Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Guds hemmelighet som er Kristus

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Guds hemmelighet som er Kristus"— Utskrift av presentasjonen:

1 Guds hemmelighet som er Kristus
Kolosserbrevet 2 Guds hemmelighet som er Kristus Eivind Rognsvåg Godt Håp

2 Eivind Rognsvåg Godt Håp 16.03.08
Repetisjon kap 1 Noe å be om v 9-11 Noe å takke for v 12-14 Gnostisismen, gr. ”gnosis” – ”kunnskap”, Var en blanding av jødedom, gresk filosofi og Østens mystikk Gnostikerne forklarte skapelsen, det onde og Gud uten å ta hensyn til hva Guds ord sier. Benektet at Jesus var Guds sønn og at hans død forsonte oss med Gud Eivind Rognsvåg Godt Håp

3 Eivind Rognsvåg Godt Håp 16.03.08
Repetisjon kap 1 Paulus imøtegår ”kunnskapen” med ”superkunnskap” – gr. ”epignosis” Vi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand” Kol 1:9 Eivind Rognsvåg Godt Håp

4 Eivind Rognsvåg Godt Håp 16.03.08
Repetisjon kap 1 Dette hadde en hensikt V 10 så dere kan vandre verdig for Herren. Gud gir styrken – V 11 etter Hans herlighets makt Eivind Rognsvåg Godt Håp

5 Eivind Rognsvåg Godt Håp 16.03.08
Kap 2 Fire advarsler For at ingen skal bedra dere ved lokkende tale v 4 … fange dere med visdomslære og tomt bedrag v 8 … dømme dere for mat og drikke … v 16 … røve seiersprisen fra dere v 18 Eivind Rognsvåg Godt Håp

6 Eivind Rognsvåg Godt Håp 16.03.08
Et bedrag For at ingen skal bedra dere ved lokkende tale v 4 ”Her skal du høre hvor bra det er det vi har funnet ut” ”Du behøver ikke gi opp kristendommen, bare tro på det vi sier i tillegg…” Kristne i Roma* Så bedraget Kristne i Roma ble ikke drept fordi de tilba Kristus, men fordi de ikke ville tilbe keiseren og Kristus Eivind Rognsvåg Godt Håp

7 Eivind Rognsvåg Godt Håp 16.03.08
Kristus Åpenbart Kristus er epignosis – super kunnskapen v 2:2 V 1:27 og 2:2 hemmelighet. Kristus i dere, håpet om herligheten Guds hemmelighet, som er Kristus. V 2:3 I Ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult tilstede. Eivind Rognsvåg Godt Håp

8 Eivind Rognsvåg Godt Håp 16.03.08
Deres forsvar V 5 Gode orden - felleskap der alle har ansvar og oppgaver i kampen. Eivind Rognsvåg Godt Håp

9 Eivind Rognsvåg Godt Håp 16.03.08
Deres forsvar V 5 Faste grunn – de vet hvem fienden er og er rustet til å møte angrepene Efes 6:ff Men enda viktigere, de vet hvem de selv er i Kristus Eivind Rognsvåg Godt Håp

10 Eivind Rognsvåg Godt Håp 16.03.08
En felle … fange dere med visdomslære og tomt bedrag v 8 Filosofi – Alternativer til Kristus og Ham korsfestet 1 kor 1:20-25 denne verdens visdom. Hvordan blir du fanget? - Hvis du ikke kjenner Gud og Hans Ord rett. Eivind Rognsvåg Godt Håp

11 Eivind Rognsvåg Godt Håp 16.03.08
Deres forsvar Taktikk for å ikke la seg fange: Fast grunn i troen på Kristus Objektet – Kristus - det viktige. Vandre i Ham Rotfestet i Ham Oppbygget i Ham Rike på takk til Ham Eivind Rognsvåg Godt Håp

