Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Høstkonferansen 2008 Rica Maritim 21. - 23. september Per Harald Meland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Høstkonferansen 2008 Rica Maritim 21. - 23. september Per Harald Meland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Høstkonferansen 2008 Rica Maritim 21. - 23. september Per Harald Meland

2 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Regnskapstall 30.6-2008 5 banker med underskudd ( 3 relativt nystartet) Fortsatt svært lave tap på utlån – 0,05 % Rentenetto, generell oppgang Andre inntekter, reduksjon fra finans Driftskostnader i %, fortsatt nedgang 57 banker forbedret resultatet i NOK fra 30.06.07 31 banker forbedret resultatet i % fra 30.06.07 39 forbedret egenkapitalavkastningen i % ” ”

3 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Regnskapstall 30.06-2008 Forvaltningskapital 138 banker 2.789 mrd > 200 mrd 2 banker1713 mrd61 % 10 – 200 mrd24 banker 800 mrd29 % 3 - 10 mrd29 banker 141 mrd 5 % 1 - 3 mrd68 banker 127 mrd 5 % 500-999 mill10 banker 7 mrd - % 0-499 mill 5 banker 2 mrd - %

4 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Regnskapstall pr 30.06-2008 DnB NOR 1.225 mrd (43,9%) Forretningsbanker692 mrd (24,8%) Sparebanker872 mrd (31,3%) –Sparebank 1 gruppen385 mrd (13,8 %) –Uavhengige278 mrd (10,0 %) –Terra gruppen170 mrd ( 6,1 %) –DnB NOR gruppen 39 mrd ( 1,4 %) Sum norske banker2.789 mrd (82 %) Utenlandske banker (filialer) på 602mrd ( 18 %)

5 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Resultater fra medlemsbankene 01.01. – 30.06.08 sammenlignet med tall fra 2007 Tabellen inneholder morbanktall fra både forretningsbanker og sparebanker, totalt 136. OBOS og ”Topping Up” banker er ikke med. I tillegg er Bank Norwegian(startet nov 07) og Pareto Bank(startet jan 08) holdt utenom. Gjennomsnittlig forvaltningskapital (1/1 – 30/6) og vekst på 12 månedsbasis. Tallene for 2007 er korrigert slik at det er de samme bankene som er med i de enkelte gruppene i de aktuelle perioder. 30.06 2008 NOK 30.06 2008 % 30.06 2007 NOK 30.06 2007 % 31.12 2007 % 30.06 2008 NOK 30.06 2008 % 30.06 2007 NOK 30.06 2007 % 31.12 2007 % 30.06 2008 NOK 30.06 2008 % 30.06 2007 NOK 30.06 2007 % 31.12 2007 % Rentenetto11.1631,369.1371,231,368.0691.756.9361,721,781.5272,381.3052,322,42 Andre driftsinnt4.1100,506.0520,820,882.3930,522.7050,680,602270,353700,650,52 Driftskostnader-7.849-0,95-7.424-1,00-1,03-5.752-1,25-5.213-1,28-1,31-1.037-1,61-944-1,67-1,78 Tap på utlån-325-0,04-138-0,020,00-258-0,06960,020,01-46-0,07-11-0,02-0,05 Gev/tap anlegg400000-30-0,00750,020,01-10-0,02-30,00-0,02 Skatter-1.851-0,23-2.078-0,28-0,30-1.188-0,26-1.155-0,29 -190-0,29-187-0,33-0,30 Resultat5.2880,645.5490,750,913.2330,703.4440,870,804720,745310,950,80 Større enn 200 milliarder (2 banker) 3 – 200 milliarder (53 banker) 1 – 3 milliarder (81 banker

