Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Videregående databasetemaer Tom Heine Nätt. Plan Databasedrifting Sikkerhet Databases oppbygning Distribuerte databasesystemer Eksempel: Google Applikasjonsutvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Videregående databasetemaer Tom Heine Nätt. Plan Databasedrifting Sikkerhet Databases oppbygning Distribuerte databasesystemer Eksempel: Google Applikasjonsutvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Videregående databasetemaer Tom Heine Nätt

2 Plan Databasedrifting Sikkerhet Databases oppbygning Distribuerte databasesystemer Eksempel: Google Applikasjonsutvikling mot databaser Triggere /Lagrede prosedyrer XML-databaser Mellomvare Datavarehus SQL2/3 Deduktive databaser Kurset "Databaseadministrasjon og –systemer" -> DAS

3 Databaseadministrasjon

4 Flere jobber: Opprette DB Opprette brukere Sette rettigheter Sette indekser Osv. Inneholder også databasedrifting Backup Logging Osv.

5 Brukeradministrasjon 2 aspekter! Hvem skal få koble til, hvordan og hvor fra? Autentisering Hva skal de få gjøre? Privilegier

6 Rettigheter En bruker identifieres med brukernavn og host F.eks tomhnatt@localhost, tomhnatt@58.36.132.145, tomhnatt@’%’, tomhnatt@’%.hiof.no’ SQLServer (mf.) har også andre Authentication Modes Windows Login / Active directory, Kerberos osv. Vi kan styre rettigheter på Bruker Mye ekstra ( antall spørringer i timen etc) DB Tabell Kolonne

7 Backup Ikke bare ved systemkræsj: Finne endringer i data Flytte databaser Ta vare på data over tid (nye regnskapsår) I hovedsak 2(3) måter: Full Inkrementell Diffrensiell

8 Backup - Problemer Viktig å ha et backupscheme (plan) Backuprotasjon Å ta backup av systemer som er kontinuerlig i bruk… Transaksjoner Låsing DBMS fikser som oftest dette selv… Om natta/lunsjen osv.. Rettigheter på backupen? Hvor skal vi plassere backupen? Tabell i DB Fil på maskin Andre medier Plassproblem

9 Logging Hvilken hensikt er det å utføre logging: Oppdage feil Oppdage ”angrep” Bevis for hvem som har gjort hva Historikk Bruksmønster Rollback Pass godt på loggfilene! Inneholder i tilegg til data også hvem og når!

10 Sikkerhet

11 Hvorfor sikkerhet rundt data? Bedriftens største verdi? Data(base)sikkerhet er ITbransjens største utfordring… Lett å stjele Uten spor Utenifra Utpressingsmiddel Hackers inntekstkilde FÅ har nok forståelse for å se risikoen ”Vi har jo innlogging” Data er sikrest når ingen bruker/får tak i dem. Balansegang Viktig å ikke bli paranoid, men…

12 Trussler Hva vil vi unngå? Interruption (avbrytning) Interception (avlyttning) Modification (endring) Fabrication (fabrikering) Hva er verst? Husk at alt er ikke ondsinnet.. Klassifiseres i: Aktive og passive angrep

13 Sikkerhet i mange forbindelser Lagring av data Backup Innlogging Rettigheter Logging DBMS Nettet Applikasjoner (Brukerprogrammer) Fysiske omgivelser Svakeste leddet…

14 En databases oppbygning

15 EN DBMS er ikke én ting Består av mange komponenter Kan ha tilleggsmoduler Mange elementer går igjen hos ulike DBMSer

16 Forenklet oppbygning 1.Query processor 2.Authorization control 3.Integrity checker 4.Query optimizer 5.Transaction manager 6.Scheduler 7.Recovery manager 8.Buffer manager 9.File manager 1.Sjekker at spørring er OK 2.Sjekker at bruker har rettigheter 3.Sjekker at det er trygt å utføre spørringen 4.Gjør spørringen raskere/bedre 5.Setter inn delene av spørringen i en sammenheng 6.Når kan vi få lov til å utføre spørringen? Når passer det best å kjøre ? 7.Hvordan skal vi kunne ”undoe” spørringen 8.Hva skal skrives til fil? 9.Skrive til fil

17 Hvordan lagre på filer? Åpner aldri hele fila Arbeider med pages (el.blocks) (Utdrag av fila) Ofte mange filer I enkelte typer DB har man rådata på en dedikert disk Det herlige med en DB er at vi vanligvis slipper tenke på dette

