Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verdivurderte hus under press Jorunn Elise Gunnestad Forsvarlig med salg?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verdivurderte hus under press Jorunn Elise Gunnestad Forsvarlig med salg?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Verdivurderte hus under press Jorunn Elise Gunnestad Forsvarlig med salg?

2 «Prioritering i bygningssamlingene» Prosjekt i Anno Museum, med prøving av Kulturrådets metode med samme navn. Anno er driver av flere museer, men eier ikke samlingene; Avhending primært ved revisjon av avtaler. Grunnleggende spørsmål i alle fall: Hva skal museet ta ansvar for? Hva kan museet ta ansvar for? Hva bør vi ta ansvar for?  betydningen av å bli kjent med hva vi har og hva forvaltningsansvaret innebærer The museum consists of many different locations and 500 historic buildings. A project to get an overview over the collection of buildings and a basis of prioritization. How much are we capable of preserving? What is our primary responsibility?  The importance of overview, knowledge and documentation

3  Vurdering av «perifere» objekter I anledning avtalerevisjon har vi et behov for særlig å vurdere objekter med en uklar status i forhold til ansvar som vi vet lite om som vi har hatt liten befatning med – lite virksomhet som vi ikke vet hvorfor vi har som vi ikke har…? som rett og slett er perifere.. Assessment of objects that are «peripheral» - to our mission statement or line of activities, due to lack of documentation or professional or public interest, or in a legal sense..

4 - VALGETS KVALER OG ETIKK Hvordan sørge for en rettferdig vurdering? How to make fair priorities among a variety of different objects?

5 Ikke et fast sett kriterier, men metodisk tilnærming - a systematic approach to assessing

6 Etisk regelverk 2.13 Avhending av gjenstander «Avgjørelsen om å kvitte seg med en gjenstand eller et eksemplar fra samlingen skal bare tas etter nøye vurdering av materialets betydning og karakter (om det kan erstattes, er fornybart eller ikke), juridiske forhold og eventuelt tap av offentlig tillit som følge av vedtaket.»  Betydning er sentralt Ethical guidelines: The decision to dispose an object must be founded on a thorough assessment of its significance and character, legal circumstances and the risk of loosing credibility within the public.  Significance is a key concept;

7 Betydning og relevans - significance and relevance Vi må kunne begrunne hvorfor objektet har betydning for vårt museum og samfunnsoppdrag. Ikke bare at det har verneverdi.  Relevans avgjørende for prioritering. Dvs i forhold til formål, vedtekter, mål og planer, vilkår for støtte, bruksverdi, mm og FFFF What is significant to our museum and our mission? «Relevance» – a useful concept for the assessment of significance. Relevance to the mission statement… We also have an ethical obligation to account for the relevance of our priorities and how we spend public fundings, (modell fra Kulturrådets metode «Prioritering i bygningssamlinger »

8 AVHENDING = ANSVARSFRASKRIVELSE? Disposal/deaccessioning – an irresponsible action?

9 Salg = dobbelt uetisk? Salg - profittmotivert ansvarsfraskrivelse…? Avhending og salg en problematisk for den alminnelige oppfatningen av musea sitt verdigrunnlag. Men er det nødvendigvis noen motsetning? Deaccessioning by sale can be associated with profit making, which conflicts with the common notion of museums and the values that museums represent. Is there necessarily a conflict?

10 Eksempel fra Glomdalsmuseet

11 «saken har både en juridisk og etisk side» Testamentarisk gave – gave med forpliktelser Hva når museet ikke kan ivareta forpliktelsen? -Juridisk: Gaven bør tilbakeleveres. -Etisk: Hvordan så langt som mulig innfri givers intensjon «The matter has both a legal and en ethical aspect» (quote from the solicitor)

12 Forsvarlig salg 2.16 Inntekter fra salg av samlingsgjenstander «Museumssamlinger er fellesarv som ikke kan behandles som realiserbare verdier. Pengebeløp eller kompensasjon som mottas ved avhending og kassering av gjenstander fra en museumssamling skal utelukkende anvendes til fordel for samlingen og vanligvis til nyanskaffelser.» Ethical guidlines: - the income from a sale to be used for the benefit of the cultural heritage/the museum collections

