Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kognitiv psykologi Frode Svartdal UiT 2014. Kognitiv psykologi Defineres ved en del sentrale tematiske områder – Sansning, persepsjon – Oppmerksomhet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kognitiv psykologi Frode Svartdal UiT 2014. Kognitiv psykologi Defineres ved en del sentrale tematiske områder – Sansning, persepsjon – Oppmerksomhet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kognitiv psykologi Frode Svartdal UiT 2014

2 Kognitiv psykologi Defineres ved en del sentrale tematiske områder – Sansning, persepsjon – Oppmerksomhet – Læring – Hukommelse – Språk (forståelse, produksjon) – Problemløsning – Vurderinger – Valg – Kognitiv kontroll – … Ikke definert ved METODE TEORI ORIENTERING …

3 Kognitiv psykologi Regel, regelstyring

4 Kognitiv psykologi -Empirisk -Stort -Viktig Kahneman: Nobelprisen i økonomi

5 Kognitiv psykologi Kognitiv nevrovitenskap

6 Kognitiv psykologi Noen eksempler på gode bøker – R. J. Sternberg: Cognitive psychology. 5 th Ed.Cognitive psychology – J. R. Anderson: Cognitive psychology and its implications. 7 th Ed.Cognitive psychology and its implications – Eysenck & Keane: Cognitive psychology: A student’s handbook. 6 th Ed.Cognitive psychology: A student’s handbook

7 Kognitiv nevrovitenskap M. S. Gazzaniga: Cognitive neuroscience: The biology of the mind. 3 rd Ed.Cognitive neuroscience: The biology of the mind Cognitive neuroscience online

8 Kognitiv psykologi: Eksempel 1 Decision making and reasoning Vurderinger og valg Hvordan integrerer vi informasjon? Hjelperegler (heuristics) Slagsider i informasjonsbehandling Deduktiv resonnering Hvis – så Premiss – konklusjon Induktiv resonnering Kausal slutning fra erfaring Empiriske undersøkelser

9 Kognitiv psykologi Kahneman, TverskyKahneman, Tversky, mange andre Heuristic: Enkel regel som hjelper oss med å løse problemer EKSEMPLER Ankring Representativitet Tilgjengelighet Baserate-feilen … Klassiker fra 1974

10 Kognitiv psykologi 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 = ? 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = ?

11 Kognitiv psykologi Ankring – Det vi først opplever fungerer som et “anker” for helhetsforståelsen – Slike effekter er ganske vanlige (ikke bare tall!) – Effekten er lite åpenbar for oss – Effekten kan være sterk – Effekten kan være av stor betydning for valg og atferd – Effekten er uavhengig av individuell læringshistorie

12 Kognitiv psykologi Vurderinger og valg Bias Ankring

13 Kognitiv psykologi: Eksempel 2 Regelstyring: Verbalisert valg, avgjørelse Måloppnåelse Atferd

14 Kognitiv psykologi Regelstyring: «Skal jeg velge A eller B?» Velger A Implementering Måloppnåelse Pre-decisional phase Post-decisional phase Her er det funksjonelt å vurdere ulike typer informasjon på en balansert måte Her er det funksjonelt å fokusere på informasjon som er relevant for gjennomføring av det man har bestemt

15 Kognitiv psykologi Regelstyring (valg hos student): «Skal jeg velge psykologi eller språk?» Velger psykologi Implementering Måloppnåelse Pre-decisional phase Post-decisional phase Golwitzer

16 Kognitiv psykologi Regelstyring: Forskjellig mindset Pre-decisional phase Post-decisional phase Golwitzer DELIBERATIVE MINDSET Åpen for ny informasjon Tolker ulik informasjon på en unbiased måte, eks. pro og con-info vektlegges likt IMPLEMENTAL MINDSET Selektiv informasjonsfokus (gjennomføring) «Biased» informasjonstolkning: Info som støtter valget (pro), vektlegges

17 Kognitiv psykologi DELIBERATIONIMPLEMENTATION Valg Lav commitmentHøy commitment (defensive justification) Persistens

18 Kognitiv psykologi: Eksempel 3 En gruppe deltakere fikk kompleks info om bilene (12 momenter) En annen gruppe fikk enkel info (4 momenter) Hvilken bil bør du velge? Momentene var både + og - Halvparten i hver gruppe Fikk tenke bevisst rundt momentene i flere minutter Ble distrahert fra å tenke («ubevisst») «Regelstyrt» «Kontingensformet»

19 Kognitiv psykologi: Eksempel 4 (Windschitl & Wells,1998) Jeg har 3 av 10 lodd! Gode sjanser for å vinne! Subjektiv sannsynlighet: Hvordan vurderer du dine vinnersjanser? 7 andre har ett lodd hver

20 Subjektiv sannsynlighet Hvordan vurderer du dine vinnersjanser? (Windschitl & Wells,1998) Jeg har 3 av 10 lodd! Jens har 7 av 10 lodd Virker ikke spesielt lovende for meg…

21 Subjektiv sannsynlighet (Windschitl & Wells,1998)The alternative-outcomes effect VS. Sjansene er objektivt sett de samme. Oppleves likevel forskjellig…


Laste ned ppt "Kognitiv psykologi Frode Svartdal UiT 2014. Kognitiv psykologi Defineres ved en del sentrale tematiske områder – Sansning, persepsjon – Oppmerksomhet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google