Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukerundersøkelse VA 2010 ms1 Resultater fra brukerundersøkelser om vann og avløp i Bergen Gjennomført i tidsrommet 1994 – 2010 Brukerundersøkelse 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukerundersøkelse VA 2010 ms1 Resultater fra brukerundersøkelser om vann og avløp i Bergen Gjennomført i tidsrommet 1994 – 2010 Brukerundersøkelse 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukerundersøkelse VA 2010 ms1 Resultater fra brukerundersøkelser om vann og avløp i Bergen Gjennomført i tidsrommet 1994 – 2010 Brukerundersøkelse 2010 for vann og avløp i Bergen

2 Brukerundersøkelse VA 2010 ms2 Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse AS. 601 personer, 18 år og eldre, ble intervjuet. Utvalget er trukket tilfeldig fra hustanders fasttelefon samt et tilfeldig utvalg av mobiltelefonnummer. Telefonintervjuene ble utført 26. april - 3.mai 2010. Feilmarginene er +/- 1,7-4,0 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene er større for undergrupper. Om brukerundersøkelsen 2010

3 Brukerundersøkelse VA 2010 ms3 Brukerundersøkelsen 2010

4 Brukerundersøkelse VA 2010 ms4 Brukerundersøkelsen 2010

5 Brukerundersøkelse VA 2010 ms5 Hvor kommer drikkevannet fra?

6 Brukerundersøkelse VA 2010 ms6 Smaken på drikkevannet

7 Brukerundersøkelse VA 2010 ms7 Smak ulike bydeler

8 Brukerundersøkelse VA 2010 ms8 Kvalitetsendring siste 2 år?

9 Brukerundersøkelse VA 2010 ms9 Er vannkvaliteten stabil?

10 Brukerundersøkelse VA 2010 ms10 Er vannkvaliteten stabil - ulike bydeler?

11 Brukerundersøkelse VA 2010 ms11 Opplevd dårlig drikkevann i ulike bydeler?

12 Brukerundersøkelse VA 2010 ms12 Kjøper drikkevann på flaske?

13 Brukerundersøkelse VA 2010 ms13 Kjøper mer drikkevann på flaske enn i fjor?

14 Brukerundersøkelse VA 2010 ms14 Kvalitetsforskjell flaskevann – kranvann?

15 Brukerundersøkelse VA 2010 ms15 Kvalitetsforskjell flaskevann – kranvann?

16 Brukerundersøkelse VA 2010 ms16 Betalingsvilje for bedre drikkevann?

17 Brukerundersøkelse VA 2010 ms17 Betalingsvilje for bedre drikkevann?

18 Brukerundersøkelse VA 2010 ms18 Antall ganger uten vann siste år?

19 Brukerundersøkelse VA 2010 ms19 Hvor lenge var vannet borte?

20 Brukerundersøkelse VA 2010 ms20 Årsaken til at vannet var borte?

21 Brukerundersøkelse VA 2010 ms21 Hvem kontaktet du da vannet var borte?

22 Brukerundersøkelse VA 2010 ms22 Kjennskap til kommunens vaktsentral?

23 Brukerundersøkelse VA 2010 ms23 Lagt merke til info om utkobling?

24 Brukerundersøkelse VA 2010 ms24 Hatt kontakt med vannverket siste år?

25 Brukerundersøkelse VA 2010 ms25 Hvordan tok du kontakt?

26 Brukerundersøkelse VA 2010 ms26 Hva dreide kontakten seg om?

27 Brukerundersøkelse VA 2010 ms27 Var du fornøyd med servicen?

28 Brukerundersøkelse VA 2010 ms28 Vet du hvor mye du betaler i VA-gebyr?

29 Brukerundersøkelse VA 2010 ms29 Vet du om endring i vanngebyr siste år?

30 Brukerundersøkelse VA 2010 ms30 Kjennskap til forbedringstiltak?

31 Brukerundersøkelse VA 2010 ms31 Vannforsyning, hvem bør ha oppgaven?

32 Brukerundersøkelse VA 2010 ms32 Tiltro til godt drikkevann i fremtiden?

33 Brukerundersøkelse VA 2010 ms33 Tiltro til godt drikkevann - bydeler?

34 Brukerundersøkelse VA 2010 ms34 Tiltro til kontroll av drikkevannet?

35 Brukerundersøkelse VA 2010 ms35 Avløpsrensing – hva bør prioriteres?

36 Brukerundersøkelse VA 2010 ms36 Forandring i vannkvalitet?

37 Brukerundersøkelse VA 2010 ms37 Betalingsvilje for bedre avløpsrensing?

38 Brukerundersøkelse VA 2010 ms38 Betalingsvilje for bedre avløpsrensing?

39 Brukerundersøkelse VA 2010 ms39 Opplevd problemer med avløp siste år?

40 Brukerundersøkelse VA 2010 ms40 Hvem ble kontaktet ved problemet?

41 Brukerundersøkelse VA 2010 ms41 Oversvømmelse i sluk eller kjeller?

42 Brukerundersøkelse VA 2010 ms42 Ulemper ved gravearbeid i sentrum?

43 Brukerundersøkelse VA 2010 ms43 Tar vi tilstrekkelig miljøhensyn?

44 Brukerundersøkelse VA 2010 ms44 Hvor god jobb gjør VA-etaten?

45 Brukerundersøkelse VA 2010 ms45 Hvor god jobb gjør VA-etaten?

46 Brukerundersøkelse VA 2010 ms46 Har du mottatt informasjon fra VA?

47 Brukerundersøkelse VA 2010 ms47 Hvordan bør VA informere?

48 Brukerundersøkelse VA 2010 ms48 Fornøyd med informasjonen fra VA?

49 Brukerundersøkelse VA 2010 ms49 Ulempe ved bortfall av tjenester?

50 Brukerundersøkelse VA 2010 ms50 Kjenner du til at det har vært fare for vannmangel i vinter?

51 Brukerundersøkelse VA 2010 ms51 Hvordan ble du kjent med dette? TV/

52 Brukerundersøkelse VA 2010 ms52 Hvor fornøyd med informasjonen?

53 Brukerundersøkelse VA 2010 ms53 Hva har du gjort av vannsparingstiltak?


Laste ned ppt "Brukerundersøkelse VA 2010 ms1 Resultater fra brukerundersøkelser om vann og avløp i Bergen Gjennomført i tidsrommet 1994 – 2010 Brukerundersøkelse 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google