Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Del 1 Referansemålinger (Utføres av alle gruppene) Ionisasjonskammer PM-05 Dere skal måle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Del 1 Referansemålinger (Utføres av alle gruppene) Ionisasjonskammer PM-05 Dere skal måle."— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3 Del 1 Referansemålinger
(Utføres av alle gruppene) Ionisasjonskammer PM-05 Dere skal måle eksposisjon i luft med fokus-kammer-avstand (FKA) = 90 cm. Målingen danner referanse for andre måleoppsett og samarbeid med andre grupper. Eksponeringsverdier: 65 kV, 90 mAs Feltstørrelse: 12 cm x 12 cm ved FKA=90 cm A Kammer- plassering Avlest nC Kal.faktor ionekammer elektrometer Eksposisjon mR A.1

4 ved FKA=90 cm Ionisasjonskammer PM-30
Dere skal måle eksposisjon til fantom/hud med fokus-kammer-avstand (FKA) = 90 cm. Målingen danner referanse for andre måleoppsett og samarbeid med andre grupper. Eksponeringsverdier: 65 kV, 90 mAs Feltstørrelse: 12 cm x 12 cm ved FKA=90 cm C Kammer- plassering Avlest nC Kal.faktor ionekammer elektrometer Eksposisjon mR C.1

5

6 Del 2 Kvadratlov, tilbakespredt stråling og feltstørrelsesfaktor
(Utføres av gruppene 1 og 3) Ionisasjonskammer PM-05 Eksponeringsverdier: 65 kV, 90 mAs Feltstørrelse: 12 cm x 12 cm ved FKA=90 cm Dere skal måle eksposisjon i luft hvor 1) Fokus-kammer-avstand = 90 cm i luft (A.1) 2) Fokus-kammer-avstand = 120 cm i luft (A.1.1) 3) Fokus-kammer-avstand = 120 cm, men ionisasjonskammeret ligger på bordet! (B.2) Deretter skal dere måle eksposisjonen i luft med ny feltstørrelse: Feltstørrelse: 24 cm x 24 cm 4) Fokus-kammer-avstand = 90 cm i luft (A.2) 5) Fokus-kammer-avstand = 120 cm i luft (A.1.2) A B

7

8

9 Del 3 Sammenheng mellom eksposisjon, eksponeringsverdier og feltstørrelsesfaktorer
(Utføres av gruppene 1 og 3) Ionisasjonskammer PM-30 Dere skal måle eksposisjon i luft med fokus-kammer-avstand (FKA) = 90 cm. Feltstørrelse: 12 cm x 12 cm ved FKA=90 cm Eksponeringsverdier: A.1.b : kV, 90 mAs A.3: kV, 90 mAs A.4: kV, 180 mAs Feltstørrelse: 24 cm x 24 cm ved FKA=90 cm A.5: kV, 90 mAs A.6: kV, 180 mAs A

10

11

12 Med fantom: Dere skal måle eksposisjon på og under fantomet med to forskjellige feltstørrelser. Eksponeringsverdier : 65 kV, 90 mAs Målinger i B under fantomet: B.3: Feltstørrelse: 12 cm x 12 cm ved FKA=90 cm B.7: Feltstørrelse: 24 cm x 24 cm ved FKA=90 cm Målinger i C på fantomet: C.1: Feltstørrelse: 12 cm x 12 cm ved FKA=90 cm C.5: Feltstørrelse: 24 cm x 24 cm ved FKA=90 cm Deretter skal dere måle eksposisjonen til fantom/hud med forskjellige eksponeringsverdier. FKA= 90 cm Feltstørrelse: 24 cm x 24 cm ved FKA=90 cm C.7: kV, 90 mAs C.8: kV, 180 mAs C B

13

14

15 Del 4 Kvadratloven. Effekter av å måle i kanten av feltet.
(Utføres av gruppene 1, 2, 3,4 og 5) Ionisasjonskammer PM-30 Dere skal prøve ut ”kvadratloven” ved å plassere ionisasjonskammeret i forskjellige avstander som dere velger selv. Velg minst 3 forskjellige! Eksponeringsverdier: 65 kV, 90 mAs Feltstørrelse: 12 cm x 12 cm ved FKA=90 cm Målepunkter til kvadratloven: A.1.b: cm FKA A.7: FKA A.8: FKA A.9: FKA Dere skal også plassere ionisasjonskammeret med 1 / 4, 2 / 4 og 3 / 4 inne i strålefeltet. Målepunkter: E.1: 90 cm FKA 3 / 4 av kammer i strålefeltet E.2 : 90 cm FKA 2 / 4 av kammer i strålefeltet E.3: 90 cm FKA 1 / 4 av kammer i strålefeltet E A

