Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kognitiv psykologi Frode Svartdal UiT 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kognitiv psykologi Frode Svartdal UiT 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kognitiv psykologi Frode Svartdal UiT 2014

2 Kognitiv psykologi Defineres ved en del sentrale tematiske områder
Sansning, persepsjon Oppmerksomhet Læring Hukommelse Språk (forståelse, produksjon) Problemløsning Vurderinger Valg Kognitiv kontroll Ikke definert ved METODE TEORI ORIENTERING

3 Kognitiv psykologi Relevans Regel, regelstyring

4 Kjennetegn Kognitiv psykologi Empirisk Stort Viktig
Kahneman: Nobelprisen i økonomi

5 Kognitiv psykologi Kognitiv nevrovitenskap

6 Kognitiv psykologi Noen eksempler på gode bøker
R. J. Sternberg: Cognitive psychology. 5th Ed. J. R. Anderson: Cognitive psychology and its implications. 7th Ed. Eysenck & Keane: Cognitive psychology: A student’s handbook. 6th Ed.

7 Kognitiv nevrovitenskap
M. S. Gazzaniga: Cognitive neuroscience: The biology of the mind. 3rd Ed. Cognitive neuroscience online

8 Kognitiv psykologi: Eksempel 1
Decision making and reasoning Vurderinger og valg Hvordan integrerer vi informasjon? Hjelperegler (heuristics) Slagsider i informasjonsbehandling Deduktiv resonnering Hvis – så Premiss – konklusjon Induktiv resonnering Kausal slutning fra erfaring Empiriske undersøkelser

9 Kognitiv psykologi Kahneman, Tversky, mange andre
Heuristic: Enkel regel som hjelper oss med å løse problemer EKSEMPLER Ankring Representativitet Tilgjengelighet Baserate-feilen Klassiker fra 1974

10 Kognitiv psykologi 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 = ?

11 Kognitiv psykologi Ankring
Det vi først opplever fungerer som et “anker” for helhetsforståelsen Slike effekter er ganske vanlige (ikke bare tall!) Effekten er lite åpenbar for oss Effekten kan være sterk Effekten kan være av stor betydning for valg og atferd Effekten er uavhengig av individuell læringshistorie

12 Kognitiv psykologi Vurderinger og valg Kognitiv psykologi Bias Ankring

13 Kognitiv psykologi: Eksempel 2
Regelstyring: Verbalisert valg, avgjørelse Måloppnåelse Atferd

14 Kognitiv psykologi Regelstyring: «Skal jeg velge A eller B?» Velger A
Her er det funksjonelt å vurdere ulike typer informasjon på en balansert måte Regelstyring: «Skal jeg velge A eller B?» Velger A Implementering Måloppnåelse Pre-decisional phase Post-decisional phase Her er det funksjonelt å fokusere på informasjon som er relevant for gjennomføring av det man har bestemt

15 Kognitiv psykologi Regelstyring (valg hos student):
«Skal jeg velge psykologi eller språk?» Velger psykologi Implementering Måloppnåelse Pre-decisional phase Post-decisional phase Golwitzer

16 Kognitiv psykologi Regelstyring: Forskjellig mindset
DELIBERATIVE MINDSET Åpen for ny informasjon Tolker ulik informasjon på en unbiased måte, eks. pro og con-info vektlegges likt Pre-decisional phase Post-decisional phase IMPLEMENTAL MINDSET Selektiv informasjonsfokus (gjennomføring) «Biased» informasjonstolkning: Info som støtter valget (pro), vektlegges Golwitzer

17 Kognitiv psykologi Persistens Valg DELIBERATION IMPLEMENTATION
Lav commitment Høy commitment (defensive justification)

18 Kognitiv psykologi: Eksempel 3
Hvilken bil bør du velge? «Regelstyrt» «Kontingensformet» En gruppe deltakere fikk kompleks info om bilene (12 momenter) En annen gruppe fikk enkel info (4 momenter) Momentene var både + og - Halvparten i hver gruppe Fikk tenke bevisst rundt momentene i flere minutter Ble distrahert fra å tenke («ubevisst»)

19 Kognitiv psykologi: Eksempel 4
Subjektiv sannsynlighet: Hvordan vurderer du dine vinnersjanser? Gode sjanser for å vinne! 7 andre har ett lodd hver Jeg har 3 av 10 lodd! (Windschitl & Wells,1998)

20 Subjektiv sannsynlighet
Hvordan vurderer du dine vinnersjanser? Virker ikke spesielt lovende for meg… Jens har 7 av 10 lodd Jeg har 3 av 10 lodd! (Windschitl & Wells,1998)

21 Subjektiv sannsynlighet
Sjansene er objektivt sett de samme. Oppleves likevel forskjellig… VS. The alternative-outcomes effect (Windschitl & Wells,1998)


Laste ned ppt "Kognitiv psykologi Frode Svartdal UiT 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google