Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mini (U12)og småbasket (U14) cup i BRMN sesongen 2012-2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mini (U12)og småbasket (U14) cup i BRMN sesongen 2012-2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mini (U12)og småbasket (U14) cup i BRMN sesongen 2012-2013

2 Ansvarsfordeling side 1 Regionen skal: – Fordele arrangement etter søknader fra klubbene – Sørge for halltid – Fakturere deltagende lag – Sørge for medaljer eller andre premier med mindre arrangøren selv ønsker å ordne dette (dersom arrangør ordner med egne premier som blir godkjent av BRMN kan beløp på kr 15 utbetales pr premie som deles ut) – Refundere dommerkostnader til arrangøren – Betale arrangørklubb etter innkommet rapport – (Evt. hjelpe til med å sette opp dommere til kampene)

3 Ansvarsfordeling side 2 Arrangørklubb skal: – Arrangere tildelt cup – Sende ut invitasjon – Sette opp og sende ut kampoppsettet – Sette opp dommere til kampene – Sørge for sekretariat til kampene (minimum 2, minst en med erfaring) – Sikre premier eller medaljer – enten en premie til kr 25 pr stk eller medalje fra regionen – Betale dommere direkte – Sende inn rapport og regnskap senest uken etter gjennomføring – Planlegge og gjennomføre 1 times skillstrening midt i U12(mini) – Gjennomføre felles premieutdeling i U12(mini)

4 Arrangement side 1 Invitasjon til cupen skal ut til klubbledere minst tre uker før arrangementet. Kampoppsett skal ut til lagene SENEST søndag før kamphelg. Arrangørklubben forplikter å henge opp regionens sponsorer under arrangementet. Listen over sponsorer sendes arrangørklubb seks uker før arrangement. Klubbene kan ikke ha sponsorer som konkurrerer med regionen sine. Regionen har ansvar for at utstyr til regionens sponsorer er i hallen i god tid. Det må være tilgjengelig både jentegarderobe og guttegarderobe med god merking til hver cup. Det er viktig at all rigging er klar en halv time før første kamp, slik at vi får en profesjonell presentasjon av vår idrett for nye og gamle gjester. De første ’gjestene’ kommer tidlig for oppvarming. Midt i U12(minicupen) skal arrangøren sette av 1 time til skillstrening på tvers av alle lagene arrangører stiller med treningsopplegg på stasjoner (deltakende lags trenere kan delta som instruktører)

5 Arrangement side 2 Arrangøren bør dele ut brosjyre med spilleregler for basketball til foreldre/publikum Etter avsluttet helg skal arrangørklubben: – Sende rapport (se egen mal) – Sende regnskap (se egen mal) – Rapportere mangler i cup-bag etter liste i bag – Alt rapporteres til daglig-leder@brmn.nodaglig-leder@brmn.no Cup bag skal leveres til neste arrangør umiddelbart etter avsluttet cup-helg.

6 Påmelding av lag Påmeldingsfrist for mini/småcup er fredag to uker før kamphelg. Etter fristen koster påmeldingen kr 500 ekstra pr lag. Påmeldingsavgift pr lag sesongen 2012-2013 er kr 750. Påmeldte lag som ikke stiller, må betale påmeldingsgebyr + kr 1000 i tillegg. Gebyr går tilbake til arrangørklubb.

7 Kampoppsett Ingen skal spille to kamper etter hverandre Det må være et mål å sette opp jevnbyrdes lag mot hverandre. Alle lag bør få tre kamper på en kampdag. Det må være gode grunner hvis dette ikke blir overholdt Langveisfarende lag bør unngås å settes opp for tidlig om morgenen hvis cupen arrangeres fra morgenen av. Det skal avsettes minimum 50 minutter mellom hvert kamptidspunkt i minicupene Det skal avsettes minimum 1 time mellom hvert kamptidspunkt i småcupene

8 Dommeroppsett Det er ønskelig å bruke nyrekrutterte dommere til mini/små cupene. Det skal være to dommere i hver kamp. En regiondommer evt. erfaren aspirant, og en ny aspirant er ønskelig Arrangørklubben kan selv stille med dommere gitt at de fyller kravene over. Klubben må selv finne dommere til kampene. Vi har en liste over aktuelle dommere. Hvis det byr på problemer, kan man i nøden søke hjelp av regionen. Regionen må ha melding om dette minst 10 dager før første kampdag.

9 Sekretariat Sekretariatet må ha hatt opplæring og erfaring fra tidligere basketballkamper. Det anbefales at man bruker disse kampene som opplæring av sekretariat, slik at man minimum er to stk på hver kamp Det skal sitte minst en erfaren sekretær ved hvert bord. Det skal ligge en liste over sekretærene til hver kamp på alle bordene. Arrangørklubb SKAL opprette et HOVEDSEKRETARIAT Arrangørklubb skal ha satt opp en sekretariatsplan som ligger tilgjengelig på hvert bord. Hvis klubben ønsker sekretariatskurs i forkant av arrangementet, kan dette avtales med regionen. NB! Dette behovet må meldes inn tidlig! Arrangørklubben står ansvarlig for å kvalitetssikre sine sekretærer.

