Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedmålsetning: Hitra kommune skal bevare og forvalte en livskraftig hjortestamme i et langsiktig perspektiv, hensyn tatt til biologiske prosesser, ressursgrunnlag,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedmålsetning: Hitra kommune skal bevare og forvalte en livskraftig hjortestamme i et langsiktig perspektiv, hensyn tatt til biologiske prosesser, ressursgrunnlag,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedmålsetning: Hitra kommune skal bevare og forvalte en livskraftig hjortestamme i et langsiktig perspektiv, hensyn tatt til biologiske prosesser, ressursgrunnlag, samfunns- og næringsinteresser. Hjorten er et viktig naturelement i Hitras identitet. For Hitra kommune er hjortebestanden en økonomisk ressurs og kilde til rike naturopplevelser for allmennheten. Delmål og tiltak: ·Hjortestammen på Hitra reduseres med utgangspunkt i bestandsstørrelsen etter endt jakt i Bestandsforvaltningen skal baseres på kommunens presiserte målsetninger og flerårige driftsplaner Kommunens målsetninger for bestandsnivå og bestandsstruktur skal gjenspeiles i bestands- og fellingsplaner Lokale bestands- og fellingsplaner skal gjenspeile lokale forhold i målsetninger og tiltak Revisjon av antall og arrondering av vald /driftsplanområder skal gjennomføres for å effektivisere hjorteforvaltningen Målsetninger og planer for trafikksikringstiltak utarbeides Hensyn til skog- og jordbruksinteresser innarbeides i lokale bestandsplaner Kommune og utmarkslag skal bidra til at hjortebestanden kan utvikles som grunnlag for bærekraftig næringsutvikling for rettighetshavere og lokalsamfunnet Forvaltningsplanen for hjortestammen på Hitra skal inngå som del av integrert kommunal planlegging

2 Ønsket strukturendring (etter 2007) Hann HunnHann

3 Hjorter felt på Hitra

4 KategoriHannHunnSum Kalv år ≥ 2 år Sum Fellingsresultat 2010, Hitra (off. stat.) KategoriHannHunnSum Kalv (87.8 %) 1 år (80.5 %) ≥ 2 år (101.1 %) Sum (92.1 %) Fellingsresultat 2010, ihht kjever Mangler prøver fra 82 dyr

5 ValdTildeltFeltFellingsprosent Øst-Hitra Faksvåg mfl Inn-Hitra ,08 Sør-Hitra ,66 Hestnes300 Håvik-Strøm og Volden ,14 Fillan Snekkvik mfl Svankilden Asmundvåg605998,33 Helgebostad Småge 2150 Ut-Hitra ,53 Fjellværøy 2000 Totalt Hitra kommune Fellingsresultat 2010

6 AlderHannHunnSum Materiale av felte hjort på Hitra unge dyr(62.2 %) 58 bukker (6.2 %)

7 2000 n % 2001 n % 2002 n % 2003 n % 2004 n % 2005 n % 2006 n % 2007 n % n n n n % % % % Sum Gj.snitt % Kalv♂+♀ år♂ ♀ ≥ 2 år♂ ♀ Sum Fellingsresultat, hjort, Hitra

8 År ValdFellingsprosent Øst-Hitra100 97, Faksvåg mfl ,1190 Inn-Hitra849082,6785,08 Sør-Hitra93, ,777,66 Hestnes Håvik-Strøm og Volden88,193,0383,7277,14 Fillan92,596,6683,64100 Snekkvik mfl100 83,33100 Svankild100 Asmundvåg10094,59598,33 Helgebostad 50 33,3350 Småge Ut-Hitra 89,710092,8698,53 Fjellværøy 6, Totalt Hitra kommune 90,5889,9485,5887,31

9 % År Fellingsprosent: Sør-Hitra - Snekkvik - Svankild – Faksvåg Håvik- Straum-Volden-Helgebostad % År Fellingsprosent: Asmundvåg-Ut-Hitra Fillan-Øst-Hitra % År Øst-HitraInn-HitraFellingsprosent % År Fellingsprosent Hitra Kvoter

10 Prosent bukker av voksne dyr skutt på Hitra (>1 år)

11 2-3 år år 7+ år Prosentvis fordeling av aldersgrupper blant voksne bukker (>=2 år) skutt på Hitra (n=1929) % År

12 ♂≥ 2 år ≥5 år Gjennomsnittsalder på bukker i ulike aldersgrupper, Hitra ♂

13 % Kumulativ andel voksne koller som har ovulert i ulike perioder 2008( ), 2009( ), 2010 ( ), Hitra)

14 År Slaktevekt (kg) Hjort 1 år, Hitra Hann Hunn

15 År mm Kjevelengde Hjort 1 år, Hitra Hann Hunn

16 % * Periode: * = 6 dager Andel (%) felte hjort i 15 dagers perioder av jakta basert på innlevert og merket materiale, Hitra 2008( ), 2009( ), 2010( ).

17 Vald/RodeMax.Min.Gj.snitt Endring gj.snitt (%) Endring maxverdi (%) Øst-Hitra %-41.3 % Inn-Hitra %-11.5 % Fillan %-11.2 % Straum % % Ut-Hira %-13.9 % Asmundvåg %+46.5 % Svankil Gj.snitt for 3 tellinger %- Snekkvik %-12.0 % Faksvåg Sør-Hitra %-3.4 % Vårtelling av hjort på Hitra

18 Hitra kommune Max.Min.Gj.snitt Endring gj.snitt (%) Endring maxverdi (%) % % Vårtelling av hjort på Hitra År ? ?

19 Konklusjon: flere indikasjoner på at bestandstoppen trolig var i 2007 lavere fellingsprosent bedre aldersstruktur økende gjennomsnittsalder på voksne dyr (bukker) flere voksne bukker rapportert fra vårtelling bedre beskatningsmønster tendens til bedre produksjon hos unge, voksne koller mer synkron parringsperiode færre trafikkulykker (til tross for snørik vinter) de fleste vald rapporterer lavere eller stabil bestand færre meldinger om omfattende beiteskader Vårtellinger av hjort viser generell nedgang fra 2010, men med lokale variasjoner // slaktevekter og kjevelengder for 1-åringer fulgte ikke opp den positive trenden de tre foregående år. Hitra er på rett vei i hjorteviltforvaltningen, men lokale bestandsforhold berettiger tiltak for bedre måloppnåelse. Forvaltningsplanen i kommunen er et godt grunnlag for lokal oppfølging i regi av rettighetshaverne.

20 En vesentlig suksessfaktor for god hjorteviltforvaltning er bedre organisering i vald (driftsplanområder) og jaktfelt. Organisering av rettighetshavere baseres bl.a. på geografiske og bestandsmessige forhold i høvelig store enheter God organisering styrker grunneiernes/rettighetshavernes medvirkning til mer fleksibel og lokalt tilpasset forvaltning


Laste ned ppt "Hovedmålsetning: Hitra kommune skal bevare og forvalte en livskraftig hjortestamme i et langsiktig perspektiv, hensyn tatt til biologiske prosesser, ressursgrunnlag,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google