Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JUR5620 Personvern - Forelesning 6.3.2006 - J.P.Berg 1 Hvorfor person(opplysnings)- vern? 1)Betraktet som verdispørsmål: Informasjonsautonomi (Right to.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JUR5620 Personvern - Forelesning 6.3.2006 - J.P.Berg 1 Hvorfor person(opplysnings)- vern? 1)Betraktet som verdispørsmål: Informasjonsautonomi (Right to."— Utskrift av presentasjonen:

1 JUR5620 Personvern - Forelesning 6.3.2006 - J.P.Berg 1 Hvorfor person(opplysnings)- vern? 1)Betraktet som verdispørsmål: Informasjonsautonomi (Right to Informational Control) alminnelig antatt som den sentrale verdi 2)Betraktet i et mål-middel-perspektiv: Det sentrale lovmessige virkemidlet for å styrke person(opplysnings)vernet: Behandlingsbegrensning (the Minimality Principle), jf ”nødvendighetskravet” i personopplysningsloven, EMK art 8 mv

2 JUR5620 Personvern - Forelesning 6.3.2006 - J.P.Berg 2 Personvern eller personopplysningsvern? ”Personvern” avgrenses tradisjonelt mot injurievern, men Høyesterett bruker termene om hverandre JUR5620 Personvern behandler imidlertid ikke injurievern! Formålet med personopplysningsvernet: å beskytte personopplysninger om den enkelte mot uønsket viderespredning til andre: hva som er uønsket er (i) situasjonsavhengig, og (ii) kontekstbundet. Dvs: (forts. neste side)

3 JUR5620 Personvern - Forelesning 6.3.2006 - J.P.Berg 3 Det typiske at noen personopplysninger regnes som følsomme av den opplysningene gjelder i noen relasjoner, men ikke i andre! Eksempel 1: Skal arbeidsgiveren kunne lese all din e-post? Eks. 2: Skal MMS-bilder av deg på fest fritt kunne legges ut på nettet? Eks. 3: Skal hele ”helse-Norge” kunne lese pasientjournalen hos legen din?

4 JUR5620 Personvern - Forelesning 6.3.2006 - J.P.Berg 4 Ulovfestet person(opplysnings)vern - 1 Person(opplysnings)vern historisk sett en frukt av opplysningstida & den amerikanske og franske revolusjonen Skillet mellom offentlig og privat sfære en nødvendig forutsetning for etablering av en rett til person(opplysnings)vern Ulovfestet person(opplysningsvern) inngår i den katalog over grunnleggende rettigheter og friheter som gradvis er blitt utmyntet i kjølvannet av 1700-tallets borgerlige revolusjoner

5 JUR5620 Personvern - Forelesning 6.3.2006 - J.P.Berg 5 Ulovfestet person(opplysnings)vern - 2 Rettigheter som ytringsfrihet, vern mot tortur og beskyttelse mot straff uten hjemmel i lov var inntatt i Grunnloven allerede i 1814, men først i 1978 fikk vi den første loven om vern av personopplysninger, personregisterloven Det strafferettslige vernet av privatlivets fred (se nå strl § 390): røtter tilbake til 1890-åra

6 JUR5620 Personvern - Forelesning 6.3.2006 - J.P.Berg 6 Ulovfestet person(opplysnings)vern - 3 Tre dommer om ulovfestet person(opplysnings)vern i norsk rett: 1)To mistenkelige personer, Rt 1952 s 1217: ”Personlighetens rettsvern” rettsgrunnlaget for å nedlegge forbud mot visning av en film 2)Sykejournal, Rt 1977 s 1035: ”Alminnelige rettsgrunnsetninger” rettsgrunnlaget for å gi innsynsrett i registrerte helseopplysninger om en sjøl

7 JUR5620 Personvern - Forelesning 6.3.2006 - J.P.Berg 7 Ulovfestet person(opplysnings)vern - 4 3) Gatekjøkken, Rt 1991, s 616: ”Alminnelige rettsgrunnsetninger” rettsgrunnlaget for bevisavskjæring av et hemmelig videoopptak i straffesak om underslag Sammenfatning: Domstolene har bidratt til rettsutviklingen av person(opplysnings)vernet, men det er ikke noe spesielt bare for dette rettsområdet!


Laste ned ppt "JUR5620 Personvern - Forelesning 6.3.2006 - J.P.Berg 1 Hvorfor person(opplysnings)- vern? 1)Betraktet som verdispørsmål: Informasjonsautonomi (Right to."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google