Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1. Tessalonikerbrev Kapittel 2 Svein, 16. september 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1. Tessalonikerbrev Kapittel 2 Svein, 16. september 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 1. Tessalonikerbrev Kapittel 2 Svein, 16. september 2007

2 Svein 2 UNDERET I TESSALONIKA •”Paulus, Silvanus og Timoteus – til tessalonikernes menighet i Gud, vår Far, og i Herren Jesus Kristus: Nåde og fred være med dere!” 1. Tess. 1:1 •Etter kort tids forkynnelse av Herrens ord i denne by, var det etablert en solid kristen menighet •”- dere tok imot Ordet”! 1. Tess. 1:6 •OG ”- fra dere har Herrens ord fått lyde ut. Ikke bare i Makedonia og Akaia, men alle steder er deres tro på Gud blitt kjent.”1. Tess. 1:8 •Verktøyet: Herrens Ord! Heb. 4:12, 1. Pet. 1:23

3 Svein 3 Overgangen fra kapittel 1 til 2 •”For vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men også i kraft og i Den Hellige Ånd og med full overbevisning. Dere vet selv hvordan vi var hos dere for å være dere til gagn.” 1.Tess. 1:5 •Kapittel 2 fortsetter med betydningen av dette: ”Dere er vitner, og Gud med, om hvor hellig og rettferdig og ulastelig vi opptrådte overfor dere troende.” 1. Tess. 2:10 •Paulus og hans medarbeideres liv var i harmoni med det budskap de forkynte: –Ekte omvendelse i kap 1 – ”utvalgt” (v.4) –Ekte forkynnelse i kap 2 – ”inngang og vekkelse” (v.1) •En modell for kristent arbeid presenteres i kap 2!

4 Svein 4 Kapittel 2 •Forkynneren Paulus, v. 1-12 –Hva Paulus` forkynnelse ikke var, v. 3-6 –Hva Paulus` forkynnelse var, v. 7-12 •Hvordan forkynnelsen mottas, v. 13-16 •Håpet, Gleden og Hederskransen, v. 17-20

5 Svein 5 •Frimodighet i de største trengsler : –”Dere vet jo selv, brødre, om den inngang vi fikk hos dere, at den ikke ble forgjeves. Enda vi like før hadde lidd og var blitt mishandlet i Filippi, som dere vet, fikk vi frimodighet i vår Gud til å forkynne Guds evangelium til dere – under stor strid.” v. 1-2 •Hva skjedde i Fillipi? Ap.gj. 16:22-24 –Paulus og Silas var blitt mishandlet på det groveste! –eng. ”mishandlet” = ”skamfullt behandlet ” –v. 22 ”hudstrøket” 2. Kor. 11:25 (Ap.gj. 22:25) –Allikevel lød lovsangen fra fengselscellen! Sal. 42:9 •Og fengslets dører ble åpnet. Ap.gj. 16:26 1. Forkynneren Paulus

6 Svein 6 1. Forkynneren Paulus •Hvorfor forlot ikke bare Paulus fengselet når han fikk beskjed om at han var en fri mann? –Ap.gj 16: 35-37, 1. Kor. 9:23 ”- for evangeliets skyld” –” – fikk vi frimodighet i vår Gud” v. 2 •gr. ”ble vi frimodiggjort i vår Gud” •gr. ”frimodighet” = ”å tale fritt” •”Etter at de var kommet ut fra fengslet, gikk de hjem til Lydia. Her traff de brødrene, og de formante og trøstet dem. Så drog de videre.” Ap.gj 16:40 •Til Tessalonika – og her ble mange kristne

7 Svein 7 1. Forkynneren Paulus •Hva Paulus sin forkynnelse ikke var : –” Vår forkynnelse skyldes ikke villfarelse eller urenhet, og den kom ikke med svik, men ettersom Gud har funnet oss verdige til å bli betrodd evangeliet, så taler vi ikke som de som vil behage mennesker, men Gud, som prøver våre hjerter.” v. 3-4 –Ikke villfarelse, urenhet, svik eller til behag for mennesker! Hvorfor sier Paulus dette? Det var andre på ”markedet”! 2. Kor. 11:13 ”falske apostler” ”svikefulle arbeidere” –Paulus sitt liv og innholdet i forkynnelsen samstemte –”Forkynnelse”= gr. ”å hjelpe, kalle til sin side” –2. Kor 4:2.5, Gal. 1:10 –Hva preget Paulus sin forkynnelse? 1. Kor. 2:2

8 Svein 8 1. Forkynneren Paulus •Hva Paulus sin forkynnelse ikke var : –” Vi kom ikke den gang med smigrende ord – dere vet det selv, heller ikke med noe dekke for havesyke – Gud er vårt vitne.” v. 5 –”Smigrende ord”= gr. ”bruk av vakre ord for å oppnå egne mål, skalkeskjul” –Det kunne ikke stilles spørsmål ved Paulus sitt motiv! –Rom 10:1:”Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst” –v.9: ”Mens vi arbeidet natt og dag for ikke å ligge noen av dere til byrde, forkynte vi Guds evangelium for dere.” –”Havesyke” = gr. ”ha mer, ville få mer” Ef. 5:3 og Kol. 3:5 oversatt med ”pengegriskhet”

9 Svein 9 1. Forkynneren Paulus •Hva Paulus sin forkynnelse ikke var: –”Heller ikke søkte vi ære av mennesker, verken av dere eller av andre, selv om vi nok hadde kunnet opptre med myndighet som Kristi apostler.” v. 6 –” - søkte ære av mennesker”, Fil. 2:3 ”tom ære” –gr. ”myndighet” = ”tyngsel” Matt. 20:12. Betegner en fysisk byrde. –Paulus kunne stilt krav til menigheten som en Kristi apostel. •1.Kor 9:14:”Slik har også Herren fastsatt for dem som forkynner evangeliet, at de skal leve av evangeliet.” –Disse tre ting er vanlig/normaltilstanden i verden, v. 5-6: 1. Smigrende ord 2. Havesyke 3. Søke ære av mennesker

