Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ansvarsfordeling side 1

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ansvarsfordeling side 1"— Utskrift av presentasjonen:

1 Easy Basket Challenge (U10), Easy Basket (U11-13) og småbasket (U13) cup i NBBF Region Midt-Norge

2 Ansvarsfordeling side 1
• Regionen skal: Fordele arrangement etter søknader fra klubbene Sørge for halltid Fakturere deltagende lag Sørge for medaljer eller andre premier med mindre arrangøren selv ønsker å ordne dette (Dersom arrangør ordner med egne premier - som blir godkjent av NBBF Midt – skal verdien ikke overstige kr. 25 pr. premie) (Beløpet uklart KRM) Refundere kostnader for kamplederne (dommerne) til arrangøren Betale arrangørklubb etter innkommet rapport (Evt. hjelpe til med å sette opp kampledere (dommere) til kampene)

3 Ansvarsfordeling side 2
• Arrangørklubb skal: Arrangere tildelt cup Sende ut invitasjon Sette opp og sende ut kampoppsettet Sette opp kampledere (dommere) til kampene Sørge for sekretariat til kampene (minimum 2, minst en med erfaring) Sekretariatutstyr: kampklokke, signal, «sekretariatinstruks» m/regler for EBC og EB Sikre premier eller medaljer – enten en premie til kr 25 pr stk. eller medalje fra regionen Betale kampledere (dommere) direkte Sørge for at alle EBC-lagledere leverer deltakerlister for sitt lag (inkl. laglederens vurdering av arrangementet) (egen blankett) Samle inn alle EB kampskjemaer og sende dem til regionen Sende inn rapport og regnskap senest uken etter gjennomføring Planlegge og gjennomføre 1 times skillstrening i EB-delen av arrangementet Gjennomføre felles premieutdeling i EB

4 Arrangement side 1 Invitasjon til cupen skal ut til klubbene minst tre uker før arrangementet. Kampoppsett skal ut til lagene SENEST søndag før kamphelg. Arrangørklubben forplikter seg til å henge opp reklame for regionens sponsorer under arrangementet. Listen over sponsorer sendes arrangørklubb seks uker før arrangement. Klubbene kan ikke ha sponsorer som konkurrerer med regionens sponsorer. Regionen har ansvar for at utstyr til regionens sponsorer er i hallen i god tid. Det må være tilgjengelig både jentegarderobe og guttegarderobe med god merking til hver cup. Det er viktig at all rigging er klar en halv time før første kamp, slik at vi får en profesjonell presentasjon av vår idrett for nye og gamle gjester. De første ‘gjestene’ kommer tidlig for oppvarming.

5 Arrangement side 2 Midt i EB (U11-U13) skal arrangøren sette av 1 time til skillstrening på tvers av alle lagene arrangører stiller med treningsopplegg på stasjoner (deltakende lags trenere kan delta som instruktører). Arrangøren bør dele ut brosjyre med spilleregler for basketball til foreldre/publikum Etter avsluttet helg skal arrangørklubben: Sende rapport (se egen mal) Sende regnskap (se egen mal) Rapportere mangler i cup-bag etter liste i bag Alt rapporteres til Cup bag skal leveres til neste arrangør umiddelbart etter avsluttet cup-helg.

6 Påmelding av lag Påmeldingsfrist for mini/småcup er fredag to uker før kamphelg. Etter fristen koster påmeldingen kr 500 ekstra pr lag. Påmeldingsavgift pr lag sesongen er kr 750. Påmeldte lag som ikke stiller, må betale påmeldingsgebyr + kr 1000 i tillegg. Gebyr går tilbake til arrangørklubb.

7 Kampoppsett Ingen skal spille to kamper etter hverandre
Det må være et mål å sette opp jevnbyrdes lag mot hverandre. Alle lag bør få tre kamper på en kampdag. Det må være gode grunner hvis dette ikke blir overholdt Langveisfarende lag bør unngås å settes opp for tidlig om morgenen hvis cupen arrangeres fra morgenen av. Det skal avsettes minimum 50 minutter mellom hvert kamptidspunkt i EB cupene Det skal avsettes minimum 1 time mellom hvert kamptidspunkt i småcupene

8 Kamplederoppsett (Dommeroppsett)
Det skal være to kampledere (dommere) i hver kamp. En regionsdommer evt. erfaren aspirant, og en ny aspirant er ønskelig Det er ønskelig å bruke aspirantdommere som kampledere i EBC/EB/U13-cupene. Arrangørklubben kan selv stille med kampledere (dommere) gitt at de fyller kravene over. Klubben må selv finne kampledere (dommere) til kampene. Regionen skal ha en liste over aktuelle dommere. Om nødvendig, kan man søke hjelp av regionen. Regionen må ha melding om dette minst 10 dager før første kampdag.

