Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etikk og moral i lederskap

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etikk og moral i lederskap"— Utskrift av presentasjonen:

1 Etikk og moral i lederskap
Henrik Syse, forsker og filosof Rotarys distriktskonferanse,

2 Etikk og moral Etikk: Faget – og den refleksjonen som ligger til grunn for det. Moral: Våre egne holdninger og vår egen oppførsel, som individer, bransjer, selskaper – eller som Rotary og rotarianere! Er det samsvar mellom etikk og moral? Og hvordan kommer vi oss fra all den velmente etikken til den gode moralen? Hvordan kan vi bidra som ledere?

3 Ikke alltid lett å få til
Tidslinjene – kommer etikken på etterskudd? Hvordan kan ledere gi plass og rom til etikken? Vi må skape trygge rom, der man legitimt og ordentlig kan diskutere etikk og verdier. Vi må klare flere balanseganger: mellom omstilling og erfaring, mellom ryggmarksrefleks og refleksjon, mellom identitet og forskjellighet.

4 Hvorfor er etikk så viktig?
Fordi mennesker har iboende verdighet og samtidig kan ødelegges. Fordi det er forskjellig på jus og etikk – etikken krever mer enn vi ofte tenker på. Fordi vi noen ganger kommer i situasjoner der det blir asymmetri mellom profesjonalitet/kompetanse og den andre parts behov. Fordi vi trenger å se oss selv utenfra.

5 Etikk – ikke bare ”nei, nei”
God etisk ledelse – og godt etisk samarbeid – handler ikke bare om plikter og regler. Det handler like mye om holdninger og dyder. ”Dydsetikken” viser oss viktigheten av stolthet og glede som en del av etikken. Hvordan kan vi bygge en identitet som ivaretar de etiske imperativene? Hvordan kan vi samtidig lære å ta vare på forskjeller, og la oss berike av dem?


Laste ned ppt "Etikk og moral i lederskap"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google