12 Eivind Rognsvåg Godt Håp 16.03.08
En felle Tradisjoner – har vi noen? Hvilken plass/verdi har de? Hvor kommer de fra? Gal 1:14 Jeg gikk lenger i min jødedom enn de fleste jevnaldrende i mitt folk og var enda mer brennende for tradisjonene fra fedrene.  Han trodde han gjorde Guds vilje … Eivind Rognsvåg Godt Håp

13 Den beste måten å parere falsk lære: I Ham vv 9-10
V 9-10 For i ham bor hele guddommens fylde legemlig. Og i ham er dere blitt fylt, han som er hodet for enhver makt og myndighet. Eivind Rognsvåg Godt Håp

14 Den beste måten å parere falsk lære: I Ham
V 9 For i ham bor hele guddommens fylde legemlig. Ikke i noen andre teorier, religioner eller personer Ikke i dine egne ideer eller tradisjoner Eivind Rognsvåg Godt Håp

15 Den beste måten å parere falsk lære: I Ham
V 9 For i ham bor hele guddommens fylde legemlig. Har sitt hjem Eivind Rognsvåg Godt Håp

16 Den beste måten å parere falsk lære: I Ham
V 9 For i ham bor hele guddommens fylde legemlig. Uten unntak – så du finner ikke guddommens fylde andre steder Eivind Rognsvåg Godt Håp

17 Den beste måten å parere falsk lære: I Ham
V 9 For i ham bor hele guddommens fylde legemlig. Gud med hele sin personlighet Sin kjærlighet, visdom, allmektighet, allvitenhet, tilgivelse, barmhjertighet, rettferdighet … Eivind Rognsvåg Godt Håp

18 Den beste måten å parere falsk lære: I Ham
V 9 For i ham bor hele guddommens fylde legemlig. Synlig for dem som så Ham Men også for oss – gjennom det vi leser, deler med hverandre – når vi ser Åndens frukt i hverandre – og når vi er sammen med Gud Eivind Rognsvåg Godt Håp

19 Den beste måten å parere falsk lære: I Ham
V 10 Og i ham er dere blitt fylt, han som er hodet for enhver makt og myndighet. Ja - samme person som guddomsfylden bor i. Eivind Rognsvåg Godt Håp

20 Den beste måten å parere falsk lære: I Ham
V 10 Og i ham er dere blitt fylt, han som er hodet for enhver makt og myndighet. Fokus på tid – det er gjort Fokus på objekt – du var ikke delaktig i handlingen – kun mottaker Eivind Rognsvåg Godt Håp

21 Den beste måten å parere falsk lære: I Ham
V 10 Og i ham er dere blitt fylt, han som er hodet for enhver makt og myndighet. Du er blitt fylt. Se v 3 Alt du behøver for et godt åndelig liv er ditt i Ham. Efes 1:3-10 Eivind Rognsvåg Godt Håp

22 Den beste måten å parere falsk lære: I Ham
V 10 Og i ham er dere blitt fylt, han som er hodet for enhver makt og myndighet. Hodet – Den ypperste Efes 4:15 – vokse opp til ham som er hodet Kol 1:18 – han er hodet for legemet 2:10 – han som er hode for all makt og myndighet 2:19 – han som er hodet hvorfra hele legemet får sin vekst Behøver du bli fanget/fengslet av andre når det er Jesus du er fylt av? Eivind Rognsvåg Godt Håp

23 Kontoen – I Ham Saldoen – Full seier
Vv I ham er dere også blitt omskåret med den omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved at kjødets legeme ble avlagt, ved Kristi omskjærelse. For i dåpen ble dere begravet med ham, ved troen på Guds kraft – han som oppreiste Kristus fra de døde. Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilgav oss alle våre overtredelser. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset. Han avvæpnet maktene og myndighetene, og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Eivind Rognsvåg Godt Håp

