppe 1 semester Ex fac 80-gruppe80-gruppe 10 studiep.

11 Ex.fac. i språk ► Innføringskurs i språkvitenskap ► http://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/EXFAC03- SPR/index.html http://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/EXFAC03- SPR/index.html http://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/EXFAC03- SPR/index.html ► Påmelding til gruppeundervisning – pass på å velge en gruppe som ikke kolliderer med de andre emnene dine! ► NB: Det er obligatorisk frammøte på undervisningen den første uken. Møter du ikke, kan du tape studieplassen på emnet. ► Hvis du har ex.fac. fra før, trenger du ikke å ta dette emnet

12 Særtrekk ved språkprogrammet ► Språklig ex.-fac. (kan erstattes av andre varianter av ex.-fac.) ► Både 80- og 40-gruppen har språkvitenskapelig profil, men tas fra ulike språkfag ► Litteratur/kulturkunnskap i fremmedspråk kan leses dels som del av 80-gruppen (”språkferdighet”), dels gjennom frie poeng ► 80-gruppen definerer studieretningen

13 Oversikt over 40-grupper Alle 80-gruppene unntatt tolking har tilsvarende 40- grupper. I tillegg kommer Italiensk Humanistisk informatikk/Datalingvistikk Norsk for internasjonale studenter Semittisk http://www.uio.no/studier/program/sprak/40grupper.xml NB: Ikke alle 40-grupper har oppstart hvert år!

14 40 frie studiepoeng ► Ingen formelle retningslinjer for valg av emner ► Du er ikke bundet av språkprogrammets meny ► MEN: Lurt å velge emner som supplerer eller støtter opp under 40-gruppen eller 80- gruppen ► Det normale vil være å begynne med 80- gruppen og ta andre ting senere

15 Progresjon i studiet ► Emner på 1000-nivå er emner på begynnernivå – dvs at de ikke forutsetter andre emner (”grunnfagsnivå”) ► Emner på 2000-nivå bygger ofte på 1000-emner (”mellomfagsnivå”) ► Både 80-gruppen og 40-gruppen skal inneholde kurs på både 1000- og 2000-nivå. Emnegruppebeskrivelsen spesifiserer fordelingen. ► For noen studieløp er det også aktuelt med 3000-nivå i avsluttende faser av bachelor (for eksempel humanistisk prosjektsemester) ► Emner på 4000-nivå er for mastergrad

16 StudentWeb Semesteravgift og PIN-kode ► ► Brukes til utdanningsplan, emnepåmelding, eksamensmelding osv. ► ► Du må identifisere deg med fødselsnummer (11 siffer) og din PIN- kode for å få tilgang til tjenesten ► ► www.uio.no/studier/studentweb/ www.uio.no/studier/studentweb/

17 Utdanningsplan ► Plan for studieløpet på hele bachelor-graden (80- gruppe og 40-gruppe) ► Skal fylles ut av alle studenter med opptak ► Du skal bare melde deg på emner for høsten 2005 ► Husk å bekrefte påmelding ved å trykke ”OK, lagre plan” ► Påmelding til undervisning gjelder også som eksamensmelding ► Husk å gjøre endringer i planen hvis du ombestemmer deg

18 Emnepåmelding ► Foregår på nett via StudentWeb ► Språkprogrammet gir veiledning i teltet utenfor HF mandag 13.30-18 og onsdag 10-18 ► Bestem deg for hvilke emner du vil ta og notér emnets navn og kode før du går inn på StudentWeb. Bestem deg også for hvilke grupper du vil gå på ► Meld deg på emner via emnegrupper ► PC-stuen i Sophus Bugge er betjent man-tor, 10-18 ► Frist for påmelding = torsdag kveld kl 24 ► Svar på emneopptaket mandag 22. august ► Meld deg av emner du ikke vil ta likevel

19 Viktige datoer ► 18. august kl 24: Frist for påmelding til emner via StudentWeb ► 22. august: Beskjed om emneopptak på StudentWeb. ► 22. / 23. august: Undervisningen begynner ► 23. august-1. sept: siste runde med emnepåmelding (restplasser) ► 1. september: Frist for å betale semester- og kopiavgift og for undervisnings- og eksamensmelding

20 Studier i utlandet ► ► Universitetet har utvekslingsavtaler med utenlandske universiteter ► ► Instituttene har ofte egne avtaler ► ► Studier p å et godkjent utenlandsk l æ rested vil gi uttelling i graden (del av 80-gruppen) ► ► Normalt vil utenlandsoppholdet strekke seg over ett eller 2 semestre ► ► Viktig å planlegge tidlig for å passe utenlandsoppholdet inn i utdanningsplanen ► ► www.uio.no/studier/utland/ www.uio.no/studier/utland/

21 Stipend og lån fra Lånekassen Søk stipend og lån og sjekk resultatet på www.lanekassen.no www.lanekassen.no Nye ordninger med utbetaling f.o.m. høsten 2005. Sjekk Lånekassens nettsider. Du må ha opptakk for å kunne søke lån.

