Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Workshop for masterstudenter Torsdag. 5.februar 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Workshop for masterstudenter Torsdag. 5.februar 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Workshop for masterstudenter Torsdag. 5.februar 2009

2 Innhold Bibliotekets hjemmeside Utforme en søkestrategi : – finne gode søkeord – hva slags litteratur trenger jeg – databaser og andre informasjonskilder Finne fram litteraturen Kildekritikk Noen ord om sitering/referering

3 Læringsmål Kjenne relevante informasjonsressurser for helsefag Kunne utforme søkestrategier Kjenne de mest brukte søketeknikkene Kunne skaffe/finne fram litteraturen Kjenne prinsippene for kildekritikk Kjenne grunnleggende regler for sitering

4 Bibliotekets hjemmeside Via studentintranett eller ITLs førsteside Bibliotekets katalog bibsysAsk Fagdatabasene Oppgaveskriving Kildekritikk EndNote Elektroniske ordbøker og oppslagsverk Tilgang hjemmefra

5 Utforme en søkestrategi Begynner alltid med en problemstilling Spør : – hvem vil jeg vite noe om? – hva vil jeg vite noe om? – hvor er pasienten? Gode søkeord finner du i faglitteratur, oppslagsverk, ordbøker, databasenes emneordslister og ved å bruke egen og andres kompetanse

6 Hva slags litteratur trenger du? Fagbøker – gir grunnleggende informasjon, oversikt. – Søk i bibsysAsk Forskningsartikler – gir det nyeste fra forskningen – fagdatabasene registrerer vitenskapelige artikler og gjør dem søkbare

7 Annet Offentlig informasjon, for eksempel NOU, stortingsmeldinger. regjeringen.no stortinget.no Lover lovdata.no Statistikk ssb.no

8 Valg av database Bøker, rapporter : bibsysAsk Vitenskapelige artikler : fagdatabasene, spesielt Academic Search Elite, Cinhal, Medline, Psychinfo og SveMed+ Offentlig informasjon : regjeringen.no, stortinget.no Lover : lovdata.no Statistikk : ssb.no

9 Søketeknikker : boolske operatorer Søke på flere ord samtidig vha : AND OR NOT

10 AND Skriv AND mellom søkeordene for å søke på to eller flere ord samtidig. Du får treff på artikler hvor alle ordene forekommer Begrenser antall treff

11 OR Skriv OR mellom søkeordene og basene leter etter artikler med enten det ene eller det andre ordet Brukes ofte mellom synonymer for eksempel : relative or next of kin Utvider søket

12 NOT Brukes når det er et ord du ikke vil ha med, for eksempel : cancer NOT breast cancer

13 Søketeknikker : trunkering Trunkering betyr ordstammesøk. Ved hjelp av et tegn, ofte stjerne eller spørsmålstegn, søker en på ordstammen for å få med alle variasjoner av ordet. For eksempel vil søk på nurs* gi treff på nurse, nurses, nursing osv

14 Søketeknikker Søkehistorikk (search history) gir oversikt over søkene du har gjort. Du kan gjøre nye søk ved å kombinere tidligere søkesett Suggest search term : basen foreslår søkeord Opprett mapper for lagring av referanser og søkehistorikk

15 Tips Spar på søkehistorikken Opprett mapper Begynne gjerne med å søke etter ovesiktsartikler

16 Hva er kildekritikk? Kildekritikk : kritisk behandling av kilder Skille ut de kilder som har kvalitet og relevans fra de som ikke har det.

17 Kilder for kildekritikk Troverdighet Objektivitet Nøyaktighet Egnethet

18 Troverdighet Hvem har skrevet informasjonen? Forfatterens kvalifikasjoner Forfatterens anerkjennelse Forfatterens institusjonelle tilknytning Utgivers anerkjennelse

19 Objektivitet Er dekningen objektiv eller partisk? Er hensikten å overbevise eller å selge noe? Er fremstillingen balansert slik at alle sider av en sak blir berørt?

20 Nøyaktighet Er kilden oppdatert? Er informasjonen omfattende, detaljert og eksakt? Er argumentasjonen saklig og konsistent? Blir det henvist til andre kilder for informasjon om emnet?

21 Egnethet Hvilket emneområde dekker kilden? Er emneområdet relevant for ditt informasjonsbehov? Hvem er målgruppen for kilden?

22 Til slutt : Husk å oppgi alle kildene du bruker! Manglende referering er juks Viktig å kreditere andre for deres arbeid


Laste ned ppt "Workshop for masterstudenter Torsdag. 5.februar 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google