Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedmålsetning: Hitra kommune skal bevare og forvalte en livskraftig hjortestamme i et langsiktig perspektiv, hensyn tatt til biologiske prosesser, ressursgrunnlag,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedmålsetning: Hitra kommune skal bevare og forvalte en livskraftig hjortestamme i et langsiktig perspektiv, hensyn tatt til biologiske prosesser, ressursgrunnlag,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedmålsetning: Hitra kommune skal bevare og forvalte en livskraftig hjortestamme i et langsiktig perspektiv, hensyn tatt til biologiske prosesser, ressursgrunnlag, samfunns- og næringsinteresser. Hjorten er et viktig naturelement i Hitras identitet. For Hitra kommune er hjortebestanden en økonomisk ressurs og kilde til rike naturopplevelser for allmennheten. Delmål og tiltak: ·Hjortestammen på Hitra reduseres med utgangspunkt i bestandsstørrelsen etter endt jakt i 2007. Bestandsforvaltningen skal baseres på kommunens presiserte målsetninger og flerårige driftsplaner Kommunens målsetninger for bestandsnivå og bestandsstruktur skal gjenspeiles i bestands- og fellingsplaner Lokale bestands- og fellingsplaner skal gjenspeile lokale forhold i målsetninger og tiltak Revisjon av antall og arrondering av vald /driftsplanområder skal gjennomføres for å effektivisere hjorteforvaltningen Målsetninger og planer for trafikksikringstiltak utarbeides Hensyn til skog- og jordbruksinteresser innarbeides i lokale bestandsplaner Kommune og utmarkslag skal bidra til at hjortebestanden kan utvikles som grunnlag for bærekraftig næringsutvikling for rettighetshavere og lokalsamfunnet Forvaltningsplanen for hjortestammen på Hitra skal inngå som del av integrert kommunal planlegging

2 Ønsket strukturendring (etter 2007) 25 5 4 3 2 1 0 Hann HunnHann

3 Hjorter felt på Hitra 1892 - 2010

4 KategoriHannHunnSum Kalv 132131263 1 år 145162307 ≥ 2 år 162307469 Sum 4396001039 Fellingsresultat 2010, Hitra (off. stat.) KategoriHannHunnSum Kalv 128103231 (87.8 %) 1 år 114133247 (80.5 %) ≥ 2 år 170309474 (101.1 %) Sum 412545957 (92.1 %) Fellingsresultat 2010, ihht kjever Mangler prøver fra 82 dyr

5 ValdTildeltFeltFellingsprosent Øst-Hitra30028394.33 Faksvåg mfl.403690 Inn-Hitra18115485,08 Sør-Hitra1038077,66 Hestnes300 Håvik-Strøm og Volden21016277,14 Fillan121 100 Snekkvik mfl40 100 Svankilden30 100 Asmundvåg605998,33 Helgebostad 12650 Småge 2150 Ut-Hitra 686798,53 Fjellværøy 2000 Totalt Hitra kommune 1190103987.31 Fellingsresultat 2010

6 AlderHannHunnSum 0128103231 1109130239 24570115 34164105 4213354 5212647 6171936 762733 891221 94913 10-88 11145 12-44 13-77 14-55 15-44 16-66 17-22 18-11 19-22 20+-22 Materiale av felte hjort på Hitra 2010 402 538 940 585 unge dyr(62.2 %) 58 bukker (6.2 %)

7 2000 n % 2001 n % 2002 n % 2003 n % 2004 n % 2005 n % 2006 n % 2007 n % 2008 2009 2010 2011 n n n n % % % % Sum Gj.snitt % Kalv♂+♀94 17.1 104 17.8 97 17.1 79 13.0 91 14.3 107 13.9 136 16.4 145 17.1 211 240 263 1567 21.4 25.6 25.3 18.8 1 år♂94 17.1 103 17.7 96 17.0 108 17.8 103 16.2 127 16.5 141 17.0 135 15.9 137 130 145 1319 13.9 13.9 14.0 15.8 ♀79 14.4 75 12.9 70 12.4 95 15.7 78 12.3 124 16.1 141 17.0 144 17.0 144 138 162 1250 14.6 14.7 15.6 15.0 ≥ 2 år♂172 31.3 170 29.2 166 29.3 207 34.2 225 35.4 260 33.8 241 29.0 240 28.3 218 139 162 2200 22.1 14.8 15.6 26.4 ♀110 20.0 131 22.5 137 24.2 117 19.3 139 21.9 151 19.6 171 20.6 183 21.6 274 291 307 2011 27.8 31.0 29.5 24.1 Sum549583566606636769830847 984 938 1039 8347 Fellingsresultat, hjort, Hitra 2000-2010

8 År2007200820092010 ValdFellingsprosent Øst-Hitra100 97,9294.33 Faksvåg mfl.100 91,1190 Inn-Hitra849082,6785,08 Sør-Hitra93,264.9276,777,66 Hestnes100000 Håvik-Strøm og Volden88,193,0383,7277,14 Fillan92,596,6683,64100 Snekkvik mfl100 83,33100 Svankild100 Asmundvåg10094,59598,33 Helgebostad 50 33,3350 Småge 1000050 Ut-Hitra 89,710092,8698,53 Fjellværøy 6,662050 Totalt Hitra kommune 90,5889,9485,5887,31