13 Den etiske siden – hvordan ivareta intensjonen best mulig Før salg: Glomdalsmuseet sikret huset Ved salg: Klausul om å videreføre intensjonen om bevaring og tilgjengelighet Etter salg: -Tilgjengeligheten økt -Hovedbygningen er istandsatt med interiører -Historien formidles med fotoutstilling -Glomdalsmuseet ivaretar gjenstander -Eiendommen er vernet, men det søkes dispensasjon til riving av uthus. New privat owners of this property lead to more public use. The mainbuilding is being restored, But the barn is considered a problem…

14 ETISK RETT - - FOR HVEM? Ethical – from whos perspective?

15 - Museet: Hva skal være museets ansvar? Hvor mye? The museum and the capacity of the museum?

16 - Museet: Faglig etikk Å kunne skjøtte kulturminnene i tråd med faglige hensyn Å kunne formidle med troverdighet Å kunne forsvare den kulturhistoriske verdien professionally

17 - For eierne Sentrum – periferi; En mulig problemstilling sett fra et politisk perspektiv. Hvem definerer hva som er verdt å eie og ikke Hvordan ivareta det enkelte museum og den enkelte region sitt særpreg uten å ta vare på alt overalt…? For the founders and owners of the museum? The right for everyone an equal to influence the priorities? Is everything equally important everywhere?

18

19 - For samfunnet «Disse samlingene utgjør et viktig felles kulturgode som har en spesiell juridisk status og internasjonalt rettsvern. I dette samfunnsansvaret ligger forvalteroppgaver som inkluderer aktsomhetsplikt, langsiktig vern, dokumentasjon, tilgjengelighet og avhending under ansvar.»  Bør vi da være mer kritiske mht å vurdere hva som er et felles kulturgode? Ethical guidelines; «The collections are common goods/ common trasures». How to define ….?

20 … og til hvordan godene kan og bør komme fellesskapet til gode på beste måte ? (How to manage and make use of these common goods in the best way)

21 - og hvordan de felles godene kan komme museets virksomhet til gode også?

22 Men når er det rett å avhende og hvorfor? De samme kriteriene kan brukes både for og imot. - Representativitet - At det står på rot - At det har bruksverdi - Dårlig tilstand - Mangel på dokumentasjon ……. Hvordan minimere risikoen for å la noe unikt gå tapt? Kunnskap og dokumentasjon When and how do we know that deaccessioningis the right thing to do? The risk of disposing something unique Knowledge and documentation..

23 … er det riktig å avhende når et anlegg har stor betydning for lokalsamfunnet sitt? Is deaccssioning ethically the right chioce – «a nice thing to do» – when the object has a strong significance to the local community?

24 Eller nettopp derfor? Hva er kulturminnets beste? Or rather because the community cares…? Considering the wellbeing of the object

25 Forsvarlig salg og vilkår for overdragelse

26 Forsvarlig salg og forsvarlig bygningsforvaltning Det er heller uetisk å ikke -gjøre en kritisk gjennomgang, -drøfte vår egnethet til å ivareta alt, -ta hensyn til begrensningene i ressurser, -ta stilling til samlingsbetydning -ta konsekvensen av at noe er viktigere enn annet - være åpen for å utvikle samlingene Dvs å utelukke avhending kan være mer uetisk enn avhendingen. The necessity of a critical evaluation in order to improve our collecion managment, dealing with the consequenses of limited fundings, and developing our collections.

27 Forsvarlig begrunnelse Den anvendte metoden gir mulighet for en systematisk tilnærming, «kontekstavhengig» og rettferdig vurdering, og et godt grunnlag for en begrunnet prioritering The method in use: A good appoach of assessing and making priorities to ensure professionally and ethically wellfounded decisions, and accountability


Laste ned ppt "Verdivurderte hus under press Jorunn Elise Gunnestad Forsvarlig med salg?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google