Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Haugalandet Regional strategiutvikling 2008 - 2012 Prosjektmøte 18.01.08 Innspill til samtalen senseNet® Stedsutvikling er et interaktivt strategi- og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Haugalandet Regional strategiutvikling 2008 - 2012 Prosjektmøte 18.01.08 Innspill til samtalen senseNet® Stedsutvikling er et interaktivt strategi- og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Haugalandet Regional strategiutvikling 2008 - 2012 Prosjektmøte 18.01.08 Innspill til samtalen senseNet® Stedsutvikling er et interaktivt strategi- og undervisnings- konseptet utviklet av Berrefjord & Thomassen AS og er en del av vår senseNet® -produktfamilie. Modeller, struktur, konsept og løsninger er Copyright © 2002-2008 Berrefjord & Thomassen AS. Innholdet tilhører Berrefjord & Thomassen AS og kan ikke gjengis uten tillatelse fra Berrefjord & Thomassen AS. senseNet er et registrert varemerke for Berrefjord & Thomassen AS. Mer informasjon er tilgjengelig på våre nettsider: www.bandt.no

2 HAUGALANDET STRATEGIUTVIKLING 2008-2012 Møte 18.1.08 - Forslag til dagsorden Referat forrige møte. Arbeidskonsept. Et første utkast til disposisjon legges fram for drøfting i møtet. Hvor ønsker vi oss; Haugalandet/ Haugesundregionen 2020: Visjon, hovedmål for arbeidet. Hvor står vi? Ståsted Haugalandet 2008: Arbeidsgruppens syn på regionens sterke og svake kort; muligheter og utfordringer. Runde rundt bordet. Forankring av prosessen; forberede det interkommunale fellesmøtet 14.2.; Siktemål og agenda. Eventuelt.

3 ARBEIDET MED VISJONSFORMUMERLING - BAKGRUNN Visjonen om Haugalandet, som en trivelig, kunnskapssterk, funksjonell kvalitetsregion, kjent for å være et område i Norge der alle innbyggerne, og særlig ungdom, kan få utvikle seg, realisere sine interesser og finner det godt å bo, skape relasjoner, arbeide og ta del i. Referanse: Scenarier 2020/Haugalandet

4 EN BEFOLKNING – FORAN MULIGHETER OG UTFORDRINGER Hvordan velger Haugalandet i årene framover å innrette seg for å mestre mulighetene og utfordringene i sitt møte med: Den digitale utviklingskraften. Den sterkere sentraliseringen og storbyenes innflytelse. De åpnere arbeidsmarkedene og kampen om framtidas arbeidskraft. Veksten, innflytelsen og interessen fra de nye økonomiske stormaktene. Konsekvensene og tiltakene knyttet til det antatt våtere, varmere og villere klimaet. Verdigrunnlaget, preferansene, behovene, forventningene og kravene i befolkningen.

5 Vårt holdepunkt: Marit fra Aksdal Hva vil Marit få oppleve på sin ferd fram mot 2020 – og deretter? Hva slags regional sammenheng vil hun befinne seg i etter hvert som hun, hennes foreldre, slektninger, venner og omgivelser utvikler seg?

6 ANTATT STERKE KORT Første runde 18.1.08 Identifisere, formulere regionens sterke kort i sitt møte mulighetene og utfordringene framover. 5 minutter individuelt 10 minutter plenum  Stikkordsliste

7 REGIONAL STRATEGIUTVIKLING 2008-2012 Forsknings- og utdanningsmiljøer nasjonalt, internasjonalt Agenda Muligheter Utfordringer Viktige saksområder og Plandokumenter mv. Status – siktemål pr. 2008?

8 REGIONAL STRATEGIUTVIKLING 2008-2012 Statsmakten – sektorer, saksområder, nasjonale strategier Agenda Muligheter Utfordringer Viktige saksområder og Plandokumenter mv. Status – siktemål pr. 2008?

9 Petroleumsbransjen 1 – 2 - 3 1. Hva slags aktiviteter? Virksomheten 2. Av hvilke aktører? Petroleumsklyngen 3. Med hvilke tidshorisonter? Fremtidsmulighetene

10 Mange interessante muligheter - 2 Eksempel: Internasjonale markeder og storpolitiske prosesser

11 Mange interessante muligheter - 3 Eksempel: Enorme muligheter for kompetansen som behersker subsea

12 Energi og Miljø Norsk kompetanse i evighetens perspektiv  1910 2030 

13 Mange interessante muligheter - 1 Eksempel: Store områder nordover – krevende oppgaver

14 REGIONAL STRATEGIUTVIKLING 2008-2012 Fylkeskommunen og Fylkesmannen Agenda Muligheter Utfordringer Viktige saksområder og Plandokumenter mv. Status – siktemål pr. 2008?

15 Urbanisering Det er storbyregionene som vokser; Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand og Tromsø. Ved inngangen til 2004 hadde de 46% av befolkningen. Siden 1997 har folketallet i Norge økt med noe over 250 000 innbyggere. Storbyregionene stakk av gårde med 239 000 av disse.

16 Tekst inn her

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Tekst inn her. Tekst inn her. Tekst inn her. Tekst inn her. Tekst inn her. 1/4

28 Tekst inn her

29


Laste ned ppt "Haugalandet Regional strategiutvikling 2008 - 2012 Prosjektmøte 18.01.08 Innspill til samtalen senseNet® Stedsutvikling er et interaktivt strategi- og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google