-1) tabellMedTellinger(nr) = sr.ReadLine nr = nr + 1 Loop">

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tabeller – Arrays Lage frekvenstabell Norske Bokstaver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tabeller – Arrays Lage frekvenstabell Norske Bokstaver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tabeller – Arrays Lage frekvenstabell Norske Bokstaver

2 Tabeller – en samling variabler Eksempel: Dim tabellÅr(3) As Integer tabellÅr(0) = 2005 tabellÅr(1) = 2006 tabellÅr(2) = 2007 tabellÅr(3) = 2008 2005200620072008 0000 0123Index, dvs. plassnummer i tabellen 0123 Deklarerer en tabell Bruker tabellen, tildeler verdier Innhold etter tildeling Innhold etter deklarasjon

3 Tabell med tellinger av biler Eksempel: Dim tabellMedTellinger(51) As Integer sr = IO.File.OpenText("c:\antallBiler.txt") Do While (sr.peek() <> -1) tabellMedTellinger(nr) = sr.ReadLine nr = nr + 1 Loop 1345120105 00000... 012351 2 0123...

4 Fra forrige gang: Les fra fil til tabell i Form_Load(), bruk verdiene i btnFinnMinste_Click() Public Class frmTabellTest Dim tabellMedTellinger(51) As Integer ’plass til 52 Private Sub frmTabellTest_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load Dim sr As IO.StreamReader Dim nr As Integer sr = IO.File.OpenText("c:\antallBiler.txt") Do While (sr.peek() <> -1) tabellMedTellinger(nr) = sr.ReadLine lstTellinger.Items.Add(tabellMedTellinger(nr)) nr = nr + 1 Loop sr.Close() End Sub Private Sub btnFinnMinste_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnFinnMinste.Click Dim i As Integer = 0 Dim minste As Integer = 1000 For i = 0 To 51 lstTellinger.Items.Add(i & ": " & tabellMedTellinger(i)) If (tabellMedTellinger(i) < minste) Then minste = tabellMedTellinger(i) End If Next MsgBox("Minste Verdi er: " & minste) End Sub End Class

5 Størrelse på tabeller Når vi skriver programmet deklarerer vi tabellene vi har bruk for Dim antalltellinger(51) As Integer Tabellen har 52 plasser siden vi vet at filen med tellinger har 52 linjer. Men ofte vet vi ikke hvor stor tabell en bruker av programmet trenger. Vi kan da gjøre deklarasjonen uten å angi størrelse: Dim antalltellinger() As Integer Senere når vi har lest filen vet vi hvor mange plasser som trengs: ReDim tabellMedTellinger(antallElement)

6 Finne tabellstørrelse mens programmet kjører •Format: ReDim arrayName(m) •Deklarasjon:Dim tabellMedTellinger() As Integer •Størrelse angis: ReDim tabellMedTellinger(antElement) Vi brukte at tabellstørrelsen var kjent når vi skrev en løkke: For i = 0 To 51 lstTellinger.Items.Add(i & ": " & tabellMedTellinger(i)) If (tabellMedTellinger(i) < minste) Then minste = tabellMedTellinger(i) End If Next Metoden GetUpperBound() gir størrelsen på tabellen: For i = 0 To tabellMedTellinger.GetUpperBound(0)... Next

7 Endre og finn tabellstørrelse mens programmet kjører •Skriv om eksemplet foran til å bruke: –ReDim tabell(dim) •Merk: Må ha to gjennomganger av filen i Form_Load –tabell.GetUpperBound(0)

