Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Estimering av arbeids- og tids- forbruk: COCOMO - modellen In 140 Forelesning Nr 20 b Sommerville kap 23, 2. Del.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Estimering av arbeids- og tids- forbruk: COCOMO - modellen In 140 Forelesning Nr 20 b Sommerville kap 23, 2. Del."— Utskrift av presentasjonen:

1 Estimering av arbeids- og tids- forbruk: COCOMO - modellen In 140 Forelesning Nr 20 b Sommerville kap 23, 2. Del

2 COCOMO - Modellen Empirisk modell Godt dokumentert Vært i bruk lenge (fra ’81) COCOMO 2 er utvidet med –Flere utviklingsprosesser –Gjenbruk –osv

3 COCOMO 81

4 COCOMO 2 nivåer COCOMO 2 er en trelags modell som gir anslag med økende detaljering ettersom utviklingsprosessen skrider fram Tidlig prototyping –Estimerer på grunnlag av objektpoeng og en enkel formel for estimering av tidsforbruk Tidlig utforming –Estimerer på grunnlag av funksjonspoeng som deretter oversettes til LOC Etter ferdig arkitektur –Estimater på grunnlag av LOC

5 Tidlig prototyping Støtter prosjekter med prototyping og prosjekter med utstrakt gjenbruk Bygger på standardestimater for utviklernes produktivitet regnet i objektpoeng per måned Regner også med bruk av CASE Formelen er –PM = ( NOP  (1 - %gjenbruk/100 ) ) / PROD –PM er personmåneder, NOP er antall objektpoeng, PROD er produktiviteten

6 Produktivitet regnet i objektpoeng

7 Tidlig utforming Estimater kan beregnes etter at kravspesifikasjonen er spikret Bygger på standardformelen for algoritmiske modeller –PM = A  Størrelse B  M + PM m hvor –M = PERS  RCPX  RUSE  PDIF  PREX  FCIL  SCED –PM m = (ASLOC  (AT/100)) / ATPROD –A = 2.5 i første kalibrering, Størrelse i KLOC, B varierer fra 1,1 til 1,24 avhengig av innovasjonsgrad, fleksibilitet, risikostyrings- metode og prosessmodenhet.

8 Multiplikatorer Multiplikatorene viser kompetansen til utviklingsteamet, ikke funksjonelle krav, kjennskap til utviklingsplatform osv. –RCPX – Produktpålitelighet og kompleksitet –RUSE – Gjenbruksmål –PDIF – Plattformens vanskelighetsgrad –PREX – Personellets erfaring –PERS – Personellets dyktighet –SCED – Mål for utviklingstid –FCIL – Teamets tilgang til støttefunksjoner –PM – Andel automatisk generert kode

9 Etter fullført arkitektur Samme formel som tidlig utforming PM = A  Størrelse B  M + PM m Estimatet justeres for: –Spesifikasjonsustabilitet –Gjenbruk. Ikke lineær. LOC reduksjon ikke proporsjonal –ESLOC = ASLOC  (AA + SU +0.4DM + 0.3CM +0.3IM)/100 ESLOC Equivalent new sloc ASLOC Gjenbrukbare kodelinjer DM er prosent endring i utforming. CM er prosent endring av kode. IM er ny integrasjon i prosent av opprinnelig integrasjon SU er en forståelsesfaktor (50 – 10) AA er vurderingskostnad (0-8)

10 Eksponenten B Avhenger av fem faktorer (Svært lav 5 til Ekstra høy 0). B=1,01 + faktorsum/100 Eksempler –Precedentenes – nytt prosjekt 4 –Utviklingsfleksibilitet – ingen kundemedvirkning – Svært høy 1 –Arkitektur/risikoanalyse – Ingen risikoanalyse. svært lav – 5 –Teamsamarbeid – nytt team – nominelt – 3 –Prosessmodenhet – noe styring – nominell 3 –Skalafaktoren er derfor 1,17

11 Multiplikatorer Produktegenskaper Datamaskinegenskaper Personellegenskaper Prosjektegenskaper

12 Project cost drivers (Multiplikatorer)

13 Virkning av kostnadsdrivere

14 Prosjektvarighet Nominell varighet: TDEV=3xPM (0,33+0,2*(B-1,01)) NB! Antall medarbeidere er ikke med i formelen Kan akselereres, men risikabelt.


Laste ned ppt "Estimering av arbeids- og tids- forbruk: COCOMO - modellen In 140 Forelesning Nr 20 b Sommerville kap 23, 2. Del."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google