16

17

18 Del 5 Eksposisjon og transmisjon ved ulike rørspenninger
(Utføres av gruppene 4,5,6 og 7) Ionisasjonskammer PM-30 Dere skal først måle eksposisjon på bordet med fokus-kammer-avstand (FKA) = 120 cm. Feltstørrelse: 12 cm x 12 cm ved FKA=90 cm Eksponeringsverdier: B.2.b kV, 90 mAs B.2.c kV, 90 mAs B.2.d kV, 90 mAs B Kammer – plassering Avlest nC Kal. Faktor ionekammer elektrometer Eksposisjon mR B.2.b B.2.c B.2.d

19 Feltstørrelse: 12 cm x 12 cm ved FKA=90 cm
Dere skal først måle eksposisjon til fantom/hud med fokus-kammer-avstand (FKA) = 90 cm. Målinger i C på fantomet: C kV 90 mAs C kV 90 mAs C kV 90 mAs Deretter skal dere måle eksposisjonen ut av pasienten med fokus-kammer-avstand (FKA) = 120 cm. Målinger i B på bordet under fantomet: B kV 90 mAs B kV 90 mAs B kV 90 mAs C B

20

21

22 Del 6 Filtrering av primærstrålen
Del 6 Filtrering av primærstrålen. Måling og filtrering av spredt stråling. (Utføres av gruppene 5 og 6) Ionisasjonskammer PM-30 Eksponeringsverdier: 130kV, 180 mAs Feltstørrelse: 24 cm x 24 cm ved FKA=90 cm Dere skal måle eksposisjonen til fantom med fokus-kammer-avstand (FKA) = 90 cm, når dere har plassert en aluminiumsplate med tykkelse 2 millimeter, i avstandene - 30 cm fra fokus ( måling C.2 ) - 60 cm fra fokus ( måling C.3 ) - 88 cm fra fokus ( måling C.4 ) Måling uten aluminiumsfilter: C.8 C

23

24

25 D C Dere skal først måle eksposisjonen til fantomet, og deretter måle spredt stråling fra pasienten ved å plassere ionisasjonskammeret i avstandene 1) 50 cm fra senter i lys/strålefelt 2) 100 cm fra senter i lys/strålefelt Eksponeringsverdier: 130 kV, 180 mAs Feltstørrelse: 24 cm x 24 cm ved FKA=90 cm Målepunkter: C8 : på fantomet D1 : 50 cm fra senter i fantom D2: 100 cm fra senter i fantom

26 2 millimeter aluminiumsplate
D C Deretter skal dere måle spredt stråling fra pasienten ved å plassere ionisasjonskammeret i avstandene 1) 50 cm fra senter i lys/strålefelt 2) 100 cm fra senter i lys/strålefelt ETTER at dere har plassert en 2 millimeter tykk aluminiumsplate mellom pasient og iomisasjonskammer. Eksponeringsverdier: 130 kV, 180 mAs Feltstørrelse: 24 cm x 24 cm ved FKA=90 cm Målepunkter: D3 : 50 cm fra senter i fantom D4: 100 cm fra senter i fantom

27

28

29 Del 7 Sammenheng mellom mAs-produktet og eksposisjon
Del 7 Sammenheng mellom mAs-produktet og eksposisjon. Halvverdilag og svekkingskoeffisient. (Utføres av gruppene 2 og 7) Ionisasjonskammer PM-30 Dere skal måle eksposisjon i luft med fokus-kammer-avstand (FKA) = 100 cm. Først uten filter, deretter med aluminiumsfilter av ulike tykkelser, og kobberfilter av ulike tykkelser. Eksponeringsverdier: 75 kV, 100 mA Eksponeringstida stilles slik at man får ønsket mAs-produkt.

30

31

32 Del 8 Transmisjon gjennom pasienten og ned til filmen
(Utføres av gruppene 4 og 6) Ionisasjonskammer PM-30 Dere skal først måle eksposisjon uten fantom: Eksponeringsverdier: 65 kV, 90 mAs Feltstørrelse: 12 cm x 12 cm ved FKA=90 cm Måling i luft: A.1.b (FKA) = 90 cm. Måling på bordet B.2.e (FKA)= 110 cm Måling ved filmen F.10.b Deretter skal dere måle eksposisjonen på fantomet: Måling på fantom: C.10: FKA=90 cm Mål så eksposisjonen under fantomet: B.10 FKA=110 cm Undersøk mengden stråling som når ned til filmen, ved å plassere ionisasjonskammeret der man pleier å legge filmen. Mål eksposisjonen her. (Måling F.10) Legg deretter en film på plass, og ta et røntgenbilde.

33


Laste ned ppt "Del 1 Referansemålinger (Utføres av alle gruppene) Ionisasjonskammer PM-05 Dere skal måle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google