6 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Resultater fra medlemsbankene 01.01. – 30.06.08 sammenlignet med tall fra 2007 30.06.0831.12.07Vekst 12 mnd 30.06.0831.12.07Vekst 12 mnd 30.06.0831.12.07Vekst 12 mnd Forvaltning1.712.5811.601.7478,58 %940.618900.64412,08 %132.806124.35713,03 % Utlån netto1.151.5761.089.05210,45 %781.244761.29010,02 %107.675106.88312,31 % Tapsnedskrivni ng 2.4092.318-23,3 %3.7233.641-0,61 %757756-5,96 % Innskudd746.086728.4955,05 %474.581446.06910,50 %86.16683.6669,41 % Ansv kapital131.627121.84216,84 %80.34877.12310,35 %14.69814.0066,67 % Balansen Større enn 200 milliarder (2 banker) 3 – 200 milliarder (53 banker) 1 – 3 milliarder (81 banker

7 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Regnskapstall 30.06-2008 Rentenetto Driftskostnader Tap > 200 mrd1,36(1,23)0,95(1,00)- 0,04(-0,02) 3 - 200 mrd1,75(1,72)1,25(1,28) -0,06(+0,02) 0 - 3 mrd2, 38(2,32)1,61(1,67)- 0,07(-0,02) Sammenligningstall pr 30.06.07 i parantes

8 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Regnskapstall 30.06-2008 Rentenetto –13 (8) av 136 banker høyere enn 3,00 og 43 (48) en rentenetto som er lavere enn 2,00. 90 (28) banker forbedret rentenetto i prosent fra 30.06.07 Driftskostnader –63 (52) lavere enn 1,50 % av gj.sn.forv. og 13(13) høyere enn 2,00 % –35 (26) banker lavere enn 50 % driftskostnader i prosent av driftsinntekter eksl verdipapirer og dessverre 13 (9) banker som ligger over 70 %. 86(59) banker forbedret kostnadsprosent i prosent av driftskostnader fra 30.06.07 og 93 i % av gj. forvaltning hvorav 66 også hadde en nedgang fra 30.06.06 Tap –Kun 6 (3) banker hadde tap større enn 0,30 % av gj. sn. forv.kap og hele 79 (91) banker 0,05 eller lavere.

9 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Rentenetto fordelt på grupper (Kun sparebanker)

10 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Driftskostnader i % fordelt på grupper (Kun sparebanker)

11 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Driftskostnader i % fordelt på grupper (Kun sparebanker)

12 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Tap på utlån fordelt på grupper (Kun sparebanker)

13 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Regnskapstall 30.06-2008 Tall pr 30.06.07 i parentes Resultat Egenkap.avkKapitaldekn (hver teller likt) > 200 mrd 0,64(0,75) 12,51(16,29) 10,30 (10,20) 10 – 200 mrd 0,72(0,86) 11,30(13,56)12,29(11,65) 3 - 10 mrd 0,63(0,88) 6,99(10,32)15,98(14,71) 1 - 3 mrd 0,70(0,87) 7,02( 7,89)17,73(17,78) 0 - 999 mill 1,17(0,93) 10,35( 8,13)23,92(18,79)

14 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Regnskapstall 30.06-2008 Tallene er etter skatt – Kapitaldekn. eksl resultat (eksl 2 nystartede) Resultat –4 (0) banker underskudd – 23(47) bedre enn 1,00 Egenkapitalavkastning –22 (7) banker dårligere enn 5 % - 33 (57) bedre enn 10 % Kapitaldekning –5 (5) banker dårligere enn 10,00 – 70 (57) bedre enn 16 %

15 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Sparebankene fordelt etter grupper

16 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Regnskapstall 30.06-2008 Individuell Gruppe Mislighold/Tapsuts. > 200 mrd 0,14(0,19) 0,07(0,11) 0,40(0,51) 10 – 200 mrd 0,23(0,28)0,24(0,25) 1,04(0,97) 3 - 10 mrd 0,22(0,22)0,27(0,29) 1,11(1,00) 1 - 3 mrd 0,31(0,38)0,33(0,39) 1,57(1,65) 0 - 999 mill 0,62(0,68)0,49(0,55) 2,65(2,05)

17 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Individuell nedskr. kun sparebanker

18 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Gruppenedskrivning sparebanker