8 Public Class frmTabellTest Dim tabellMedTellinger() As Integer 'plass til 52 Private Sub frmTabellTest_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load Dim sr As IO.StreamReader Dim nr As Integer sr = IO.File.OpenText("c:\antallBiler.txt") Do While (sr.Peek() <> -1) sr.ReadLine() nr = nr + 1 Loop sr.Close() ReDim tabellMedTellinger(nr) nr = 0 sr = IO.File.OpenText("c:\antallBiler.txt") Do While (sr.Peek() <> -1) tabellMedTellinger(nr) = sr.ReadLine lstTellinger.Items.Add(tabellMedTellinger(nr)) nr = nr + 1 Loop sr.Close() End Sub Private Sub btnFinnMinste_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnFinnMinste.Click Dim i As Integer = 0 Dim sum, antall As Integer, minste As Integer = 1000 Dim snitt As Double sum = 0 antall = 0 For i = 0 To tabellMedTellinger.GetUpperBound(0) lstTellinger.Items.Add(i & ": " & tabellMedTellinger(i)) If (tabellMedTellinger(i) < minste) Then minste = tabellMedTellinger(i) End If sum += tabellMedTellinger(i) antall += 1 Next snitt = sum / antall MsgBox("Minste: " & minste & " sum: " & sum & " antall: " & antall & " snitt: " & snitt) End Sub End Class

9 Dim i As Integer = 0 Dim minste as Integer = 1000 Dim tabellMedTellinger(51) As Integer ‘plass til 52 Dim plassenTilMinste As Integer For i = 0 To 51 lstTellinger.Items.Add(i & ": " & tabellMedTellinger(i)) If (tabellMedTellinger(i) < minste) Then minste = tabellMedTellinger(i) plassenTilMinste = i End If Next MsgBox(“Minste Verdi er: “ & minste & “ Nummer: ” & plassenTilMinste) Modifiser koden som finner plassen til minste slik at den finner plassen til største tall

10 Kode som finner på hvilken plass i tabellen største tall er Dim i As Integer = 0 Dim storste As Integer = 0 Dim plassenTilStorste As Integer = 0 Dim tabellMedTellinger(51) As Integer ‘plass til 52 For i = 0 To 51 lstTellinger.Items.Add(i & ": " & tabellMedTellinger(i)) If (tabellMedTellinger(i) > storste) Then storste = tabellMedTellinger(i) plassenTilStorste = i End If Next MsgBox(“Storste verdi er: “ & storste & “ Nummer: ” & plassenTilStorste)

11 Oppgave: Beregne gjennomsnitt Modifiser koden foran slik at den beregner gjennomsnitt

12 Bokstaver og konvertering (side 315) Gjør om til STORE bokstaver: setning = (TextBox1.Text).ToUpper Til et tall mellom 0 og 25 (uten æ, ø, å): index = Asc(bokstav) – 65 Til en ASCII-verdi: bokstav = Chr(i + 65)

13 Frekvenstabell for bokstaver (side 315) Dim bokstavTellinger(25) 'kun Engelske Dim index As Integer Dim setning, bokstav As String Dim bokstavTellinger(25) As Integer setning = (txtSetning.Text).ToUpper For letterNum As Integer = 1 To setning.Length bokstav = setning.Substring(letterNum - 1, 1) If (bokstav >= "A") And (bokstav <= "Z") Then index = Asc(bokstav) - 65 bokstavTellinger(index) += 1 End If Next lstTellinger.Items.Clear() For i As Integer = 0 To 25 bokstav = Chr(i + 65) If bokstavTellinger(i) > 0 Then lstTellinger.Items.Add(bokstav & " " & bokstavTellinger(i)) End If Next End Sub

14 Problemer med Æ, Ø og Å Prøv: MsgBox("Æ: " & Asc("Æ")) ’ gir 198 MsgBox("Ø: " & Asc("Ø")) ’gir 216 MsgBox("Å: " & Asc("Å")) ’gir 197 Dette gir for høyt tall for index: index = Asc(bokstav) – 65 bokstavTeller(index) += 1 Æ, Ø og Å må behandles separat.