22 SiO - studentenes velferdsorganisasjon Boliger Helsetjeneste Barnehager Trening Informasjonsstand på Frederikkeplassen Semesteravgiften du betaler går til SiO. Med betalt semesteravgift kan du nyte godt av alle SiOs tilbud og tjenester: Sosionomtjeneste Karrieresenter Bøker Kafeer Se også www.student.no/sio www.student.no/sio

23 Sophus Bugges lesesal ► 2. etasje i Sophus Bugges hus ► Bibliotek, lesesal, PC-stue, grupperom for bachelorstudenter ► Orientering /omvisning for språkstudenter  onsdag 17. august kl 11.15-12.10 (alle)  onsdag 17. august kl 13.15-14.10 (engelsk)  onsdag 17. august kl 14.15-15.10 (spansk)  mandag 22. august kl 14.15-15.10 (alle)  Oppmøte utenfor biblioteket i Sophus Bugges hus 2. et.

24 Plass på faddergruppe? ► Studenter som har meldt seg på faddergrupper, har fått tilsendt informasjon om oppmøte osv. ► Dersom du ikke har fått meldt deg på, men allikevel ønsker å være med i en faddergruppe, kan du:  kontakte informasjonsbordet på Universitetsplassen før velkomstseremonien 16. august (oppmøte 09:30)  kontakte Fadderskranken på Frederikkeplassen. Denne vil være åpen fra kl. 13-15 tirsdag 16. aug. og 11-15 onsdag 17- mandag 22. aug. ► Plass på faddergruppe kan ikke garanteres til dem som ikke har forhåndspåmeldt seg ► Plass på faddergruppe kan ikke garanteres til dem som ikke har forhåndspåmeldt seg

25 Programutvalget ► ”Elevrådet” ► Valgt blant studenter på språkprogrammet (bachelor og master) ► Valg foregår på allmøte midt i høstsemesteret ► Har to representanter i programrådet ► Står for ulike faglig-sosiale arrangementer for studentene på språkprogrammet

26 Progresjon og studierett ► Hvis du ikke har betalt semesteravgift innen fristen, blir påmelding til undervisning og eksamen ugyldig. ► Du kan søke om utsatt studiestart ved sykdom, fødsel, militærtjeneste, andre relevante studieaktiviteter ► Hvis du blir forsinket i studiene, kan du søke permisjon eller registrere deg som deltidsstudent. Frist 1. september for H-05. ► Snakk med programkonsulentene hvis noe av dette er aktuelt! ► Du skal betale semesteravgift selv om du er i utlandet på utveksling / studieopphold. ► For lang periode uten avlagte studiepoeng fører til tap av studieretten (og trøbbel med Lånekassen).

27 Videre program i dag Se også utdelt brosjyre for program i velkomstuka! 13-14 Boller og brus i Ivar Aasens hage, med veiledningsstands 14-18 Veiledning og emnepåmelding i HFs infotelt

28 Tirsdag 16. august ► 9.30 Velkomstseremoni på Universitetsplassen (sentrum) ► Møter med faddergruppene

29 Onsdag 17. august ► 9-18 Veiledning i HFs infotelt ► 11-15 Omvisninger i Sophus Bugges lesesal/bibliotek/læringssenter ► Miniforelesninger på seminarrom 9, SB  Gammelgresk og latin: 10.15  Lingvistikk: 10.45  Norrønt: 11.15

30 Onsdag 17. august (forts.) ► Miniforelesninger i auditorium 2 Sophus Bugges hus  Portugisisk og spansk 12.15-12.45  Tysk 12.45-13.15

31 Torsdag 18. august Miniforelesninger i Auditorium 3, SB ► Engelsk: 14.15 ► Nordisk: 14.45 Frist for emnepåmelding kl 24.00!

32 Videre informasjon????? ► Portalen ”Mine studier” www.uio.no www.uio.no ► Språkprogrammets nettsider www.uio.no/studier/program/sprak/ www.uio.no/studier/program/sprak/ ► HF-info (Infotelt / 1. etasje i høyblokka) ► Studiekonsulenter ved instituttene ► Leder / konsulenter for språkprogrammet  Hilde Hasselgård, ILOS (9. etasje, NT)  Irene Solvang Ryan og Karina Kleiva (2. etasje, PAM)

33 Treffetider & kontaktinfo ► Irene Solvang Ryan: PAM 270. Tirsdag og torsdag 13-15 i.s.ryan@hf.uio.no Tlf 22 84 47 34 ► Karina Kleiva: PAM 272. Tirsdag og torsdag 13-15 (ikke tirsd. 16.8) karina.kleiva@hf.uio.no Tlf 22 84 47 35

34 Du har ansvar for å holde deg orientert! ► Sjekk e-posten din jevnlig (uio-adressen!) ► Bruk portalen ”Mine Studier” minestudier.uio.no (Beskjeder som gjelder programmet samt alle kurs du er registrert på) minestudier.uio.no (Direkte inngang fra UiO’s hovedside www.uio.no) www.uio.no

35 Lykke til med studiene!


Laste ned ppt "Velkommen til språkprogrammet ved Universitetet i Oslo Bachelorstudium i språk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google