Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Metodesammenligning av 3 automatiserte 25-OH-vitamin D immunoassays, mot hverandre og mot LC-MS/MS Nada Rakovan 1, Trine Lauritzen 1, Per Olov Nordström.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Metodesammenligning av 3 automatiserte 25-OH-vitamin D immunoassays, mot hverandre og mot LC-MS/MS Nada Rakovan 1, Trine Lauritzen 1, Per Olov Nordström."— Utskrift av presentasjonen:

1 Metodesammenligning av 3 automatiserte 25-OH-vitamin D immunoassays, mot hverandre og mot LC-MS/MS Nada Rakovan 1, Trine Lauritzen 1, Per Olov Nordström 1, Øyvind Skadberg 2 1 Avdeling for medisinsk biokjemi, Vestre Viken HF 2 Avdeling for medisinsk biokjemi, Stavanger Universitetssykehus

2 25-OH-vitamin D-konsentrasjonen i serum er et mål på organismens vitamin D-lager - for de fleste formål tilstrekkelig for å vurdere en persons vitamin D-status 1,25-(OH)2-vitamin D-konsentrasjonen i serum reflekterer kalsiumbalansen - er mest relevant der man mistenker nedsatt produksjon (nyresvikt) eller økt produksjon (sarkoidose og lymfom)

3 Metoder for måling av vitamin D LC-MS/MS (væskekromatografi-tandemmassespektrometri) Immunoassay HPLC (high performance liquid chromatography)

4 MetabolittLC-MS/MSImmunoassay 25-OH-vitamin D 3 Måles 25-OH-vitamin D 2 MålesMåles, kan ha nedsatt gjenfinning 3-epi-25-OH-vitamin D 3 Måles, kan interferere i analysenMåles ikke 24,25-(OH) 2 -vitamin D 3 Måles ikkeMåles, interferer i analysen Dahl SR, Thorsby PM. Hvordan måle vitamin D-status? Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:729 – 31.

5 Litt om analyseprinsippene Immunoassaymetoden er basert på en immunologisk reaksjon mellom antigen (analytt) og et antistoff – kan gi kryssreaksjoner mellom antistoffet og andre komponenter i prøven LC-MS/MS-analysen er en direkte kjemisk måling av analyttkonsentrasjonen på bakgrunn av ladning og masse – Metoden er basert på en separasjon av analyttene på en kolonne, etterfulgt av deteksjon ved hjelp av massespektrometri (måling av molekylvekt)

6 SeksjonInstrument fraMetodeÅrlig antall analyser BærumSiemens (ADVIA Centaur ®)Enzymatisk24 588 DrammenAbbott (ARCHITECT)Enzymatisk45 364 RingerikeRoche (Cobas)Enzymatisk7 610 KongsbergAbbott (ARCHITECT)Enzymatisk11 501 Måling av vitamin D Vestre Viken HF per i dag

7 Metoder Totalt 113 humane serumprøver av forskjellige nivåer ble analysert (5,9-300,5 nmol/L) Serum analysert på automatiserte immunoassays: – Abbott (ARCHITECT i2000 25-OH vitamin D) – Siemens (ADVIA Centaur ® Vitamin D Total analyse) – Roche (Cobas 6000 Vitamin D) Resultatene ble sammenlignet mot hverandre og mot en LC-MS/MS (SUS), som referansemetode

8 Resultater MetodeN Gjennomsnitt (nmol/l) SD (nmol/l) Median (nmol/l) (min.-maks.) (nmol/l) LC-MS/MS11357,24±41,4553,905,94 - 209,08 ARCHITECT11371,61±55,7264,0014,70 - 300,50 ADVIA Centaur ®10860,35±40,3053,0011,00 - 253,00 Cobas10561,69±43,6656,207,76 - 168,90 MetodeN Grensen for outliers (nmol/l) Antall outliers% outliers LC-MS/MS113>16354,4 ARCHITECT113>16598,0 ADVIA Centaur ®108>126109,3 Cobas105>16800

9 Gjennomsnitt og 2xSD

10 Box plot

11 Korrelasjoner Immunoassay vs. LC-MS/MS Korrelasjonccc * Nrρcρc 95% KI ARCHITECT1130,911 ¤ 0.8370.785 til 0.877 * ADVIA Centaur®1080,890 ¤ 0.8800.831 til 0.915 * Cobas1050,893 ¤ 0.8610.809 til 0.900 * ¤ Spearman korrelasjon - alle korrelasjoner er signifikant (p<0,001) * ccc - konkordans korrelasjonskoeffisient alle er signifikante og korrelasjoner er svake

12 Spearman korrelasjon LC-MS/MS Beste konkordance korrelasjon koeficient (45° vinkel) er hos Advia Beste Spearman korrelasjon koeficient er hos Architekt 45° vinkel

13 Passing-Bablok regresjon Immunoassay vs. LC-MS/MS Passing-Bablok regresjon ¤ NSlope95% KIIntercept95% KI ARCHITECT1131,191,09 til 1,282,09-1,07 til 6,15* ADVIA Centaur®1080,880,83 til 0,945,823,08 til 8,43 Cobas1051,261,16 til 1,38-6,35-12,34 til -3,52 * ikke signifikant ¤ alle har ikke signifikant avvik fra linearitet (CUSUM test)