9 100 80 60 2007 2008 2009 2010 % År Fellingsprosent: Sør-Hitra - Snekkvik - Svankild – Faksvåg Håvik- Straum-Volden-Helgebostad 100 80 60 % 2007 2008 2009 2010 År Fellingsprosent: Asmundvåg-Ut-Hitra Fillan-Øst-Hitra 100 80 60 % 2007 2008 2009 2010År Øst-HitraInn-HitraFellingsprosent 100 80 60 % 2007 2008 2009 2010 År Fellingsprosent Hitra 935 1094 1096 1190 Kvoter

10 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 98 00 02 04 06 08 2010 Prosent bukker av voksne dyr skutt på Hitra 1997-2010 (>1 år)

11 2-3 år 80 70 60 50 40 30 20 10 4-6 år 7+ år Prosentvis fordeling av aldersgrupper blant voksne bukker (>=2 år) skutt på Hitra 2000-2010 (n=1929). 00 02 04 06 08 10 % År

12 2000 02 04 06 08 10 4.0 3.0 ♂≥ 2 år 8.0 7.0 6.0 ≥5 år Gjennomsnittsalder på bukker i ulike aldersgrupper, Hitra 2000-2010 ♂

13 10.9 15.9 1.10 15.10 1.11 15.11 30.11 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 0-0 0-0 Kumulativ andel voksne koller som har ovulert i ulike perioder 2008( ), 2009( ), 2010 ( ), Hitra)

14 2000 -02 -04 -06 -08 -10 År 25 30 35 40 45 50 Slaktevekt (kg) Hjort 1 år, Hitra Hann Hunn

15 2000 -02 -04 -06 -08 -10 År 220 225 230 235 240 245 mm Kjevelengde Hjort 1 år, Hitra Hann Hunn

16 % 30 20 10 10.9-15.9 * 16.9-30.9 1.10-15.10 16.10-31.10 1.11-15.11 16.11- 30.11 Periode: 1 2 3 4 5 6 * = 6 dager Andel (%) felte hjort i 15 dagers perioder av jakta basert på innlevert og merket materiale, Hitra 2008( ), 2009( ), 2010( ).

17 Vald/RodeMax.Min.Gj.snitt Endring gj.snitt 2010-2011 (%) Endring maxverdi 2010- 2011 (%) Øst-Hitra 2010378193309 2011222194206-33.3 %-41.3 % Inn-Hitra 2010454348401 2011402216312-22.2 %-11.5 % Fillan 2010242200221 2011215181204-7.7 %-11.2 % Straum 2010380297329 2011303264280 -14.9 % -20.3 % Ut-Hira 2010309184237 2011266215253+6.8 %-13.9 % Asmundvåg 2010170135157 2011249181219+39.5 %+46.5 % Svankil 2010--72 Gj.snitt for 3 tellinger 2011735161-15.3 %- Snekkvik 2010834359 2011735967+13.6 %-12.0 % Faksvåg 2010703050 2011----- Sør-Hitra 2010205167181 2011198158172- 5.0 %-3.4 % Vårtelling av hjort på Hitra 2010 - 2011

18 Hitra kommune Max.Min.Gj.snitt Endring gj.snitt 2010-2011 (%) Endring maxverdi 2010-2011 (%) 2010222115671894 2011192814681713-9.6 % -13.2 % Vårtelling av hjort på Hitra 2000-2011 2000 02 04 06 08 10 2000 1800 1600 1400 1200 1000 År ? ?

19 Konklusjon: flere indikasjoner på at bestandstoppen trolig var i 2007 lavere fellingsprosent bedre aldersstruktur økende gjennomsnittsalder på voksne dyr (bukker) flere voksne bukker rapportert fra vårtelling bedre beskatningsmønster tendens til bedre produksjon hos unge, voksne koller mer synkron parringsperiode færre trafikkulykker (til tross for snørik vinter) de fleste vald rapporterer lavere eller stabil bestand færre meldinger om omfattende beiteskader Vårtellinger av hjort viser generell nedgang fra 2010, men med lokale variasjoner // slaktevekter og kjevelengder for 1-åringer fulgte ikke opp den positive trenden de tre foregående år. Hitra er på rett vei i hjorteviltforvaltningen, men lokale bestandsforhold berettiger tiltak for bedre måloppnåelse. Forvaltningsplanen i kommunen er et godt grunnlag for lokal oppfølging i regi av rettighetshaverne.

20 En vesentlig suksessfaktor for god hjorteviltforvaltning er bedre organisering i vald (driftsplanområder) og jaktfelt. Organisering av rettighetshavere baseres bl.a. på geografiske og bestandsmessige forhold i høvelig store enheter God organisering styrker grunneiernes/rettighetshavernes medvirkning til mer fleksibel og lokalt tilpasset forvaltning


Laste ned ppt "Hovedmålsetning: Hitra kommune skal bevare og forvalte en livskraftig hjortestamme i et langsiktig perspektiv, hensyn tatt til biologiske prosesser, ressursgrunnlag,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google