Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1. Tessalonikerbrev Kapittel 1 Svein, 9. november 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1. Tessalonikerbrev Kapittel 1 Svein, 9. november 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 1. Tessalonikerbrev Kapittel 1 Svein, 9. november 2007

2 Svein 2 UNDERET I TESSALONIKA ”Paulus, Silvanus og Timoteus – til tessalonikernes menighet i Gud, vår Far, og i Herren Jesus Kristus: Nåde og fred være med dere!” 1. Tess. 1:1 Etter kort tids forkynnelse av Herrens ord i denne by, var det etablert en solid kristen menighet ”- dere tok imot Ordet”! 1. Tess. 1:6 OG ”- fra dere har Herrens ord fått lyde ut. Ikke bare i Makedonia og Akaia, men alle steder er deres tro på Gud blitt kjent.”1. Tess. 1:8 Verktøyet: Herrens Ord! Heb. 4:12, 1. Pet. 1:23

3 Svein 3 Paulus og Silas kom til byen Tessalonika på den andre misjonsreisen Berømt handelsby i Makedonia i Hellas De fant en jødisk synagoge i byen og samtalte ut i fra skriftene Hvem var tessalonikerne?

4 Svein 4 Hvem var tessalonikerne? Paulus og Silas arbeidet i Tessalonika i 1 måneds tid, etter å ha sittet i fengsel i byen Fillipi. 1. Tess. 2:1-2 De forkynte Jesus som deres oppstandne Messias og Frelser Noen jøder ble frelst, en stor mengde grekere og en rekke framstående kvinner, og det ble grunnlagt en menighet Jødene satte byen i røre og kom med alvorlige beskyldninger mot Paulus om at han oppfordret til opprør. Hvorfor? Ap.gj. 17:7 De måtte flykte til nabobyen Berøa Lukas forteller alt dette i Ap.gj. 17:1-10

5 Svein 5 Hvem var tessalonikerne? Paulus og Silas fikk ikke arbeide så lenge i byen, men det ble store resultater - og det ble motstand og forfølgelse 1.Tess 2:18: ”Derfor ville vi komme til dere igjen. Jeg, Paulus, forsøkte både én og to ganger, men Satan hindret oss.” Karakteriserer ekte misjonsarbeid Paulus sendte Silas og Timoteus til Tessalonika, og mottar en flott rapport: ”Slik er dere blitt et forbilde for alle de troende i Makedonia og Akaia.” 1Tess 1:7

6 Svein 6 1. Tessalonikerbrev - tema Paulus sitt første brev – ca år 51 Adressert til nye kristne i Tessalonika – frelst året før; år 50 Antas å være skrevet i Korint Tema 1: ”- for at dere skulle vandre verdig for Gud” 1.Tess 2:12 –Bli grunnfestet i det som var blitt forkynt for dem –De nyfrelste i Tessalonika trengte mer veiledning Tema 2: ”Håpet til vår Jesus Kristus” 1. Tess. 1:3 –Jesu komme nevnes i alle kapitler i dette brev! –Skal ha en stor plass i mitt og ditt sitt hjerte

7 Svein 7 Kapittel 1 Innledningshilsen, v. 1-4 Kristen livsførsel, v. 5-8 Kristen omvendelse, v. 9-10 Hvordan evangeliet ble mottatt i Tessalonika Glade troende som venter på Kristus

8 Svein 8 1. Tessalonikerbrev 1:1-4 1.Paulus, Silvanus og Timoteus – til tessalonikernes menighet i Gud, vår Far, og i Herren Jesus Kristus: Nåde og fred være med dere! 2.Vi takker alltid Gud for dere alle når vi minnes dere i våre bønner. 3.Stadig minnes vi deres virksomhet i troen, deres arbeid i kjærligheten og deres utholdenhet i håpet til vår Herre Jesus Kristus, for vår Guds og Fars ansikt. 4.Vi vet jo at dere er utvalgt, brødre, dere som er elsket av Gud.

9 Svein 9 1. Innledningshilsen v. 1 eng: “- the church of the Thessalonians [which is] in God the Father and [in] the Lord Jesus Christ” Menigheten i Tessalonika “som er i Gud Faderen og i Herren Jesus Kristus” –Eneste menighet som tiltales på denne måte i NT –“- barn, fordi dere kjenner Faderen,” 2. Joh. 2:14 Nyfødte kristne - Barn av Gud – I Guds familie Fra vantroens og vredens barn – Ef. 2:2-3 Til lysets og dagens barn – 1. Tess. 5:5

10 Svein 10 1. Innledningshilsen ”Vi takker alltid Gud for dere alle når vi minnes dere i våre bønner.” v. 2 Her er Paulus et eksempel for oss! –Fil 1:3: ”Jeg takker min Gud så ofte som jeg tenker på dere.” –Kol 1:3: ”Vi takker alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, når vi ber for dere.” Paulus satte av tid til bønn, selv om han arbeidet natt og dag. 1. Tess. 2:9