10 Spilletid og regler U12 Minicupregler gjelder alle våre minicuper det vil si U12 Unntak fra Basketballreglene 1Kurvhøyde 260 cm 25'er ball 36X5 min løpende tid 4Den som spiller flest perioder spiller 1 (en) periode mer enn den som spiller færrest perioder 5 Ved skade i de to siste periodene skal spilleren som har spilt færrest perioder byttes inn 6Liten bane 64 mot 4 7Kamper kan ende uavgjort 8 Straffekast benyttes ikke 9Tilbakespill til forsvarsfeltet tillates 10All bruk av soneforsdvar er fobudt 11Ikke 3- poengere 12Hvert lag kan ta en time out i siste periode. Dommeren/sekretæriatet legger inn 1 min pr time out 13 Innbytte er tillatt i siste periode under time outene, men da skal de spillere som har spilt minst benyttes, hensynet til punkt 4 MÅ ivaretas 14Det er ikke lov til å ballen ut av hendene på en spiller som står og holder ballen i begge hendene. 15Helbane mann til mann forsvar er tillatt til differansen mellom lagene i score er 20 poeng eller mer eller blir det igjen i løpet av kampen Det må settes av MINIMUM 50 minutter til avvikling av hver kamp Ingen lag SKAL settes opp på 2 kamper etter hverandre Det må tilstrebes at arrangementene skal ta litt lenger tid enn i dag, med få lag bør vi heller bare spille på 2 baner Det må krysses av på kampskjemaet fra sekretæriatet hvem som spiller i hver omgang

11 Spilletid og regler U14 Småcup regler gjelder alle våre småcuper det vil si U14 Unntak fra Basketballreglene gjelder KUN i småcupene arrangert i BRMN NBBF sine spilleregler med bestemmelser for U14 gjelder i seriespill U14 1 7'er ball gutter, 6'er ball jenter, dersom jentelag og guttelag møtes benyttes 6'er ball 2 6X6 min løpende tid 3 Den som spiller flest perioder spiller 1 (en) periode mer enn den som spiller færrest perioder 4 Ved skade eller utfouling i de to siste periodene skal spilleren som har spilt færrest perioder byttes inn 5 Liten bane 6 4 mot 4 7 Straffer tas fra ordinær straffekastlinje 8 Straffekast som vanlig, ikke bonuskast 9 Ekstraomgang spilles på 3 minutter ved poenglikhet etter full tid 10 Tilbakespill til forsvarsfeltet tillates 11 All bruk av soneforsvar er forbudt 12 Ikke 3- poengere 13 Hvert lag kan ta en time out i siste periode. Dommeren/sekretæriatet legger inn 1 min pr time out 14 Hvert lag kan ta en time out i hver ekstraomganger. Dommeren/sekretæriatet legger inn 1 min pr time out 15 Innbytte er tillatt i siste periode under time outene, men da skal de spillere som har spillt minst benyttes, hensynet til punkt 4 MÅ ivaretas 16 Helbane mann til mann forsvar er tillatt til differansen mellom lagene i score er 20 poeng eller mer eller blir det igjen i løpet av kampen Det må settes av MINIMUM 1 time til avvikling av hver kamp Ingen lag SKAL settes opp på 2 kamper etter hverandre Det må tilstrebes at arrangementene skal ta litt lenger tid enn i dag, med få lag bør vi heller bare spille på 2 baner Det må krysses av på kampskjemaet fra sekretæriatet hvem som spiller i hver omgang

12 Økonomi Arrangørklubb får kr 200 kr pr deltakende lag I tillegg får man kioskinntekter og evt. sponsorinntekter Dommerutgifter dekkes av regionen etter oppsatte satser og i følge innmeldt skjema. Arrangøren betaler ut godtgjørelse direkte til dommerne og får dette refundert av regionen.

13 Fordeling av oppgaver Det kan være fornuftig å dele på oppgavene med å arrangere en cup for at jobben ikke skal bli for stor og for å bidra til ansvarliggjøring i klubben. Dette er ypperlige oppgaver for de som ikke kan så mye om basket. Arbeidsoppgaver: – Kiosk – kan deles opp i: Ansvar innkjøp Ansvar arbeidslister Ansvar lørdag Ansvar søndag – Kampoppsett og kommunikasjon med lag og styre – Ansvarlig for hovedsekretariat – Ansvarlig for sekretariat – Baneansvarlig – Ansvarlig for dommerne/Dommeransvarlig(dommervert)


Laste ned ppt "Mini (U12)og småbasket (U14) cup i BRMN sesongen 2012-2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google