18 Distribuerte databasesystemer

19 Skiller mellom Distributed DBMS (DDBMS) DBMS (og Data) - ulike lokasjoner –flere separate DBer Ofte også med ulike deler av data/overlapp Distributed Processing DBMS Flere DBMS’er jobber mot samme DB Parallel DBMS Èn DBMS som kjører over flere maskiner Når: Data blir for mye for en maskin Belastningen blir for mye for en maskin Spre risiko ved systemkræsj Spre databasen til ulike lokasjoner ++ To typer systemer: Homogene Heterogene Hardware DMBS (produkt/versjon) Mer feilsikkert, men vanskeligere å administrere

20 Fordeler og ulemper DDBMS Fordeler: Samler flere DBer (også integrasjon) Tilgjengelighet Stabilitet Ytelse Økonomi ( billigere med flere billige maskiner) Modulær vekst Ulemper: Kompleksitet Transaksjonskontroll (data ikke oppdatert samtidig alle steder) Kostnad (drifting, systemer) Integritet vanskeligere Ingen standarder Krever flere administratorer (sikkerhet) Mer datatrafikk på nettverket ( sikkerhet) Treig trafikk på nettet

21 Fragmentering av data Hvordan skal vi skille en DB til DDB? Opplagt å skille tabeller, men en tabell kan også være for stor 2 hovedtyper: Horisontal deling (rader) Vertikal deling (attributter) Med/uten redundans

22 Google 10 milliarder websider indeksert (10 kb i gjennomsnitt) 1000 forespørsler hvert sekund 2000 PC i et cluster 30 clustere 1 petabyte i hvert cluster (1 petabyte = 1 million MB) Bygget på standardmaskiner du får kjøpt i butikken 2 maskiner feiler hver dag.. Likevel ingen systemfeil siden Feb. 2000 (1 time) http://www.zdnet.com.au/insight/software/soa/The-magic- that-makes-Google-tick/0,139023769,139168647,00.htm

23 Applikasjonsutvikling mot databaser

24 Applikasjonsutvikling Utnytt mest mulig av databasens tjenester Autentisering Rettigheter Backup Osv. I tilegg fikser DB for oss: Samtidighet Dataprosessering Osv.

25 Kobling database applikasjon 4 metoder Direkte Modul Flerlagsmodell Instance-håndterer Målet er å være mest mulig DB uavhengig Her sliter DBMSene med å følge SQL- standard..

26 Direkte – metode 1 Vi skriver kode i applikasjon beregnet på vårt bruk av DBMS

27 Modul – metode 2 DBMS-Spesifikt Vi benytter en ferdig spesifikk DBMS modul i vår kode

28 Flerlagsmodell – metode 3 GenerellDB DBMS-Spesifikt Vi benytter en generell DBMS modul i vår kode som selv kobler seg til en DBMS-spesifikk modul

29 Flerlagsmodell med instance-håndterer – metode 4 GenereltDB DBMS-Spesifikt Instance-håndterer Vi benytter en generell modul i vår applikasjon som kobler seg til en tjenestetilbyder

30 Sikkerhet Vær ytterst forsiktig med å ha brukerinfo i kildekoden Andre autentiseringskilder Innlogging Sertifikater Tjenesteserver La mest mulig av prosesseringen foregå i DBMS. Innebygde funksjoner SQL-prosessering (hent ut minst mulig data…) Utfør aldri DB-administrative oppgaver direkte fra appl. Skjul mest mulig spor av db i feilmeldinger og resultater Egen bruker med rettigheter!

31 SQL-Injection Dersom data fra en tekstboks benyttes direkte i en SQL-setning, kan vi skrive "spesielle" data i tekstboksen… SELECT kolonne FROM tabell WHERE kolonne2=' '; Turid '; DELETE FROM tabell WHERE kolonne2 != '

32 SQL-Injection Beste triks er å escape spesielle tegn. Da spesielt: ' Helst alle disse: \x00, \n, \r, \, ', " og \x1a SELECT * FROM user WHERE username=’ ' AND password=' '; test ' OR ''=' brukernavn brukernavn’;--

33 Utnytt serveren La serveren gjøre jobben SQL-spørringer => kompliserte men: ikke overbelast serveren... Spør en gang Hent mest mulig data av gangen Hent kun de dataene man trenger Unngå unødvendige DB-kall Løkker som går lenger enn nødvendig Unødvendige funksjoner/tester som kjøres Ting man alt kunne funnet ut i fra logikk Feilsjekk før data sendes til DB Osv.