15 Private Sub btnFrekvenstab_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnFrekvenstab.Click Dim index As Integer Dim setning, bokstav As String Dim bokstavTeller(28) As Integer ’ det er totalt 29 bokstaver inkl æ, ø og å setning = (txtSetning.Text).ToUpper For letterNum As Integer = 1 To setning.Length bokstav = setning.Substring(letterNum - 1, 1) If (bokstav >= "A") And (bokstav <= "Z") Then index = Asc(bokstav) - 65 ' ASCII value of A is 65 bokstavTeller(index) += 1 ElseIf (bokstav = "Æ") Then bokstavTeller(26) += 1 ElseIf (bokstav = "Ø") Then bokstavTeller(27) += 1 ElseIf (bokstav = "Å") Then bokstavTeller(28) += 1 End If Next lstFrekvensTabell.Items.Clear() For i As Integer = 0 To 25 bokstav = Chr(i + 65) If bokstavTeller(i) > 0 Then lstFrekvensTabell.Items.Add(bokstav & " " & bokstavTeller(i)) End If Next If bokstavTeller(26) > 0 Then lstFrekvensTabell.Items.Add("Æ " & bokstavTeller(26)) End If If bokstavTeller(27) > 0 Then lstFrekvensTabell.Items.Add("Ø " & bokstavTeller(27)) End If If bokstavTeller(28) > 0 Then lstFrekvensTabell.Items.Add("Å " & bokstavTeller(28)) End If End Sub

16 Frekvenstabell •Lag en frekvenstabell som viser hvor mange tellinger det er i intervallene: –Mindre enn 5 tellinger –Mellom 5 og 10 tellinger –Mellom 10 og 15 tellinger –Mellom 15 og 20 tellinger –Over 20 tellinger

17 Prinsipp for kode Dim FrekvensTabell(5) As Integer If (tabellMedTellinger(i) < 5) Then FrekvensTabell(1) = FrekvensTabell(1) + 1 ElseIf (tabellMedTellinger(i) >= 5) or (tabellMedTellinger(i) < 10) Then FrekvensTabell(2) = FrekvensTabell(2) + 1 ’osv for alle intervallene End If

18 stasjon-og-antallBiler.txt Kleive 13 Nordbyen 45 Bjørset 12 Kvam 34 Fuglset 89 Sentrum 96

19 Eksempel: stasjonsnavn og tellinger •5 tellestasjoner teller antall biler som passerer på en time •På filen stasjon-og-antallBiler.txt er det lagret stasjonsnavn og tellinger for hver stasjon •Du skal: –beregne gjennomsnittlig antall biler for alle stasjonene –finne minste antall tellinger på en stasjon hvilken stasjon det er. –finne største antall tellinger på en stasjon hvilken stasjon det er. –Lage en frekvenstabell som viser hvor mange...

20 Dim sr As IO.StreamReader sr = IO.File.OpenText(“stasjon-og-antallBiler.txt”) Do While (sr.peek() <> -1) stasjon = sr.ReadLine antallBilerPrStasjon = sr.ReadLine sum = sum + antallBilerPrStasjon antallStasjoner = antallStasjoner + 1 Loop gjennomsnitt = sum / antallStasjoner

21 Oppgaver •Finne minste og største antall tellinger og hvilke nummer dette var. •Dessuten skal du lage en frekvenstabell som viser hvor mange tellinger det er i ulike intervall –Mindre enn 20 tellinger –Mellom 20 og 40 tellinger –Mellom 40 og 60 tellinger –Mellom 60 og 80 tellinger –Over 80 tellinger

22 Finne minste Dim minste As Integer = 1000 sr = IO.File.OpenText("c:\stasjon-og-antallBiler.txt") Do While sr.Peek() <> -1 stasjon = sr.ReadLine antallBilerPrStasjon = sr.ReadLine If antallBilerPrStasjon < minste Then minste = antallBilerPrStasjon End If Loop sr.Close() MsgBox(”Minste verdi er: ” & minste)

23 13 45 120 105 89 56 45 67 45 96 34 12 34 45 23 67 45 34 74 89 134 98 23 12 6 32 34 2 12 45 34 23 43 34 23 27 67 56 28 17 12 56 8 9 3 6 3 5 38 1 2 antallBiler.txt


Laste ned ppt "Tabeller – Arrays Lage frekvenstabell Norske Bokstaver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google