14 ARCHITECT vs. LC-MS/MS Passing-Bablok regresjon LC - MS/MS Intercept: 2,09 (ikke signifikant) Slope: 1,19

15 ADVIA Centaur® vs. LC-MS/MS Passing-Bablok regresjon LC - MS/MS Intercept: 5,82 Slope: 0,88

16 Cobas vs. LC-MS/MS Passing-Bablok regresjon LC - MS/MS Intercept: -6,35 Slope: 1,26

17 Bland ‐ Altman differanseplott Immunoassay vs. LC-MS/MS N BIAS (Gjennomsnitt av alle forskjeller) -1,96 SD til 1,96 SD BIAS (%) -1,96 SD til 1,96 SD (%) ARCHITECT11314,4-34,2 til 62,924,9-35,1 til 84,9 ADVIA Centaur®1082,4-39,0 til 43,86,9-53,9 til 67,7 Cobas1056,8-32,3 til 45,94,8-51,9 til 61,5 Immunoassay vs. LC-MS/MS N Minimal forskjell Maksimal forskjell Median i forskjell ARCHITECT1130,10134,310,6 ADVIA Centaur®1080,01132,97,3 Cobas1050,0374,77,2

18 ARCHITECT vs. LC-MS/MS Bland ‐ Altman differanseplott

19 ARCHITECT vs. LC-MS/MS Bland ‐ Altman differanseplott (%)

20 ADVIA Centaur® vs. LC-MS/MS Bland ‐ Altman differanseplott

21 ADVIA Centaur® vs. LC-MS/MS Bland ‐ Altman differanseplott (%)

22 Cobas vs. LC-MS/MS Bland ‐ Altman differanseplott

23 Cobas vs. LC-MS/MS Bland ‐ Altman differanseplott (%)

24 Sammenligning av histogrammer

25 Resultater Immunoassay vs. Immunoassay Korrelasjon ¤ Passing-Bablok regresjon Nr¥r¥ Slope95% KIIntercept95% KI ARCHITECT vs. ADVIA Centaur® 1080,901,341,23 til 1,46-5,31-11,55 til 0,21* ADVIA Centaur® vs. Cobas 1000.851,571,38 til 1,78-22,08-32,72 til 12,98 * ARCHITECT vs. Cobas 1050.871,060,97 til 1,19 *-11,66-18,34 til -6,65 * ikke signifikant ¥ alle korrelasjoner er signifikant (p<0,001) ¤ Spearman korrelasjon alle har ikke signifikant avvik fra linearitet (CUSUM test)

26 Resultater Under 50 nmol/l Immunoassay vs. LC-MS/MS N Falsk positiv (n=5)* Falsk negativ (n=7) ¤ SensitivitetSpesifisitet ARCHITECT1131497,92%93,85% ADVIA Centaur ®1115290,57%96,55% Cobas1131198,04%98,39% * Falskt positivt resultat: lik eller under 50 nmol/l ved immunoassay og positivt over 50 nmol/l ved LC-MS/MS ¤ Falskt negativt resultat: over 50 nmol/l ved immunoassay og negativt lik eller under 50 nmol/l ved LC-MS/MS

27 Falsk positive resultater

28 Falsk negative resultater

29 Enkelte prøver med D2 LC-MS/MS (D2+D3) LC-MS/MS (D2) ARCHITECT ADVIA Centaur ® Cobas 65,078,5278,35478,65 115,11107,8077,824869,76 209,08118,28179,4253>175

30 Sammendrag av resultater Immunoassays vs. LC-MS/MS: Advia har de fleste outliers Architect har den beste Spearman korrelasjonen (0,911) Advia har den beste ccc (ρ c =0.880), men svak Advia har det beste slope (0,88) (Passing-Bablok regresjon) Architect har bare proporsjonal forskjell (Passing-Bablok regresjon) Best BIAS (2,4) har Advia men prosentvis (6,8 %) har Cobas Det verste BIAS (24,9 %) prosentvis har Architect Cobas har den beste sensitiviteten (98,04%) og spesifisiteten (98,39%) for å påvise vitamin D-mangel Immunoassay vs. immunoassay: største forskjellen i regresjonsanalyse var mellom Advia vs. Cobas (y= –22,08 + 1,57x)

31 Konklusjon Vi observerte metode variasjoner mellom de ulike 25-OH-D-assays Spesielt for enkeltprøver var det merkbare/store forskjeller (opp til 134 nmol/L) Alle immunoassays overestimerte (mest Architect: bias=24,9 %) I et rutine laboratorium er alle tre immunoassays og LC-MS/MS metoder brukbare til å måle 25-OH-vitamin D, forutsatt at disse metodene er riktig standardisert og laboratoriet deltar i EKV program med oppgitt referanseverdi slik at evt påvist metodebias kan faktoriseres Det er viktig å informere klinikerne om disse metodeforskjellene som kan ha direkte innvirkning på tolkningen av resultatene, og at pasienter følges med prøver tatt på samme analysemetode/ laboratorium


Laste ned ppt "Metodesammenligning av 3 automatiserte 25-OH-vitamin D immunoassays, mot hverandre og mot LC-MS/MS Nada Rakovan 1, Trine Lauritzen 1, Per Olov Nordström."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google