34 Triggere og Prosedyrer - Definisjoner Triggere Programkode som automatisk blir kjør ved visse hendelser i databasen Eks. Sende velkomstmail hver gang en ny kunde blir lagt inn. Prosedyrer Programkode (egenlagde funksjoner) som vi selv kan eksekvere i databasen Sjekke databasen for uønskede kunder

35 Eksempler på triggere Sjekk av inndata Gyldige verdier Sjekke oppdateringer av data F.eks at man ikke kan bli ansatt om man er under 16 år Sjekker (/flere hendelser) før sletting Øker ytelse F.eks: vedlikeholde en sum-verdi Mer kompliserte integritetssjekker Alarmer… Sende mail om verdi blir høyere enn..

36 Funksjoner og prosedyrer Noen DBMS skiller disse, andre ikke… Viktigste Forskjellen: Prosedyrer kjøres vanligvis med Call/Exec og utfører en jobb ( SQL, print, mail, osv…) Kan tenkes på som metoder med void i Java Funksjoner returnerer en verdi, og brukes vanligvis i en SELECT setning Kan tenkes på som metoder med returnverdi i Java

37 Eksempel på funksjoner og prosedyrer Matematiske formler F.eks Areal "Datasjekker" Fjerne alle gamle kunder Vanlige operasjoner Send mail til ansatte med bursdag "Smartere" innsetting En prosedyre som legger data i mange tabeller Automatisere DBMS-administrative oppgaver Alt er jo SQL… F.eks opprette brukere

38 Funksjonseksempel - MySQL CREATE FUNCTION arealRektangel (s1 float, s2 float) RETURNS float RETURN s1*s2; SELECT arealRektangel(lengde, bredde) FROM Rektangel;

39 XML-databaser

40 Hva er XML? eXtensible Markup Language En standard måte å strukturere ulike typer data Alternativ til CSV og andre hjemmesnekra ting... Åpent format Himla enkelt: Tagger/Noder Attributter Mest kjente XML-versjon er (antageligvis) XHTML Stadig mer data blir tilgjengelig på ulike XML- formater

41 Eksempeldokument 1 Toyota Avensis Toyota Rav4

42 Fordeler med XML Utrolig enkelt Maskiner jobber lett med XML Ferdige verktøy, takket være felles struktur DOM XSL XPATH XQUERY XUpdate XLink Osv.. Kan editeres i alt fra Notepad til rene XML verktøy Kan modellere mere strukturerte ting enn flatfiler/dbtabeller

43 XML og Databaser Flere nivåer: Relasjonsdatabaser som kan prod. XML Relasjonsdatabaser som lagrer som XML (Storage Engine) Relasjonsdatabaser som inneholder XML XML-dokumenter som database Native XML databaser To store forskjeller (som kompliserer MYE): Hierarkisk struktur To måter å angi data (attributt og tagg) Er XML en DB? DB: JA(Her vil noen/mange også si nei...) DBMS: (Tja)Nei..., men det finnes XML-DBMS'er Finnes verktøy som får XML til å opptre som en DBMS

44 Mellomvare Tom Heine tegner og forklarer på tavla…

45 SQL3 og extensions

46 Nye ting fra SQL2 Merk mange SQL2-DBMSer har noe dette, men det ble definert i SQL3… Regulærutrykk matching Rekursive spørringer Triggere Støtte for kontrollflyt statements Brukerdefinerte datatyper Noe objektorienterte ting med mer.

47 Hvorfor har SQL3 ikke tatt av? Fortsatt "nytt" "det vi har funker jo" Det meste kan også gjøres i SQL2, men på en mer "tungvindt måte" Mellomvare Få DBMS'er støtter det… mye DB spesifikt Var det et behov?

