Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det nytter - når vi gjør ting i fellesskap Home-Start Familiekontakten – samling for landets familiekontakter Kjell Erik Øie Statssekretær 06.11.07.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det nytter - når vi gjør ting i fellesskap Home-Start Familiekontakten – samling for landets familiekontakter Kjell Erik Øie Statssekretær 06.11.07."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det nytter - når vi gjør ting i fellesskap Home-Start Familiekontakten – samling for landets familiekontakter Kjell Erik Øie Statssekretær 06.11.07

2 2 Hva tenker Regjeringen om frivillighet? Regjeringen har stor tro på frivillige, ideelle organisasjoner og det frivillige engasjementet i samfunnet. Det frivillige engasjementet er en uvurderlig ressurs. De ideelle organisasjonene har hatt stor betydning for utviklingen av det norske velferdssamfunnet. Uten frivillig sektor ville tilbudet til mennesker som lever under trusler om vold, i rusmisbruk eller i ensomhet og isolasjon ikke hatt dagens nivå.

3 3 Hvorfor er frivillig sektor så viktig? For det første er ofte frivillige, ideelle organisasjoner raskere enn det offentlige til å peke på nye behov eller grupper som ikke får den bistand fra fellesskapet som de burde få. For det andre kan ideelle organisasjoner lettere kritisere myndighetene og gjennom det påvirke vår jobb med stadig å videreutvikle velferdsstaten. For det tredje kan ideelle organisasjoner utløse frivillige ressurser.

4 4 Ensomhet og frivillighet Ensomhet er en av velferdsstatens største utfordringer. Bruk av frivillige kan være det limet vi trenger for å sikre ensomme mennesker en viktig og nødvendig tilknytning til det sosiale livet mange av oss tar som en selvfølge. Frivillige skal ikke erstatte nødvendig offentlig kompetanse, men skape møteplasser mellom mennesker som kanskje ellers aldri hadde møtt hverandre.

5 5 Hva er viktig med frivillighet Det er ikke nok å være snill Frivillighet må organiseres Frivillighet må ikke forveksles med veldedighet

6 6 Hva vet vi om brukerne deres? 50 % er alene med barna 70 % har lite nettverk 33 % har innvandrerbakgrunn 33 % har en form for psykisk lidelse

7 7 Det trengs en hel landsby for å oppdra et barn Foreldreansvaret kan være krevende i seg selv Man mangler kanskje familie Man har et sykt barn

8 8 Hva innebærer det å ha fokus på familiens behov og ressurser? Respekt og ærlighet Anerkjenner den andres gode motiv og kompetanse Anerkjenner den andres rett til å vite hva som er bra for en selv Anerkjenner den andres verdisyn og synspunkter En gir et tilbud basert på brukerens premisser

9 9 En brukers synspunkt: Å søke hjelp er intet svakhetstegn. Det er å vise styrke. I alle mennesker finnes en kjerne av redsel, usikkerhet og sorg. Å våge å erkjenne dette er et tegn på sunnhet. Den som stadig holder masken er egentlig i faresonen

10 10 Familier med kronisk syke barn og barn med nedsatt funksjonsevne Et viktig område for departementet Et viktig område for Home-Start Ta utgangspunkt i disse familienes behov for avlastning og støtte i hverdagen Gi opplevelser andre familier tar som en selvfølge

11 11 Barne – og likestillingsdepartementet har lenge støttet Home Start 1995 oppstart 1998 Evaluering 2000 Nasjonal samordning 2005 Familier med kronisk syke barn og barn med nedsatt funksjonsevne Prosjekter i lokale foreninger, f.eks fattigdom 2008 Videre støtte – evaluering


Laste ned ppt "Det nytter - når vi gjør ting i fellesskap Home-Start Familiekontakten – samling for landets familiekontakter Kjell Erik Øie Statssekretær 06.11.07."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google