Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INF10601 Detaljerte funksjoner i datanett Foreleser: Kjell Åge Bringsrud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INF10601 Detaljerte funksjoner i datanett Foreleser: Kjell Åge Bringsrud."— Utskrift av presentasjonen:

1 INF10601 Detaljerte funksjoner i datanett Foreleser: Kjell Åge Bringsrud

2 INF10602 Litt mer detaljer om: Multipleksing Feildeteksjon, flytkontroll Adressering LAN Repeatere, broer TCP/IP Øvre lag Applikasjonsprotokoller

3 INF10603 Fysisk Lag flytte bits fra avsender til mottaker krever: standardisert måte å representere bit inn på transmisjonsmediet standardisering av kabler og tilkoplingsutstyr synkronisering av klokketakt mellom sender og mottaker Den primære oppgaven Fysis k

4 INF10604 Multipleksing 1 link n kanaler inn n kanaler ut tids multipleksing frekvens multipleksing pakke multipleksing

5 INF10605 Tids multipleksing 1 n n....... 3 2 1 hver kanal for tilgang til mediet en gitt tid (tidsluke) avtaster hver kanal i sekvens om og om igjen ledig kapasitet i en kanal kan ikke utnyttes av en annen kanal

6 INF10606 Frekvens multipleksing f1f1 k1k1 f2f2 k2k2 f3f3 k3k3 fnfn knkn  f1f1 f2f2 f3f3 mediet deles inn i frekvensbånd hver kanal sitt frekvensbånd ledig kapasitet i en kanal kan ikke utnyttes av en annen kanal

7 INF10607 Pakke multipleksing demultipleksing basert på adresser i pakkene (ruting) Svitsj FIFO-kø

8 INF10608 Linklaget Innramming av nyttelasten Transport av rammer over mediet – Adressering Feilh å ndtering: –Feildeteksjon –Feilkorreksjon Flytkontroll

9 INF10609 Rammer ( engelsk : frames) Bit som skal overføres (f.eks. pakke): Bit som skal overføres, pakkes inn i en ramme: Ekstra biter settes inn bak og/eller foran, og noen ganger inne i dataene som overføres. Hensikt? avgrense rammen detektere feil kontrollere flyt Overføringsenhet mellom noder/adaptere En ramme = data (bit) som utgjør en naturlig helhet (variabelt eller fast antall bit/byte)

10 INF106010 Generelt pakkeformat Hode Data, for eks. 10.000 bit Hale M-adresse S-adresseSjekksum rammer pakker meldinger PDU (Protocol Data Unit)

11 INF106011 Pålitelig overføring Pakker med feil sjekksum (CRC) kastes Fint om vi kan rette opp feilen Hvis feilen ikke kan rettes opp, og vi trenger pakken, da må den sendes en gang til !

12 INF106012 Feildeteksjon/feilretting Oppgaver: –1. Finne feil –2. Rette feil To alternativer til å rette feil: A. Ha nok informasjon til å rette opp feil i de mottatte dataene B. Be om at dataene (rammen) blir sendt en gang til ( C. Gi blanke, det er ikke s å farlig å miste litt data) Generelt prinsipp i informatikken: Oppdage feilen s å fort som mulig etter at den har oppst å tt !

13 INF106013 Flytkontroll Normalt en feed-back (tilbakemelding) protokoll der mottaker informerer senderen om sin buffer-kapasitet To vanlige tiln æ rminger: –1. sender stopper n å r spesiell NAK mottas –2. mottaker informerer senderen om hvor mange pakker/bytes den har plass til, og sender ikke mer data enn oppgitt inntil den f å r ny beskjed (kredittbasert flytkontroll)

14 INF106014 Full inn-buffer NAK: Kan ikke ta imot mer Flytkontroll - NAK Mottaker sender eksplisitt NAK (Not acknowledge) for å signalisere at den mottar rammer for fort i forhold til lagringskapasiteten.

15 INF106015 Lokalnett strukturer Konkurranseutsatt Ethernet Konkurransefri Token Ring Radio-LAN Konkurranseutsatt Nøkkelbegrep: Medium Aksess kontroll

16 INF106016 CSMA/CD (IEEE 802.3) A-MAC Fysisk A B-MAC Fysisk B C-MAC Fysisk C Logisk Link Kontroll Fysisk Link

17 INF106017 Broer: – knytter sammen lokalnett p å link-niv å – framsending basert p å MAC-adresser – effektivt sammenkoplingsalternativ – kan benyttes til isolering av trafikk – konsumerer ikke IP-nettverks adresser

18 INF106018 Selvl æ rende bro MAC_1 Phys_1 LLC MAC_1 Phys_1 MAC_2 Phys_2 LLC MAC_2 Phys_2 Fremsender BRO Rutetabell Nett 1Nett 2

19 INF106019 Local “ Internetworking ” A configuration with four LANs and two bridges.

20 INF106020 Nettlaget Disk ServerClient link

21 INF106021 Tasks of the Network Layer Responsible for end-to-end transport – Addressing of machines – Forwarding Connectionless –datagram; no fixed path through the network Connection-oriented (e.g. X.25 or ATM) –Three phases: connection establishment, data transmission, teardown –Fixed path through the network –Relatively reliable and ordered transmission Flow control

22 INF106022 Adressering/fremsending adressering, en n ø dvendig forutsetning for fremsending to-niv å adressering: – globale internett-adresser – lokale nett- eller link-adresser uavhengig fremsending p å hvert niv å hybride l ø sninger – kombinerer IP- og link-niv å fremsending

23 INF106023 Adressering og ruting hver “ ting ” vi vil finne frem til, m å ha en adresse! adresse: – en streng av bytes som enhetlig identifiserer “ tingen ” – adressetyper: unicast; identifiserer et endepunkt (ting) kringkasting; identifiserer alle gruppe-kringasting; identifiserer alle i en gruppe

24 INF106024 Gruppe-kringkasting (Multicast) Multicast Definition –Unicast: 1:1 communication –Multicast: 1:n communication Tasks –To send data to a group of end systems one-time sending instead of multiple sending –To maintain the overall load at a low level Results –Lower network load –Lower load on the sender Condition: group addressing –Group membership may change, managed for example by sender Sender Receiver Sender Receiver

25 INF106025 Routing: Foundations Task –To define the route of packets through the network From the source To the destination system Routing algorithm –Defines on which outgoing line an incoming packet will be transmitted Route determination –Datagram Routing algorithm makes individual decision for each packet –Virtual circuit Routing algorithm runs only during connect (session routing)

26 INF106026 Routing Routing tables can be computed based on state information about the network Data exchanged between nodes: –Between neighbour nodes (distance vector routing; RIP) –Between all nodes in the network (link state routing; OSPF, IS-IS)

27 INF106027 Protokoll-arkitekturen TCP IP Ether TCP IP Ether Eth PTP Eth R1 H1H5 Ether 1Ether 2 PtP IP R2R2

28 INF106028 Ruting Rutetabell Pre- Pross. 1 2 3 4 1 2 3 4 Ruting prosess Fremsender 1 2 3 4

29 INF106029 Fremsending R B A R LAN-A LAN-B

30 INF106030 Krav til et moderne datanett nodene skal ha ” Plug and play ” egenskaper – ingen konfigurering ved innkopling av noder – automatisk oppdage hvem som er nabo-noder – hvilke naboer er operative, ikke operative – utveksling av topologi informasjon – p å det grunnlag, beregne ruter (korteste vei) til alle andre noder i nettet


Laste ned ppt "INF10601 Detaljerte funksjoner i datanett Foreleser: Kjell Åge Bringsrud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google