Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Orientering om vidaregåande opplæring, 13. og 14.01.15 www.ulstein.vgs.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Orientering om vidaregåande opplæring, 13. og 14.01.15 www.ulstein.vgs.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Orientering om vidaregåande opplæring, 13. og 14.01.15 www.ulstein.vgs.no

2 Kva rettar har du? Du som går ut av grunnskulen, har rett til 3 år med vidaregåande opplæring i løpet av 5 år (skule), eller 6 år (bedrift) eitt omval (NB! VG1 mot VG1, VG2 mot VG2) to pauseår undervegs 27.03.20152

3 I tillegg har du rett til utdannings- og yrkesrådgiving sosialpedagogisk rådgiving rettleiing og hjelp frå pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) rettleiing og hjelp frå oppfølgingstenesta (OT) til og med det året du fyller 21 år dersom du ◦ikkje søkjer vidaregåande skule eller læreplass ◦ikkje tek i mot skule- eller læreplass ◦avbryt opplæringa før den er fullført ◦ikkje er i fast arbeid ◦taper opplæringsretten 27.03.20153

4 Kva er vidaregåande opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til vidare studium Studieførebuande og yrkesfagleg opplæring: ◦Studieførebuande opplæring legg mest vekt på teoretisk kunnskap (gir studiekompetanse) ◦Yrkesfagleg opplæring fører fram til eit yrke (gir yrkeskompetanse med eller utan fagbrev eller sveinebrev) 27.03.20154

5 Kva er vidaregåande opplæring? 27.03.20155

6 12 utdanningsprogram 3 studieførebuande Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering: ◦Formgjevingsfag, realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi 27.03.20156

7 Generell studiekompetanse Generell studiekompetanse gir deg det faglege grunnlaget for å søkje opptak til universitet og høgskular Spesiell studiekompetanse: Tilleggskrav om spesielle fag eller fagkombinasjonar, oftast realfag (www.samordnaopptak.no) 27.03.20157

8 12 utdanningsprogram 9 yrkesfaglege Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon (med eit studieførebuande Vg3) Naturbruk (med eit studieførebuande Vg3) Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon +Påbygging til generell studiekompetanse 27.03.20158

9 Dette kan Ulstein vidaregåande skule tilby elevane: Idrettsfag Studiespesialisering Elektrofag Service og samferdsel IKT Servicefag TAF (Teknikk og industriell produksjon, med yrkes- og studiekompetanse) Tilrettelagt klasse 27.03.20159

10 Kven vil vi ha kvar? Idrettselevar bør vere glade i idrett, like å vere ute og evne å jobbe med teoretiske oppgåver. Studiespes.-elevar bør vere klare for å jobbe med teoretiske oppgåver, refleksjonar, drøftingar, men også litt praktisk arbeid. Service- og samferdsel-elevane må like å snakke med folk, like å samarbeide med andre og vere serviceinnstilt. TAF-eleven bør vere både praktisk og teoretisk anlagt, like å jobbe med teorifag, vere strukturert og open og omgjengeleg (skule 3 d/v dei tre første åra, 2 d/v det siste året). IKT- og Elektroeleven bør vere innstilt på å jobbe sjølvstendig, må ha finmotorikken i orden og vere tolmodig og nøyaktig. Tilrettelagt-eleven må vere seg sjølv, så legg vi opp løpet for kvar elev. 27.03.2015Endres i topp-/bunntekst10

11 Kva får du ved å velje idrett? 35 timar i veka Idrettsfag (t.d. aktivitetslære, fotball, idrett og samfunn, fitness og helse) Fellesfag: Engelsk, norsk, historie.. Generell studiekompetanse 27.03.2015Endres i topp-/bunntekst11

12 Og studiespesialiserande? 30 t/v Teoretiske, men også nokre praktiske fag Generell studiekompetanse Eventuelt spesiell studiekompetanse 27.03.2015Endres i topp-/bunntekst12

13 Service og samferdsel då? 35 t/v Teori som skal setjast ut i praksis Bedriftsbesøk Etablere og avslutte ungdomsbedrift 27.03.2015Endres i topp-/bunntekst13

14 Kva med elektro? 35 t/v Praktisk retta teori Praksis Bedriftsbesøk Etterspurt utdanning 27.03.2015Endres i topp-/bunntekst14

15 TAF? 3 første skuleåra: 3 d/v på skule, 2 i arbeid 4.året: 2 d/v skule, resten på arbeid Fagbrev OG spesiell studiekompetanse Teori og praksis hand i hand God innfallsport til ingeniøryrket 27.03.2015Endres i topp-/bunntekst15

16 Gratis læremiddel og utstyr Alle elevar på Vg1, Vg2 og Vg3 får: Gratis læremiddel Ikkje-behovsprøvd utstyrsstipend frå Lånekassen (Stipendsatsane varierer mellom utdanningsprogramma) Ein del elevar og lærlingar kan i tillegg få lån og andre behovsprøvde stipend Les meir på www.lanekassen.nowww.lanekassen.no 27.03.201516

17 PC - ordning 27.03.201517 Kva er PC-ordninga? Alle elevar i vidaregåande skule skal ha kvar sin berbare PC Kvar elev får velje: ◦ anten å få utlevert ein fylkes-PC, mot ein liten eigenandel. ◦ eller å få utbetalt eit eingongsbeløp for å kjøpe ein berbar PC sjølv

18 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.novigo.no Logg inn med MinID Vel tre ulike utdanningsprogram Søknadsfrist: ◦1. mars for ordinært inntak ◦1. februar for særskilt inntak (søkjarar med fortrinnsrett eller individuell vurdering) Svarfrist: 15. juli Sjekk at mobilnummer, e-postadresse og adresse er korrekt på vigo.no.Du vil få ei påminning via SMS når du skal svare på tilbod om plass/vente-listeplass på vigo.novigo.no Angrar du? Ta kontakt med rådgivar eller inntakskontoret 27.03.201518

19 Nyttige tips og råd Legg ved opplysningar som kan ha noko å seie for inntaket eller opplæringa ◦ingen kan ta omsyn til noko dei ikkje veit om Hald svarfristane. Er du ikkje heime ◦svar på førehand, sjå www.vigo.nowww.vigo.no ◦syt for at andre svarar for deg Du kan miste plassen dersom du ◦ikkje svarar til rett tid ◦ikkje møter første skuledagen Hugs klagefristen 3 veker etter at du fekk inntaksmeldinga 27.03.201519

20 Meir informasjon Sjå nettstadane vigo.no, vilbli.no og utdanning.no Spør rådgjevar på skulen din Kontakt inntakskontoret Gå på yrkes- og utdanningsmesser Besøk vidaregåande skular Snakk med ulike yrkesutøvarar Lykke til med valet ditt! 27.03.201520

21 Ulstein vidaregåande skule ynskjer DEG velkomen som søkjar! 27.03.201521


Laste ned ppt "Orientering om vidaregåande opplæring, 13. og 14.01.15 www.ulstein.vgs.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google