Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke Sammenfatning av høringen Første delrapport.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke Sammenfatning av høringen Første delrapport."— Utskrift av presentasjonen:

1 NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke Sammenfatning av høringen Første delrapport

2 Oppslutning om høringen HøringssvarAntall enheter Oppslutning Menighetsråd1085128584,4 % Fellesråd22230273,5 % Kommuner24343156,4 % Totalt1550201876,9 % 199 andre instanser har avgitt svar. Disse vil bli tatt med i oppsummeringen som foreligger i mars. Til sammen ble om lag 2500 ulike instanser inviterte til å uttale seg.

3 Menighetsråd, fellesråd og kommuner Statskirkeordningen bør videreføres 88357 % Statskirkeordningen bør avvikles 50932,9 % Vet ikke / ønsker ikke å svare / uklassifisert 15810,2 % Totalt 1550

4 Vet ikke / ønsker ikke å svare /uklssifisert Vet ikke / ønsker ikke å svare / uklassifisert Videreføring av statskirkeordningen Avvikling av statskirkeordningen 57 % 32,9 % 10,2 % Videreføring eller avvikling av statskirkeordningen?

5 MenighetsrådFellesrådKommuner Statskirkeordningen bør videreføres 53,3 % (578) 61,7 % (137) 69,1 % (168) Statskirkeordningen bør avvikles 36,8 % (399) 28,4 % (63) 11,5 % (28) Vet ikke / ønsker ikke å svare / uklassifisert 10 % (108) 9,9 % (22) 19,3 % (47)

6 Lovforankring Grunnloven 83154,9% Både Grunnloven og egen kirkelov blir oppgitt som svar 1137,5% Egen kirkelov 51033,7% Lov om trossamfunn 231,5% Vet ikke / ønsker ikke å svare / uklassifisert 382,5% Totalt 1515

7 Type instansAntall Proster78 Biskoper/bispedømmeråd21 Kirkelige organisasjoner15 Offentlige organ11 Arbeidslivs- og interesseorganisasjoner24 Undervisningsinstitusjoner8 Tros- og livssynssamfunn utenfor Dnk23 Politiske parti (lokalplan)9 Departement10 Totalt199 Høringssvar fra andre instanser

8

9 Landsdel Endringsorientering Landsdel% grunnlovs- forankret folkekirke Endringsorientering skala 1–7 N Nord-Norge69,02,21174 Indre Østlandet68,72,17252 Trøndelag54,12,91157 Sørlandet/Telemark46,52,91170 Sentrale Østlandet46,13,20269 Vestlandet41,63,44452 Totalt52,22,921474

10 Innbyggertall Endringsorientering Innbyggertall% grunnlovs- forankring Endringsorientering, skala 1–7 N Under 100061,52,49288 1000–199952,72,93260 2000–999951,32,96696 10000–1999944,03,27159 Mer enn 2000041,03,2361 Totalt52,32,911464

11 Videreføre statskirke- ordningen Avvikle statskirke- ordningen Valgordningene bør være som i dag47,7 %55,4 % Økt bruk av direkte valg32,9 %33,1 % Vet ikke / ønsker ikke å svare / uklassifisert 12,1 %5,2 % Valgordninger 150 av uttalelsene er registrert med manglende svar på dette spørsmålet.

12 Finansiering Menighetsråd og fellesråd Kommuner Medlemsavgift –– Medlemsavgift med offentlig støtte –– Off. støtte med noe medlemsavgift 16,5 %11,5 % Offentlig finansiering 78,9 %75,9 % Vet ikke / ønsker ikke å svare / mellomformer / uklassifisert 4,6 %12,6 % 102 av uttalelsene er registrert med manglende svar på dette spørsmålet.

13 Gravferdsforvaltningen Menighetsråd og fellesråd Kommuner Den lokale kirke bør ha ansvaret68, 4 %55,5 % Likt stemmetall kommune/kirke2,1 %2,2 % Kommunen bør ha ansvaret26,9 %37,4 % Vet ikke / ønsker ikke å svare / annet 2,6 %4,9 % 92 av uttalelsene er registrert med manglende svar på dette spørsmålet.

14 Kirkebyggene Menighetsråd og fellesråd Kommuner Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret 6,3 %18,8 % Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret 88,1 %53,2 % Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret 2,2 %12,3 % Vet ikke / vil ikke svare / annet3,4 %15,5 % 148 av uttalelsene er registrert med manglende svar på dette spørsmålet.


Laste ned ppt "NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke Sammenfatning av høringen Første delrapport."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google