24 Eivind Rognsvåg Godt Håp 16.03.08
Omskjærelsen v11 Jødenes Omskjærelsen Utvendig – fysisk (Rom 2:25-29 – kunne ikke formidle åndelighet) Kun en del av kroppen Gjort med hender Gir ingen åndelig hjelp til å vinne over synd Åndelig omskjærelse*GT Innvendig – hjertet Hele mennesket ”ved at kjødets legeme ble avlagt” Ikke gjort med hender – hvem gjorde det så? Gjør oss i stand til å vinne over synd *Gud advarte ofte folket om at de måtte vende seg fra sine synder og erfare en åndelig omskjærelse på hjertet. 5Mos 10:16, 30:6, Jer 4:4, 6:10 Esekiel 44:7. Det er unødvendig for en troende å la seg omskjære for vi har allerede blitt åndelig omskåret ved vår identifikasjon med Kristus. Eivind Rognsvåg Godt Håp

25 Eivind Rognsvåg Godt Håp 16.03.08
Full seier 1 En full seier over ”syndens legeme” i Jesu død v 11 Identifikasjon. ”I Ham er dere” For syndene våre (betalte gjelden 1 Pet 2:24) For synden (frir oss fra syndens herredømme Rom 6:10ff) Kjødets legeme ble avlagt (satt ut av spill Rom 6:11 dere skal regne dere som døde for synden) V 11 Bibelselkapet: I ham ble dere omskåret, ikke med menneskehånd, men med Kristi omskjærelse En omskjærelse som Kristus har gjort. Eivind Rognsvåg Godt Håp

26 Eivind Rognsvåg Godt Håp 16.03.08
Dåp To betydninger av dåp i NT Bokstavlig – å dyppe eller nedsenke Billedlig – å bli identifisere med Jødene til Moses 1 Kor 10:1-2 Gikk på tørt land Fysisk vann kan ikke begrave noen med Kristus eller gjøre ham levende med Ham Vanndåp er et bilde på den åndelige erfaring Eivind Rognsvåg Godt Håp

27 Eivind Rognsvåg Godt Håp 16.03.08
Stilling Når en person blir frelst Døpt av Ånden inn på Kristi legeme 1 Kor 12:12-13 … slik er det også med Kristus. For med en Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme … Identifikasjon: vi er I Ham, være Kristi legeme osv Begravet med ham, oppreist med Ham, gjort levende med Ham v Rom 6:4-5 Gr: Co- Hvordan? Ved troen på Guds kraft. Se Rom 1:16 Eivind Rognsvåg Godt Håp

28 Eivind Rognsvåg Godt Håp 16.03.08
Hva så? Når du I Ham er blitt fylt … Hva mer har du bruk for? Du har erfart Guds kraft til frelse Du har Guds hjelp til seier over synd Og til å Vandre verdig for Herren! Eivind Rognsvåg Godt Håp

29 Eivind Rognsvåg Godt Håp 16.03.08
Full seier 2 Død for syndene 1 Pet 2:24 Da han sa ”Tetelestai” – betalt fult ut V 14 Også for loven Skyldbrev vasket rent (utslettet) ved Hans blod på korset Ikke lovløse, men heller ikke under Loven En annen lov: Rom 8:(1)-2 For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Eivind Rognsvåg Godt Håp

30 Eivind Rognsvåg Godt Håp 16.03.08
Beskyldninger La … ingen dømme dere for mat og drikke … v 16-17 Opptatt med skygger? v 17 Selve legemet hører Kristus til – og der er du. Eivind Rognsvåg Godt Håp

31 Eivind Rognsvåg Godt Håp 16.03.08
Et røveri La ingen røve seiersprisen fra dere v 18 Hva holder du fast ved? Syner? Drømmer? ”Budskap”? Selvpine? Engler? Eller Ham som er Hodet. Det er der all Guds vekst kommer fra. Se forsøkene på å trekke dere vekk fra Kristus fra ditt rette Åndelige ståsted: v 23 Eivind Rognsvåg Godt Håp

32 Eivind Rognsvåg Godt Håp 16.03.08
Lev i seieren Dere er fri – døde med Kristus –oppstått med Kristus – levende med Kristus Hvorfor la dem legge slike bud på dere? Nangissaaq Eivind Rognsvåg Godt Håp


Laste ned ppt "Guds hemmelighet som er Kristus"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google