48 Extensions Hva er extensions (plugin/datablader)? Utvidelser av databasens funksjonalitet Kart Multimedia Hvorfor extensions Funksjonalitet som "må" ligge i db pga: Overføringsstid… Sikkerhet (kanskje bare svaret brukeren har rettigheter på) DB er ram på prosessering Kan selge ting som "pakke" Alle de andre fordelene med å ha foretningslogikken i DB

49 Datavarehus

50 Hva er et datavarehus? Tar vare på data fra mange databaser Ofte i aggregerte former Historikk Hva benyttes det til Ikke daglig drift Finne mønstre Datamining Finne svar på "leder spørsmål" Hva er spesielt Hvordan data lagres Denormalisering Ofte f.eks en "Kube" med tid som akse Ofte distribuert (enorme datamengder) Vi vet ikke hva databasen skal benyttes til…

51 Datamining og Deduktive databaser

52 Hva er datamining? "sorting through large amounts of data and picking out relevant information " "man leter etter noe man ikke helt vet hva er" "data mining identifies trends within data that go beyond simple analysis" Dårlig avgrenset betegnelse AI Analyse Regresjon Er IKKE Enkel generering av rapporter/søylediagram (excel typ..) Alt som baserer seg på "spørringer" (makroer) såkalt data analysis (analyserer etter gitte regler) Altså: Alt som krever at metodene har en "forståelse" av dataene Systemet foretar selv en analyse (ofte med valg gjort av brukeren) Skal gi svar som ikke er helt opplagte ved å "titte" på dataene JFR: forskning basert på data vs. ”rutine”-arbeid

53 Hvorfor trengs data mining – teknikker? Stadig mer data Lett å lagre Billig å lagre "Alt" logges, just-in-case Teknologier som datavarehus Mer avanserte problemer som skal løses Strategien fremover Modeller for AI Finjusterte modeller med mange attributter Mer datakraft tilgjengelig…

54 To typer data mining Knowledge discovery Vi finner informasjon og sammenhenger som vi kan bruke til "noe" siden en gang Oftest i form av ting vi skal skrive som "setninger" Typisk: De dagene det var fint vær selger vi mye is Prediction Modeller der vi kan sette inn verdier og få et konkret svar ut Oftest i form av ting vi skal skrive som "formler" 2 undergrupper: Readable: Formler, beslutningstrær osv. Opaque : Nevrale nett osv.

55 Data mining og "privacy" Dataene i seg selv forteller ikke så mye, men det gjør sammenhengen Kundekort Sleip reklame Bompenger Reisemønster Forskning på sykdom Forsikring osv.

56 Bruk av data mining Finne sammenhenger i salgsdata "Om vi kjører en reklamekampanje på produkt A, selger vi XX% mer av produkt B" Finne handelsmønstre hos en kunde " XX% av de som kjøpte produkt A, kjøpte også produkt B" Værmeldingsmodeller "Dersom X, Y og Z, så blir det P grader varmt" USA – 11. september USA identifiserte bakmennene som terrorister mer enn år før hendelsen. Produksjonsbedrifter "Dersom ett produkt gir feil i kontrollen, bør vi også sjekke de XX foregående produktene" "XX% av de produktene som det reklameres på, vil få en ny feil innen Y måneder" Osv..

57 Deduktive databaser Databasesytemer som i tilegg til å holde på data, også selv kan gjøre "beslutninger" basert på regler / "facts" Bygger på logisk programmering (f.eks Prolog) Gir oss svar på Om verdier passer til fact/regel Hvilke verdier som passer til fact/regel Regler og facts kan også kombineres for å finne svar på mer avanserte ting. Graden av AI varierer…

58 Prolog-eksempel - Facts mann(tom). mann(per). kvinne(trine). kvinne(berit). forelder(trine,tom). forelder(trine,berit). forelder(per,tom). forelder(per,berit).

59 Prolog-eksempel - Rules barn(X,Y) :- forelder(Y,X). sonn(X,Y) :- barn(X,Y), mann(X). datter(X,Y) :- barn(X,Y), kvinne(X). sosken(X,Y) :- forelder(Z,X), forelder(Z,Y), X \= Y. soster(X,Y) :- sosken(X,Y), kvinne(X). bror(X,Y) :- sosken(X,Y), mann(X).

60 Eksempel på spørringer mann(per). mann(trine). mann(truls). forelder(per,tom). forelder(per,trine).

61 Eksempler på mer "logiske" spørringer forelder(per,X). barn(X,per),bror(X,berit). forelder(X,Y).

62 Kurset Databaseadministrasjon og systemer

63 Kurset Praktiske eksempler og mer grundig teori på det jeg har vist i dag 10 stp 4 prosjektoppgaver(gruppe) og 3 timers skriftlig eksamen(individuell) IKKE "Databaser 2" http://www.ia.hiof.no/das


Laste ned ppt "Videregående databasetemaer Tom Heine Nätt. Plan Databasedrifting Sikkerhet Databases oppbygning Distribuerte databasesystemer Eksempel: Google Applikasjonsutvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google