Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Osteoporose i et Folkehelseperspektiv FSR-seminar Lillehammer 27.11.14 May-Britt Stenbro Sykepleier/Osteoporosekoordinator Drammen sykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Osteoporose i et Folkehelseperspektiv FSR-seminar Lillehammer 27.11.14 May-Britt Stenbro Sykepleier/Osteoporosekoordinator Drammen sykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Osteoporose i et Folkehelseperspektiv FSR-seminar Lillehammer 27.11.14 May-Britt Stenbro Sykepleier/Osteoporosekoordinator Drammen sykehus

2 Benskjørhet er blitt folkesykdom blant norske kvinner Alt for få brudd-pasienter over 50 år blir tilbudt utredning og behandling for beinskjørhet. http://www.tv2.no/2014/08/25/underholdnin g/osteoporose/nettprat/5940437 Har man hatt et brudd og er over 50 år anbefales det å ta en beintetthetsmåling. Foto: Erik Edland, TV2 Benskjørhet er blitt folkesykdom blant norske kvinner Alt for få brudd-pasienter over 50 år blir tilbudt utredning og behandling for beinskjørhet. http://www.tv2.no/2014/08/25/underholdning/osteoporose/nettprat/5940437

3 Hvorfor fokus på osteoporose? Norge har verdens høyeste forekomst av osteoporostiske brudd Det behandles ca.10.000 hoftebrudd i Norge hvert år Ca.15.000 håndleddsbrudd Et ukjent antall kompresjonsfracturer Nedgang i hoftebrudd de senere år, men likevel økende antall brudd, pga økende levealder

4 Eldretsunami

5

6 Hva er osteoporose? Redusert beinmasse Svakere mikrostruktur av beinvevet Medfører økt risiko for brudd Den stille sykdommen, ingen smerter før man brekker

7 Osteoblaster og osteoclaster bygger og graver!

8

9 Peak bone mass Vi oppnår maksimal benmasse i 20-års alderen Fysisk aktivitet er nødvendig for å oppnå dette, særlig i puberteten (da er effekten på skjelettet dobbelt så stor) Ernæring i barne- og ungdomsårene Innskudd i ”benbanken”, kjønnsforskjell

10 Helsesøster en viktig medspiller Stor mangel på helsesøstre - Dette betyr at barn og ungdom ikke får den helseoppfølgingen de har krav på, sier leder av Landsgruppen av helsesøstre NSF.

11 Hvorfor er osteoporose viktig for sykepleiere som jobber med revmatologi De inflammatoriske revmatologiske sykdommene gir økt risiko for osteoporose Cortison gir økt risiko; steroidindusert osteoporose, GK kan føre til steroid myopati og reduksjon av kjønnshormoner, som igjen kan føre til beintap Cortison påvirker også calsiumbalansen, gir mindre absorpsjon og økt utskilling av calsium. OBS bentap opp til 20% første 6 mnd med cortisonbehandling Skal man starte osteoporose-profylakse når man starter med steroider? Når og med hva? Ingen klare retningslinjer i Norge. En fractur gir ytterligere funksjonsnedsettelse hos denne pasientgruppen Osteoimmunologi, et nytt forskningsfelt (samspillet mellom immunsystemet og skjelettet)

12 Bli osteoporoseekspert!

13 Hvordan brekker vi?

14 Osteoporosebruddene

15 Osteosyntesemateriale

16 Prognose hoftebrudd Variabel, avhengig av type fractur pg pasientens helsetilstand og alder Viktige prediktorer for utfall: alder, mobilitet før skaden og postoperativ mental funksjon Mortalitet: etter 1 måned er dødeligheten etter lårhalsbrudd ca 5-10%. Etter 1 år opptil 30% Morbiditet(sykelighet): mer enn 10% av de som overlever lårhalsbrudd vil være ute av stand til å vende tilbake til sin bolig Nye brudd vanlig….

17 En riktig god gipslaske?

18 Bentetthetsmåling Det beregnes en gjennomsnittlig bentetthet i det bestemte området (BMD) BMD= Bone Mineral Density. T-score er et mål på hvor mye benmassen avviker fra gjennomsnitts BMD hos unge, friske 30-åringer. Verdier mellom -1 og -2.5 brukes betegnelsen osteopeni og ved verdier under -2.5 osteoporose.

19 Riktig måling er viktig.

20 ? ?

