Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Olaug Liset Nilsen og Sigrid E.S.Høistad CK menn <50 år CK menn  50 år CK kvinner Sort - NORIP Rød - Fürst Sort - NORIP Rød - Fürst Sort - NORIP <50år.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Olaug Liset Nilsen og Sigrid E.S.Høistad CK menn <50 år CK menn  50 år CK kvinner Sort - NORIP Rød - Fürst Sort - NORIP Rød - Fürst Sort - NORIP <50år."— Utskrift av presentasjonen:

1 Olaug Liset Nilsen og Sigrid E.S.Høistad CK menn <50 år CK menn  50 år CK kvinner Sort - NORIP Rød - Fürst Sort - NORIP Rød - Fürst Sort - NORIP <50år Rød - NORIP  50år Grønn - Fürst <50år Blå - Fürst  50år Kalium CK kvinner Sort - NORIP, hel <50 år stiplet  50 år Rød - Fürst, hel <50 år stiplet  50 år KaliumNatriumKalsium Sort - NORIP Rød - Fürst Grønn - Fürst Cal-korr. Sort - NORIP Rød - Fürst Grønn - Fürst Cal-korr. Sort - NORIP Rød - Fürst Grønn - Fürst Cal-korr. Sort - NORIP Rød - Fürst Grønn - Fürst Cal-korr. Sort - NORIP Rød - Fürst Grønn - Fürst Cal-korr. Sort - NORIP Rød - Fürst Grønn - Fürst Cal-korr. Kolesterol 18-29 år Kolesterol 30-49 år Kolesterol  50 år Sammenligning mellom fordeling av pasientresultat fra Fürst Medisinsk Laboratorium og resultat fra Nordisk Referanse Intervall Prosjekt (NORIP) Bakgrunn Prosjektet har til formål å innføre felles referansegrenser i Norden. Dette forutsetter sporbarhet til felles kalibrator, Cal (gjelder ikke enzymer). Ut fra resultatfordelingene i NORIP foreligger nå foreløpige forslag til referanseintervaller. Før eventuell innføring av disse i laboratoriet, må følgende vurderes: hvordan sammenfaller resultatfordelingene i NORIP med laboratoriets fordelinger av pasientresultater? kan korrigering av fordelingene med Cal analysert i en serie, gi bedre overensstemmelse? kan det bli nødvendig med utvidet metodevalidering før innføring av felles referanseintervall? Resultat Eksempler på fordelinger og kommentarer til disse: CK menn <50 år - fordelingene overensstemmer bra. Bør beslutningsgrense allikevel ligge lavere enn ref. grensen? (Fürst har valgt ”gråsone” i området 325 - 400 U/L) CK menn  50 år - stemmer bra, ”halen”over ref.grensen er forventet patologi. CK kvinner - full overensstemmelse. Kalium - korrigering gir dårlig overens- stemmelse, - hvorfor? Er det riktig at ca.20% av pasientene blir liggende over øvre ref.grense? Natrium - korrigering gir dårligere overens- stemmelse. Er det riktig at ca.7% av pasientresultatene er under nedre ref. grense? Kalsium - korrigering gir dårligere overens- stemmelse. I tillegg er Fürst fordelingen bredere enn NORIP fordelingen (analysevariasjon?). Kolesterol - delt i 3 aldersgrupper og alle korrigert med samme faktor. For gruppene 18-29 år og 30-49 år ser dette ut til å stemme. Men for gruppen  50 år blir nesten hele ”halen” over øvre referansegrense korrigert inn i referanseintervallet, og andelen under nedre grense øker med 5,3%. (?) Diskusjon Korrigeringen med Cal kompenserer ikke uten videre for uoverensstemmelser. Kan dette skyldes usikker Cal-verdi når denne kun er analysert i en serie? Hvordan skal Cal-verdi (faktor) fastsettes? i forhold til metode/instrument? på hvert laboratorium? bestemmes sentralt? Hvilke kriterier skal gi beregningsgrunnlaget for Cal-verdien (faktoren)? Kan høy analysevariasjon, som for natrium, påvirke laboratoriets referanseintervall? I hvilken grad skal NORIPs anbefaling av referanseintervall følges når ”haler” som på kalium kan skyldes preanalytiske forhold og ikke kun analysevariasjon eller patologi? Hva skal/kan gjøres når korrigeringer ikke gir sammenligninger som er entydige for de ulike aldersintervallene, som for kolesterol? Konklusjon Det synes å være nødvendig å diskutere og utarbeide anbefaling for hvordan Cal til korrigering skal kjøres inn. For å kunne innføre NORIPs anbefalte referanseintervall, må alle laboratorier utarbeide rutiner/metoder for vurdering av egen metode og presisjon, Cal-korrigering og om mulig egne resultatfordelinger.


Laste ned ppt "Olaug Liset Nilsen og Sigrid E.S.Høistad CK menn <50 år CK menn  50 år CK kvinner Sort - NORIP Rød - Fürst Sort - NORIP Rød - Fürst Sort - NORIP <50år."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google