Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VERDENSARVFORUM 2014 Finansiering av fellesgodene Noen eksempler på muligheter for verdensarvområdene Hjelp! Legg pengene her! John A. Bryde.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VERDENSARVFORUM 2014 Finansiering av fellesgodene Noen eksempler på muligheter for verdensarvområdene Hjelp! Legg pengene her! John A. Bryde."— Utskrift av presentasjonen:

1 VERDENSARVFORUM Finansiering av fellesgodene Noen eksempler på muligheter for verdensarvområdene Hjelp! Legg pengene her! John A. Bryde

2 Fellesgoder Min bruk går ikke på bekostning av din bruk Gratis for alle (og ingen vil betale) Noen taper på at fellesgodet ikke blir produsert Norges Verdensarv

3 Offentlig finansiering av arbeid med verdensarven
Driftstilskudd (årlige budsjetter) Prosjekter (1-3 år?) – virkemiddelapparatet Serieprosjekter Norges Verdensarv

4 Erfaringer fra serieprosjekter: Eksempel: Uthusprosjektet og Bygningsvernsenteret på Røros
Norges Verdensarv

5 Billetter betaler i utgangspunktet ikke fellesgoder.
Billettvarianter Billetter betaler i utgangspunktet ikke fellesgoder. Kan folk ledes til å betale «frivillig»? Norges Verdensarv

6 Norges Verdensarv

7 Norges Verdensarv

8 Norges Verdensarv

9 Penge-postkassa i Sleggveien på Røros Takk for besøket
Penge-postkassa i Sleggveien på Røros Takk for besøket! Pengene du gir går til istandsetting av de husene du ser her Privat giverglede som er knyttet til opplevelsen der og da Norges Verdensarv

10 Hvem skal betale? Offentlige skatt eller særavgift Personlig frivillig
Organisert frivillig ordning Folkefinansiering (crowd-funding) Næringslivet Milde gaver Indirekte reklame eller opplevelser (sponsing) Norges Verdensarv

11 Store deler av Europa har en lang historie med Kurtax eller Citytax
Lovregulert hjemmel til kommunene om å ta inn en avgift direkte knyttet fellesgode-formålet Norges Verdensarv

12 Norges Verdensarv

13 «Sliter med å få på plass fellesgodefinansiering for reiselivet»
Pilotprosjekt fullført i 2013 av Lofoten – Trysil og Valdres. «Et pilotprosjekt i regi av Innovasjon Norge har sett på mulige løsninger for finansiering av fellesgoder i reiselivet. Selv om en endelig løsning lar vente på seg, kan prosjektet vise til nyttige erfaringer innenfor et viktig område for norsk reiseliv.» Erfaringsrapport 2013 – pilotprosjekt frivillig fellesgodefinansiering Norges Verdensarv

14 Mange kommuner og reiselivsorganisasjoner har flere ganger gått inn for en lovregulert kurtax etter europeisk mønster Norges Verdensarv

15 Skiftende regjeringer har sagt nei til kurtax-ordningen ….. eller?
Norges Verdensarv

16 Svalbards miljøfond 1. april 2007 ble det innført et miljøgebyr på 150 kroner for tilreisende til Svalbard. Inntektene går til Svalbards miljøvernfond. Virksomheter, organisasjoner og privatpersoner kan søke om støtte fra Svalbards miljøvernfond til ulike tiltak og prosjekter.  Norges Verdensarv

17 Svalbards miljøfond Hvor kommer pengene fra?
Alle tilreisende til Svalbard må nå betale en  miljøavgift. Avgiften vil automatisk bli lagt på flybilletter og cruisebilletter av fly- og cruiseselskapene. Også fastboende på Svalbard må betale gebyret, men de kan få utgiftene refundert. Norges Verdensarv

18 Norges Verdensarv

19 Norges Verdensarv

20 Mulighet for en kombinasjonsfinansiering – en egen ordning tilpasset Verdensarvstedene?
Norges Verdensarv

21 Hvordan finansiere bedre arbeidet med å være et verdensarvsted?
Ikke (bare) vanlig offentlig finansiering Ikke (bare) tradisjonell sponsing fra næringslivet Ikke (bare) vanlig innsamling av private gaver Norges Verdensarv

22 «Petter Stordalen gir: 35 øre per natt til regnskogen
Du må neppe sove i hengekøye for å redde regnskogen når Petter Stordalen tilbyr deg å bidra. Men hver gang du overnatter på et Choice-hotell, bidrar du til å redde 100 kvadratmeter truet regnskog.» Norges Verdensarv

23 Kan overnatting på Stordalens Choice finansiere bevaring av regnskogen i Indonesia, kan da gjester i verdensarven være med å finansiere verdensarven? Norges Verdensarv

24 Norges Verdensarv

25 Fem øre til hjelpestikkfondet?
Bedriften tar et lite standard «påslag», men viser samtidig at den bryr seg og tar samfunnsansvar De besøkende betaler indirekte til et godt formål. Formålet er knyttet til gjestens gode opplevelse der og da Det gode formålet formidles og blir en del av arbeidet med å skape respekt og forståelse for verdiene Norges Verdensarv

26 Og … …. kan en ny finansieringsmodell være med å skape respekt og forståelse for verdiene? Norges Verdensarv

27 Sammen bevarer vi verdensarven
PRIVAT: Vi takker for ditt bidrag og håper du vil få et besøk her som er et minne for livet. BEDRIFT: Våre bedrifter er samfunnsansvarlige og er med å bevare, forebygge og beskytte. OFFENTLIG: Det lokale bidraget utløser et like stort beløp fra staten! Norges Verdensarv

28 Private bidrag må utløse ny offentlig finansiering !
Gaveforsterking – offentlig medfinansiering «Regjeringen vil innføre en ny, rammestyrt gaveforsterkningsordning for å stimulere til økt privat finansiering av kulturinstitusjonene.» «Stortinget har sluttet seg til regjeringens forslag om å innføre en gaveforsterkningsordning, jfr. Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014)» Norges Verdensarv

29 Norges Verdensarv


Laste ned ppt "VERDENSARVFORUM 2014 Finansiering av fellesgodene Noen eksempler på muligheter for verdensarvområdene Hjelp! Legg pengene her! John A. Bryde."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google