11 Svein 11 1. Innledningshilsen Hvorfor sier Paulus at ”Vi vet jo at dere er utvalgt, brødre”? v. 4. –Var akkurat disse utvalgt framfor andre til å bli en del av menigheten, bli frelst? –Nei, det var det han så i disse troendes liv som gjorde at de ble omtalt slik – et nytt liv! –Hva preget de troende i Tessalonika? v.3 Virksomhet i troen, gr. ”operativ tro” Arbeid i kjærligheten, gr. ”arbeidsom kjærlighet” Ef. 1:15 Utholdenhet i håpet gr. ”et håp fylt av utholdenhet” 1. Tess. 5:8

12 Svein 12 1. Innledningshilsen Guds utvelgelse har et mål for vårt liv: –Jak 2:22:”Du ser at troen virket sammen med hans gjerninger, og at troen ble fullkommen ved gjerningene.” –2Tess 2:13: ”Men for dere, brødre, som er elsket av Herren, – for dere skylder vi alltid å takke Gud, fordi han fra begynnelsen har utvalgt dere til frelse, ved Åndens helliggjørelse og ved tro på sannheten.

13 Svein 13 1. Tessalonikerbrev 1:5-8 5.For vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men også i kraft og i Den Hellige Ånd og med full overbevisning. Dere vet selv hvordan vi var hos dere for å være dere til gagn. 6.Og dere ble våre og Herrens etterfølgere, idet dere tok imot Ordet under stor trengsel med glede i Den Hellige Ånd. 7.Slik er dere blitt et forbilde for alle de troende i Makedonia og Akaia. 8.For fra dere har Herrens ord fått lyde ut. Ikke bare i Makedonia og Akaia, men alle steder er deres tro på Gud blitt kjent, så vi ikke behøver å si noe om det.

14 Svein 14 2. Kristen livsførsel 1.Evangeliet kom til dem i ord 2.Herrens ord ble understøttet av Paulus`innvidde og hellige liv 3.Evangeliet ble presentert med kraft og i den Hellige Ånd Resultatet ble: 1.Full overbevisning – Jes. 32:17, 2.Tim. 3:16 2.Herrens etterfølgere – 1.Kor. 11:1 3.Forbilder for andre troende – forbilde gr. ”Typos” = ”et slag eller stikk, form eller mønster” Joh. 20:25 4.Herrens ord fikk lyde ut – ”lyde ut” = gr. ”Trompet eller et tordenskrall.” Ordet ”ekko” sitt opphav.

15 Svein 15 1. Tessalonikerbrev 1:9-10 9.For de forteller selv om den inngang vi fikk hos dere. Dere omvendte dere til Gud fra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud, 10.og vente på hans Sønn fra himlene – han som Gud oppvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra vreden som kommer.

16 Svein 16 3. Kristen omvendelse Tre trekk ved en ekte omvendelse: 1.Omvendt til Gud fra avgudene “avgudene”= eng. “idols”, dvs “idoler” 1.Joh 5:21:”Mine barn, ta dere i vare for avgudene!” (eng. ”idols”) 2.Tjene den levende og sanne Gud Heb 12:28: ”Da vi altså får et rike som ikke kan rystes, så la oss være takknemlige og derved tjene Gud til hans behag, med blygsel og ærefrykt.” 1Pet 4:11:”Om noen taler, han tale som Guds ord. Om noen tjener, han tjene ved den kraft som Gud gir, for at Gud må bli æret i alle ting ved Jesus Kristus – ham som æren og makten tilhører i all evighet.”

17 Svein 17 3. Kristen omvendelse Tre trekk ved en ekte omvendelse: 3.Vente på hans Sønn fra himlene ”vente”= gr. ”anameno” – ”å forvente eller stadig vente” Normaltilstanden for en kristen! Fil 3:20: ”Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser.”

18 Svein 18 Vente på hans Sønn fra himlene ”Jesus, han som frir oss fra vreden som kommer.” v. 10 Kapitlet avsluttes med et av brevets tema: –1Tess 5:9: ”For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus” Dommen er fortid! Joh. 5.24. Håp og frelse er framtiden! –2.Tess 2:13-14: ”Men for dere, brødre, som er elsket av Herren, – for dere skylder vi alltid å takke Gud, fordi han fra begynnelsen har utvalgt dere til frelse, ved Åndens helliggjørelse og ved tro på sannheten. Til dette kalte han dere ved vårt evangelium, for at dere skal vinne vår Herre Jesu Kristi herlighet.”


Laste ned ppt "1. Tessalonikerbrev Kapittel 1 Svein, 9. november 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google