Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Statssekretær Roger Iversen, Kommunal- og regionaldepartementet Utfordringer i offentlig sektor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Statssekretær Roger Iversen, Kommunal- og regionaldepartementet Utfordringer i offentlig sektor."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Statssekretær Roger Iversen, Kommunal- og regionaldepartementet Utfordringer i offentlig sektor

2 Kommunal- og regionaldepartementet 2 Miljø 1.Økt oppmerksomhet om betydningen av livssyklus- vurderinger i bygg 2. Ny miljøhandlingsplan for 2005- 2008 3. Støtte til Byggenæringens Landsforenings forslag om nettverk for å fremme miljøtiltak i bolig- og byggsektoren

3 Kommunal- og regionaldepartementet 3 Byggekostnadsprogram Femårig program for reduksjon av byggekostnadene Formalisert samarbeid med byggenæringens organisasjoner Fokus på både byggenæring og forbrukere

4 Kommunal- og regionaldepartementet 4 Satsningsområder byggekostnadsprogrammet Bedret kundekompetanse og mer driftseffektive bygg Reduksjon av byggefeil Økt produktivitet i byggenæringen

5 Kommunal- og regionaldepartementet 5 Nasjonale mål Høyt nivå på velferdstjenestene Rettssikkerhet Nasjonaløkonomisk styring Likeverdige tjenestetilbud Effektiv ressursbruk Lokaldemokrati

6 Kommunal- og regionaldepartementet 6 Virkemidler for statlig styring Økonomiske: rammefinansiering og øremerking Juridiske: rammelovgivning og sektorlovgivning Dialog, veiledning, informasjon – f.eks - konsultasjonsordningen - regional statsforvaltning - KOSTRA, kvalitetsportaler etc.

7 Kommunal- og regionaldepartementet 7 Situasjonsbeskrivelse Ubalanse i kommunal økonomi Knappe økonomiske rammer og statlig detaljstyring som gir lite handlingsrom Nasjonale politikere lover mer enn kommunene kan holde Sum av sektorforventninger er større enn de økonomiske rammene – press på rammene

8 Kommunal- og regionaldepartementet 8 Situasjonsbeskrivelse Mistillit mellom sentrale og lokale myndigheter - og mellom innbyggerne og de lokale folkevalgte Synkende lokalpolitisk engasjement

9 Kommunal- og regionaldepartementet 9 Regjeringens kommunepolicy Flere oppgaver Vekst i kommunenes frie inntekter Økt kommunalt handlingsrom –Innlemming –Regelverksforenkling –Samordning av tilsyn –Fra statlig- til innbyggerkontroll Gode rammebetingelser for fornyelse Modernisering i kommunesektoren

10 Kommunal- og regionaldepartementet 10 NOU 2004:22 Sendt ut på bred høring Høringsfrist 10. februar 2005 Kommuneproposisjonen i mai 2005 Lovendringer (lenger prosess) Eiendomsforvaltning@krd.dep.no


Laste ned ppt "1 Statssekretær Roger Iversen, Kommunal- og regionaldepartementet Utfordringer i offentlig sektor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google