9 Sekretariat Sekretariatet må ha hatt opplæring og erfaring fra tidligere basketballkamper. Det anbefales at man bruker disse kampene som opplæring av sekretariat, slik at man minimum er to stk. på hver kamp Det skal sitte minst en erfaren sekretær ved hvert bord. Det skal ligge en liste over sekretærene til hver kamp på alle bordene. Arrangørklubb SKAL opprette et HOVEDSEKRETARIAT Arrangørklubb skal ha satt opp en sekretariatsplan som ligger tilgjengelig på hvert bord. Hvis klubben ønsker sekretariatkurs i forkant av arrangementet, kan dette avtales med regionen. NB! Dette behovet må meldes inn tidlig! Arrangørklubben står ansvarlig for å kvalitetssikre sine sekretærer.

10 Spilletid og regler EBC (B8-U10)
EBC har egne spilleregler Du finner også en egen oversikt over UNNTAKENE fra de «Offisielle spillereglene for basketball» - lenke: %2015%20%C3%A5r%20-%20Ting%2014%20Ver.%204.pdf Den inneholder UNNTAKENE fra B8 til og med U10. (Den viser også unntakene i EB (U11-U13), U13, U14 og U15).

11 Spilletid og regler EB (U11-U13)
EB har egne spilleregler – se lenke for et komplette regler: Du finner også en egen oversikt over UNNTAKENE fra de «Offisielle spillereglene for basketball» - lenke: %2015%20%C3%A5r%20-%20Ting%2014%20Ver.%204.pdf Den inneholder UNNTAKENE fra B8 til og med U13. (Den viser også unntakene i U14 og U15).

12 Spilletid og regler U13 I U13 benyttes det Easy Basket regler i sin helhet, men med følgende tilpasninger:  5 spillere på stor bane og høye (3,05 m) kurver. Spilletid settes til 6 perioder á 5 minutter effektiv tid. Utover dette er det viktig å presisere følgende viktige momenter fra Easy Basket: Ballstørrelse: 5 Ingen screen for ballfører. Bestrafning: Overtredelse. Forsvarende lag få ball fra siden. Ikke soneforsvar. Bestrafning: Teknisk foul på lagleder. (ETT poeng og bibeholdt ball). Ikke sonepress. Bestrafning: Teknisk foul på lagleder. (ETT poeng og bibeholdt ball). Det benyttes ikke 3-poenger. Det er ikke tillatt å ta ballen fra en angrepsspiller som holder ballen med to hender. Innbytteregler: Den spilleren som spiller mest får kun spille en periode mer enn den som spiller minst.

13 Økonomi Arrangørklubb får kr 200 kr pr deltakende lag (Beløpet uklart KRM) I tillegg får man kioskinntekter og evt. sponsorinntekter Dommerutgifter dekkes av regionen etter oppsatte satser og ifølge innmeldt skjema. Arrangøren betaler ut godtgjørelse direkte til dommerne og får dette refundert av regionen.

14 Fordeling av oppgaver Det kan være fornuftig å dele på oppgavene med å arrangere en cup for at jobben ikke skal bli for stor og for å bidra til ansvarliggjøring i klubben. Dette er ypperlige oppgaver for de som ikke kan så mye om basket. Arbeidsoppgaver: – Kiosk – kan deles opp i: Ansvar innkjøp Ansvar arbeidslister Ansvar lørdag Ansvar søndag Kampoppsett og kommunikasjon med lag og styre Ansvarlig for hovedsekretariat Ansvarlig for sekretariatene Baneansvarlig Ansvarlig for kamplederne (dommerne)/Dommeransvarlig (dommervert)


Laste ned ppt "Ansvarsfordeling side 1"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google