Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oljeskader og forsikring Hva dekker min forsikring? Kan jeg bli ansvarlig for forurensning?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oljeskader og forsikring Hva dekker min forsikring? Kan jeg bli ansvarlig for forurensning?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oljeskader og forsikring Hva dekker min forsikring? Kan jeg bli ansvarlig for forurensning?

2 26.05.2014 Oljefrimøte Side 2 Hva omfattes av forsikring? Forsikringen omfatter: Bygning Innbo og løsøre Hageanlegg, NB! Ofte en sumbegrensning. Forsikringen omfatter ikke: Tomt eller grunn som ikke er en del av hageanlegg (naturtomt) Tilførselsevei som ikke er en del av haganlegg. Drensledning

3 26.05.2014 Oljefrimøte Side 3 Hvilke skader dekker forsikringen? Forsikringen dekker: Plutselige skader Plutselig utstrømming fra bygningens rørledning og tilknyttet utstyr. (skaden som lekkasjen forårsaker) Plutselig brudd på rør og tilknyttet utstyr (skaden på selve tanken). For tanker vil det være et gradvis fradrag etter 20 år Forsikringen dekker ikke: Skade som skjer over tid Skade på tank som skyldes rust/korrosjon. Graving og fjerning av uskadet tank og rør.

4 26.05.2014 Oljefrimøte Side 4 Kan jeg komme i ansvar? En olje- eller parafintank utgjør en betydelig risiko for forurensning av egen eller annen manns eiendom. Du kan komme i ansvar for skade på annen manns eiendom Din ansvarsforsikring dekker ditt erstatningsansvar ved plutselige skader. Forurensning som skyldes tæring/korrosjon og lekkasje over tid er ikke dekket av din ansvarsforsikring.

5 26.05.2014 Oljefrimøte Side 5 Noen eksempler Huseier har flyttet parafintanken fra kjeller til garasje og gammelt påfyllingsrør er ikke blendet. Ved påfylling av tanken er ikke leverandør varslet om at tanken er flyttet. Etter å ha fylt kjeller med ca 1000 liter parafin oppdager den som fyller at noe er galt. Tanken skulle jo bare fylles med 400 liter….. Etter omfattende arbeider og kostnader med å sanere kjeller og grunn (leire), må vi gi opp. Huset må rives og bygges nytt. Kostnad ca. 5 mill.

6 26.05.2014 Oljefrimøte Side 6 Noen eksempler Huseier skal utbedre drenering rundt huset og leier inn en mann med gravemaskin. Huseier glemmer/tenker ikke på å informere om at det ligger en gammel oljetank i hagen som ikke er i bruk. Tanken var ikke helt tømt for olje. Det ble naturligvis gravd hull i tanken. Oppdages av kommunen ved at det ble registrert olje i overvannsledning ca. 400 meter fra huset. Kostnad kroner 200 000 for å hindre skade på huset.

7 26.05.2014 Oljefrimøte Side 7 Noen eksempler 5 eneboliger i rekke. Øverste bolig har utvendig frittstående parafintank som ruster og forårsaker lekkasje. Parafin lekker ut i grunn under huset og følger drensledning under de 4 andre 5 kjellere som må hugges opp og sanering av grunn. Kostnad ca 2 mill. 5 familier som ikke kan bo i huset på lang tid.

8 26.05.2014 Oljefrimøte Side 8 Typiske trekk for en oljeskade Selve lekkasjen (årsaken) er usynlig og vanskelig å oppdage Oppdages som regel ved at man kjenner lukten. Da kan skaden allerede blitt veldig stor Vanskelig å fastslå skadeomfang Veldig ofte lang reparasjonstid Huset blir ubeboelig Lang og ubehagelig prosess for huseier og beboere Stort økonomisk omfang Ofte menneskelig svikt som er årsak til lekkasje Ved å fjerne tanken vil du unngå den svært ubehagelige opplevelsen en slik skade vil medføre.


Laste ned ppt "Oljeskader og forsikring Hva dekker min forsikring? Kan jeg bli ansvarlig for forurensning?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google