Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

god behandling eller keiserens nye klær?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "god behandling eller keiserens nye klær?"— Utskrift av presentasjonen:

1 god behandling eller keiserens nye klær?
Akromionreseksjon – god behandling eller keiserens nye klær? Jens Ivar Brox, professor, avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, UiO

2 Mangedobling av antall - men evidensen for akromionreseksjon er ikke bedre enn for fysioterapi?  Er kvaliteten på konservativ behandling for dårlig, forventning til operasjon for stor - eller er det andre grunner? Ortopedisk avdeling

3 Overbehandling Antitesen til ”Hvis medisinen ikke fantes?” (Illich)
Et speilbilde av samfunnet? Nye teknologiske muligheter? Helse - den nye guden? Et resultat av omorganisering av offentlig helsevesen?

4 Bakgrunn Skuldersmerter Økning i antall operasjoner Håndballskulder Mangel på evidens Annen behandling Sham eller placebo Økonomi Rupturer

5 Bakgrunn: Dr.grad fra 1997: Rotator tendinosis of the shoulder
Veiledet: Engebretsen K (2011) Patients with subacromial shoulder pain Ekeberg OM (2012) Rotator cuff disease Liavaag S (2013) Shoulder dislocations Virta L (2013) Physiotherapy and shoulder pain

6 Hovedindikasjon for akromionreseksjon: Supraspinatus tendinitt,
peritendinitis, bursitt, impingement syndrome, rotator cuff disease, rotator (cuff) tendinosis, subakromiale smerter Samt rotator cuff ruptur

7 Skuldersmerter er like vanlig som ryggsmerter – subakromiale smerter er vanligst
46% hadde skuldersmerter minst en gang i året. Natvig, 1995 En av 50 konsultasjoner i allmennpraksis. van der Windt, 2004 Har MR og ultralyddiagnostikk og artroskopisk kirurgi bidratt til overbehandling?

8 Ortopedisk avdeling

9 Anterior acromioplasty for the chronic impingement syndrome in the shoulder. 1972.
Neer CS 2nd. (1119 citations) Impingement on the tendinous portion of the rotator cuff by the coracoacromial ligament and the anterior third of the acromion is responsible for a characteristic syndrome of disability of the shoulder. A characteristic proliferative spur and ridge has been noted on the anterior lip and undersurface of the anterior process of the acromion and this area may also show erosion and eburnation. The treatment of the impingement is to remove the anterior edge and undersurface of the anterior part of the acromion with the attached coracoacromial ligament. The impingement may also involve the tendon of the long head of the biceps and if it does, it is best to decompress the tendon and remove any osteophytes which may be in its groove, but to avoid transplanting the biceps tendon if possible. Hypertrophic lipping at the acromio-clavicular joint may impinge on the supraspinatus tendon when the arm is in abduction and, if the lip is prominent, this joint should be resected. These are the principles of anterior acromioplasty.

10 Ortopedisk avdeling

11

12 Antall avdelingsopphold med registrerte utvalgte tilstander (ICD-10) og kirurgiske prosedyrer (NCSP) innrapportert fra somatiske sykehus i Norge til Norsk pasientregister (NPR) i perioden 2001 til 2011.

13 skulderplager Hvor mange har subakromiale smerter?
57 % av kvinnelige håndballspillere i den norske eliteserien har eller har hatt skulderplager Hvor mange har subakromiale smerter? (Myklebust et al. 2011)

14 Akromionreseksjon effektivt hos bare 50 % av idrettsutøvere
Brox JI, Juel NG. Litteraturoversikt presentert ved håndball VM for kvinner i Oslo 1992.

15 Hvordan skal vi behandle skulderproblemer hos idrettsutøvere?

16 Sammenlignende effektstudier av operativ vs ikke-operativ behandling ved subakromiale smerter:

17

18

19

20

21

22 år etter akromionreseksjon for: Antall uker med trygdebidrag
Ingen effekt i noen av de 4 påfølgende år etter akromionreseksjon for: Antall uker med trygdebidrag Sykefravær Uføretrygd (økning 3. og 4.år)

23 Det er ikke kunnskapsmessig grunnlag for økning i antall akromionreseksjoner – hvorfor er behandlingen av subakromiale smerter ute av kontroll?

24 << PrevNext >>
From: Int Orthop April; 33(2): 315–320. Published online 2007 December 20. doi:  /s Copyright/License ►Request permission to reuse Fig. 1 Forest plot of random-effects odds rations (ORs) and 95% confidence intervals (CIs) for each study in the meta-analysis Images in this article Click on the image to see a larger version. << PrevNext >> From: Int Orthop April; 33(2): 315–320. Published online 2007 December 20. doi:  /s Copyright/License ►Request permission to reuse Fig. 1 Forest plot of random-effects odds rations (ORs) and 95% confidence intervals (CIs) for each study in the meta-analysis Images in this article Click on the image to see a larger version. << PrevNext >> From: Int Orthop April; 33(2): 315–320. Published online 2007 December 20. doi:  /s Copyright/License ►Request permission to reuse Fig. 1 Forest plot of random-effects odds rations (ORs) and 95% confidence intervals (CIs) for each study in the meta-analysis Images in this article Click on the image to see a larger version. << PrevNext >> From: Int Orthop April; 33(2): 315–320. Published online 2007 December 20. doi:  /s Copyright/License ►Request permission to reuse Fig. 1 Forest plot of random-effects odds rations (ORs) and 95% confidence intervals (CIs) for each study in the meta-analysis Images in this article Click on the image to see a larger version.

25 Har beslutningstakerne manglende kunnskap om skulderen?


Laste ned ppt "god behandling eller keiserens nye klær?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google