10 Svein 10 1. Forkynneren Paulus •Hva Paulus sin forkynnelse var: –”Men vi var milde iblant dere, som en mor når hun varmer sine barn ved sitt bryst. I inderlig kjærlighet til dere ville vi gjerne gi dere ikke bare Guds evangelium, men også vårt eget liv. For dere var blitt oss kjære.” v. 7-8 –gr.: ”en mor” = ”en amme”, dvs. eg. ”en som gir mat” –gr.: ”varmer” er samme ord som benyttes om fuglen i 5. Mos. 22:6 ”- moren ligger på ungene eller eggene” –”- sine barn”, v. 7 og 11 –Aner du apostelens omsorg for disse troende i Tessalonika – som en mor? En ”inderlig kjærlighet”!

11 Svein 11 1. Forkynneren Paulus •Hva Paulus sin forkynnelse var: –”For dere minnes, brødre, hvordan vi slet og strevde. Mens vi arbeidet natt og dag for ikke å ligge noen av dere til byrde, forkynte vi Guds evangelium for dere. v. 9 •”- slet og strevde” = gr. ”føde med smerte” (en mor) –Teltmakeren Paulus: Ap.gj. 18:3, 20:34, 1. Tess. 4:11 •”- arbeid med deres hender” –Ble sendt misjonsgaver til virksomheten: ”Allerede da jeg var i Tessalonika, sendte dere både én og to ganger det jeg trengte.” Fil 4:16

12 Svein 12 1. Forkynneren Paulus •Hva Paulus sin forkynnelse var: –”Dere vet også hvordan vi formante hver enkelt av dere, som en far gjør det med sine barn, og oppmuntret og vitnet, for at dere skulle vandre verdig for Gud, han som har kalt dere til sitt rike og sin herlighet.” v. 11-12 –”en far” -> formaning og oppdragelse (1. Tess. 3-5) –forbindelse til v. 17: ”Vi ble for en kort tid tatt fra dere, brødre” - ”tatt fra dere” = gr. Ordet brukes om ”å miste en eller begge sine foreldre” –Det gjorde Paulus vondt å måtte flykte fra Tessalonika! –Flott forbindelse til kap. 1:1 ”Faderen” ” Jeg har skrevet til dere, barn, fordi dere kjenner Faderen” 1. Joh. 2:14 –Et løfte: ”Jeg skal ikke etterlate dere farløse”, Joh. 14:18

13 Svein 13 1. Forkynneren Paulus •Hva forkynneren Paulus var: –”Dere er vitner, og Gud med, om hvor hellig og rettferdig og ulastelig vi opptrådte overfor dere troende.” v. 10 –”For vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men også i kraft og i Den Hellige Ånd, -”. 1. Tess. 1:5 –”- fikk vi frimodighet i vår Gud til å forkynne Guds evangelium til dere.” 1. Tess. 2:2 –”vårt evangelium” = ”Guds evangelium” (synonymt) –Og hvilket resultat! ”De tok imot Ordet ”- ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som Guds ord”. v. 13

14 Svein 14 1. Tessalonikerbrev 2:13 13.Derfor takker vi også alltid Gud for dette: Da dere fikk det ord som vi forkynte, tok dere imot det, ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror. 14.For dere, brødre, er blitt etterfølgere

15 Svein 15 2. Hvordan forkynnelsen mottas •Hva karakteriserte tessalonikerne? –Ordet ble tatt imot: •ikke som et menneskeord - Hebr. 4:2: ”- men Ordet ble til ingen nytte for dem” •men som det i sannhet er, som Guds ord •som virker med kraft i dere som tror - Hebr. 4:2: ”- ved troen smeltet sammen med dem som hørte det” •”Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte for dere, det som dere også tok imot, som dere også står fast i.” 1. Kor. 15:1 –De ble etterfølgere! •”Og dere ble våre og Herrens etterfølgere, idet dere tok imot Ordet under stor trengsel med glede i Den Hellige Ånd.” 1.Tess. 1:6 •Å vandre etter Herren er å bli helliget! 1. Tess. 4:3, Joh. 17:17

16 Svein 16 1. Tessalonikerbrev 2:19-20 19.For hvem er vel vårt håp, vår glede, vår hederskrans – om ikke nettopp dere, når vi står for vår Herre Jesus i hans komme! 20.Dere er jo vår ære og vår glede.

17 Svein 17 3. Håpet, Gleden og Hederskransen •Hva så forkynneren Paulus fram mot? –Et håp, gr. ”tillitsfull forventning”, Rom. 15:13 –En glede, 132 ganger i NT, Kol. 1:12 og Rom. 12:12 –En hederskrans, gr. ”krone” – Laubærkransen som seierherren fikk ved idrettslekene Fil. 4:1, 2. Tim. 4:8,Jak. 1:12 –Paulus så fram til belønningsdagen – da hederskransen skal deles ut og tessalonikerne var en del av lønnen! •”- når vi står for vår Herre Jesus i hans komme!” •”Hvilken dag det skal bli – når min Jesus jeg får se! Når for hans fot jeg kneler ned, som en gang døde i mitt sted. Når han tar meg ved sin hånd og leder meg til Løftets Land, Hvilken underfull dag det skal bli! ”


Laste ned ppt "1. Tessalonikerbrev Kapittel 2 Svein, 16. september 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google