21 Sykdommer som kan gi osteoporose Hormonforstyrrelser – Høyt Stoffskifte – For lite Østrogen/testosteron – For mye kortison (Cushing) Betennelsessykdommer – Revmatisme – Kronisk betennelse i tarm – Sarkoidose Nyresykdom Kronisk lungesykdom (KOLS, Astma) MS

22 Tema Tema: Anorexia nervosa eller spise- forstyrrelse – en trussel for et sterkt skjelett!

23 Medisiner som øker bentap Kortison, tabletter mer enn 3 mnd. varighet Thyroxin (i høy dose) Aromatasehemmere (bryst og prostatakreft) Noen epilepsimedisiner(mest de ”gamle” typene) P-sprøyter, Depo-Provera

24

25

26 Tenke forebyggende

27 Samfunnsøkonomi Gevinsten er stor ved å forebygge I dag er det flere liggedøgn ved sykehus grunnet osteoporose enn prostatakreft Det er flere som dør som følge av osteoportiske brudd enn hjerteinfarkt i Norge

28 Ikke-medikamentelle tiltak Dette er trusa si!

29 Trenger vi vitamin K-tilskudd?

30 Fallforebygging Du kan selv gjøre mye for å unngå å falle! De fleste fall skjer i hjemmet. Husk at postkassen i dette tilfelle også er i hjemmet! Jeg skulle jo bare… Unngå å snuble fordi du ikke ser godt nok Ha brillene lett tilgjengelig God belysning – utenfor huset – inngangsdøren Når vi blir eldre trenger vi økt lysstyrke

31 Frie gangbaner Teppekanter Hastverk er lastverk Unngå å gli – ute og inne Nå er det snart broddetid igjen! Det er smart å bruke brodder og staver samtidig Bruk gjerne sekk når du handler

32

33 Objekt nær kroppen når løfter!

34 Har du hatt et sammenfallsbrudd i ryggen – skal du ikke bære mer enn 3-5 kg!

35 Behandlingslinje hjerteinfarkt Diagnostikk av hjerteinfarkt Medikamenter i akuttfasen Behandling av infarktet -Stenting av kransblodårer -akutt by-pass -eller kun medisiner Før utreise: -Medisiner for å forebygge nytt infarkt - Informasjon om livsstilstiltak (kost, mosjon, røyk)

36 Behandlingslinje lavenergibrudd Brudd -diagnostikk Bruddbehandling -operasjon -gips Før utreise: -ta stilling til osteoporse -behov for ytterligere utredning? Behandling?

37 Behandlingsalogritme basert på erfaringer innhentet fra nyere kliniske studier: Lavenergi-brudd T-score <-3,5, en eller flere SQ3 fracturer, alder <50 eller steroidindusert osteoporose Overveie PTH 2 årT-score -1,5Livsstils mod. Ca + vit D Multiple SQ3 brudd. Hoftebrudd Overvei spesifikk behandling

38 De ulike behandlingene Kalk og D-vitamin tilskudd Tabletter førstevalg hvis ikke kontraindikasjoner, Alendronate Subcutane sprøyter x 2 årlig, Prolia Intravenøs behandling x 1 årlig, Aclasta Daglige injeksjoner i 2 år, Forsteo

39 ”Strong Team for Weak Bones” Osteoporosis Unit Drammen hospital, Norway May-Britt Stenbro Registered nurse/Osteoporosis Coordinator

40 Our Current Osteoporosis Services Catchment area: 280.000 residents Approximately 2.000 patient/year; mainly out-patients Nurse –led unit working closely with consultant rheumatologist. Consultation Collect patient history DXA-SCAN, (hips/spine, other regions). Give advice on diet, exercise, lifestyle etc. Follow up blood tests and/or x-rays as required. Drug information, administration and patient education. Refer to other professions if needed (physiotherapist and occupational therapist) Phone service. Follow-up controls, for individual assessment. Medication, Infusions/Injections I.V. infusions, Zoledronate Starting denosumab Teriparatide, patient education

41

42 National research project Study the effect of FLS in Norway End-points Prescription of anti-osteoporotic drugs Amount of fragility fractures Mortality 7 hospitals in Norway – half of the Norwegian population Drammen and Molde among the hospitals Start in April 2015? Lene Bergendal Solberg MD, PhD Capture the fracture - across regions in Norway

43 Dedikert osteoporosesykepleier Sander B, Elliot-Gibson V, Beaton DE, Bogoch ER, Maetzel A. A coordinator program in post-fracture osteoporosis management improves outcomes and saves costs. The Journal of bone and joint surgery American volume. 2008;90(6):1197-205.

44 Konklusjon Osteoporose fører til betydelig smerte og funksjonsnedsettelse Norge på verdenstoppenfor brudd Osteoporose kan diagnostiseres Osteoporose kan behandles  Pasientene har mulighet for en bedre fremtid  Glade for å bli ”tatt på alvor”

45 Nyttige nettsider (linker) www.nof-norge.org (NOF) www.nof-norge.org www.osteoporosedoktoren.no www.iof.org (international osteoporosis foundation) www.iof.org www.iscd.org (The international society for clinical densitometry. Certification) www.iscd.org www.fhi.no www.helsedirektoratet.no www.capture-the-fracture.org www.svos.se (Svenska osteoporossälskapet) www.svos.se


Laste ned ppt "Osteoporose i et Folkehelseperspektiv FSR-seminar Lillehammer 27.11.14 May-Britt Stenbro Sykepleier/Osteoporosekoordinator Drammen sykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google