19 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Regnskapstall 30.06-2008 Tallene nedenfor gjelder for sparebankene eksl DnB NOR Individuell nedskrivning – Mislighold/Tapsutsatte –Totalt nedgang Individuell.nedskr. fra 0,27 til 0,22 d.v.s ytterligere nedgang med 0,05 prosentpoeng –Mislighold og Tapsutsatte lån er blitt økt fra 1,03 til 1,05 d.v.s 0,02 prosentpoeng –Spes tapsavsetn i % av …pr 30/6-0430,26 –Spes tapsavsetn i % av …pr 30/6-0530,98 –Individuell nedskr ” …pr 30/6-0628,69 –Individuell nedskr ” …pr 30/6-0726,35 –Individuell nedskr ” …pr 30/6-0821,09

20 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Regnskapstall 30.06-2008 Tallene nedenfor gjelder for sparebankene eksl DnB NOR Gruppenedskrivninger –Totalt en nedgang fra 0,66 % pr 30/6-05 av brutto utlån til 0,39 % pr 30/6-06, 0,29 pr 30/6-07 og 0,26 pr 30/6-08 –Nedgang for i alle grupper i forbindelse med overgang til ny utlånsforskrift 05 06 0708 0 - 1 mrd nedgang fra 1,00 til 0,71 til 0,47 til0,49 1 - 3 mrd nedgang fra 0,88 til 0,51 til 0,40 til0,33 3 - 10 mrd nedgang fra 0,65 til 0,34 til 0,29 til0,28 10-200 mrd nedgang fra 0,58 til 0,37 til 0,26 til0,24 Overgang til ny utlånsforskrift

21 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Regnskapstall 30.06-2008 (tall kun for sparebanker, tall pr 30.06.07 i parentes) Vekst utlån Innskuddsdekning > 200 mrd 7,9(12,6) 68,0(68,9) 10 – 200 mrd10,4(17,9)61,5(61,5) 3 - 10 mrd10,5 (13,2)67,6(66,6) 1 - 3 mrd12,4 (15,8) 75,6(78,1) 0 - 999 mill 8,0 (13,9)83,0(87,7)

22 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Innskudd i % av utlån

23 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Regnskapstall 30.06-2008 Alle banker (136) Tall pr 30.06.07 i parentes 15(9) banker med lavere vekst enn 5 % i forvaltn.kap 46(63) banker med høyere vekst enn 15 % i forvaltn.k 12 (4) banker med lavere vekst enn 5 % i utlån 39(64) banker med høyere vekst enn 15 % i utlån 28(20) banker med lavere vekst enn 5 % i innskudd 19(37) banker med høyere vekst enn 15 % i innskudd

24 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Revisjonskontoret Takk for at dere ville høre på meg og tallene som jeg er så glad i

25 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Stress –test medlemmer Alle medlemsbanker under 10 milliarder Stress tap pr 30.06.2008 –Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 5,0 % i tap –Utlån til kunder – person kunder 2,0 % i tap –Utlån til kunder – nærings kunder 12,0 % i tap –Misligholdte lån ( i tillegg) 50,0 % i tap –Tapsutsatte lån ( i tillegg) 40,0 % i tap –Overtatte eiendeler 25,0 % i tap –Sertifikater, obligasjoner 10,0 % i tap –Aksjer, andeler 50,0 % i tap –Tilknyttede, konsernselskaper 25,0 % i tap –Immaterielle eiendeler100,0 % i tap –Varige driftsmidler 30,0 % i tap –Andre eiendeler 5,0 % i tap

26 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Restverdi ?? 110 medlemsbanker under 10 milliarder med i alt 274 milliarder i forvaltning Ansvarlig kapital inklusive tapsnedskrivninger30.043 millioner Tap 19.990 millioner Tap 27.439 millioner17.429 millioner Rest ansvarlig kapital12.614 millioner Enkeltbanker 3 banker med rest ansvarlig kapital under 1,00 % 58 banker med rest ansvarlig kapital i intervallet 1 – 5 % 49 banker med rest ansvarlig kapital over 5 %


Laste ned ppt "Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Høstkonferansen 2008 Rica Maritim 21. - 23. september Per Harald Meland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google