Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er det med fjernlån? Forelesning på Høgskolen i Oslo JBI 03.03.2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er det med fjernlån? Forelesning på Høgskolen i Oslo JBI 03.03.2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er det med fjernlån? Forelesning på Høgskolen i Oslo JBI 03.03.2010

2 Hvem er jeg? Nina Karlstrøm, Seniorrådgiver ABM- utvikling Leder av NBFs referansegruppe for fjernlån (i to uker til)

3 Hva er fjernlån? ”Fjernlån er utlån av originalmateriale eller kopitjenester fra bibliotek til annen institusjon, bibliotek eller ekstern enkeltbruker” ”Innlån er anskaffelse av originaldokumenter eller kopier fra andre bibliotek”

4 Eller man kan si: Fjernlån er samarbeid mellom bibliotek Fjernlån er ressursdeling – en måte å sikre felles tilgang til landets samlede bibliotekressurser

5 Historikk Bruk av trykte samkataloger for verifisering Senere kom samkatalogene for bøker og periodika på fiche Etter verifisering måtte en fylle ut fjernlånsblanketter (flere gjennomslag) og sende i posten

6 Historikk II Kortkatalogene ved UBO (som også var NB) ble overført til maskinlesbar form innen 1973. Fra databasen ble det produsert trykte kataloger – og mikroficher..mens man så smått i Trondheim begynte å jobbe med et ”terminalorientert og interaktivt” system - BIBSYS

7 Historikk III Ikke brå overgang fra kort til EDB – levde side om side lenge Framvekst av online-databaser, f.eks DIALOG og Datastar – minuttpris på oppkobling eller månedlige abonnementer Krevde at man hadde tenkt grundig gjennom søketermene – ingen googling der i gården!

8 Og man fant, men….

9 Hva sier lovverket? Det meste er sagt i bibliotekloven §1: Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet.

10 Hva med fagbibliotekene? Ikke omfattet av Bibliotekloven De fleste fagbibliotekene er åpne for allmennheten, og alle deltar i fjernlånsamarbeidet. Fagbibliotekene tar betalt for kopier som er bestilt fra andre bibliotek, og noen tar også betalt for lån fra utlandet

11 …og fylkesbibliotekene ? Etter § 9 har fylkesbibliotekene et ansvar for fjernlånsvirksomheten i fylket.. Ikke lenger plikt til å ha egne samlinger og å bygge opp samlinger. Noen fylkesbibliotek har fremdeles samlinger og driver fjernlån, mens andre har satt ut fjernlånet til et større folkebibliotek

12 Litt statistikk

13 …og litt til:

14 ...og enda litt mer: Depotbiblioteket er den enheten som låner ut mest, nærmere 100 000, hvorav ca 35 000 er til folke- og skolebibliotekene Fylkesbibliotekene sto for ca 50% prosent av fjernlånene innen et fylke Nærmere 900 000 dokumenter, i all hovedsak bøker, ble lånt mellom de ulike bibliotekene i 2007

15 Litt praksis BIBSYS http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=100235255&kid=biblio BIBSYS http://ask.bibsys.no/ask/action/resources?lang=nb HKI http://hki.uio.no/ipacoslo/catalog/main

16 Fjernlån = samarbeid Nye retningslinjer for fjernlån lagt ut januar 2010 Overordnet prinsipp er ”kortreiste” dokumenter Sikre tilgang til landets samlede bibliotekressurser for alle som bor i landet

17 Hva har skjedd de siste årene? Det satses på brukerinitiert lån I Danmark bestiller sluttbruker fra bibliotek.dk I Norge har Bibliofil lansert tjenesten Norgeslån

18 Norgeslån “Velg hentebibliotek. Systemet vil foreslå hentealternativer utifra hvor det er valgt å hente boken: Hvis den er ledig på hentebiblioteket så sendes bestillingen dit. Hvis den ikke er tilgjengelig på hentebiblioteket, vil regionen biblioteket tilhører bli gjennomsøkt etter ledige eksemplarer. Hvis det ikke er ledig i regionen, sjekkes det i større regioner med samarbeidende transportordninger. Hvis boken er bestilt utenfor egen og samarbeidende regioner, og ikke finnes i bibliotek i regionene, vil det opprinnelige bibliotekets eksemplar bli presentert som alternativ. “

19 Agder Agder detaljert søk Akershus Akershus detaljert søk Finnmark Finnmark detaljert søk Hedmark Hedmark detaljert søk Hordaland Hordaland detaljert søk Møre og Romsdal Møre og Romsdal detaljert søk Nordland Nordland detaljert søk Oppland Oppland detaljert søk Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane detaljert søk Telemark Telemark detaljert søk Troms Troms detaljert søk Trøndelag Trøndelag detaljert søk Vestfold Vestfold detaljert søk Østfold Østfold detaljert søk Andre fritt tilgjengelige Samsøk.Agder detaljert søkAkershus detaljert søkFinnmark detaljert søkHedmark detaljert søkHordaland detaljert søkMøre og Romsdal detaljert søkNordland detaljert søkOppland detaljert søkSogn og Fjordane detaljert søkTelemark detaljert søkTroms detaljert søkTrøndelag detaljert søkVestfold detaljert søkØstfold detaljert søk Husbanken Husbanken detaljert søk Norske bildebaser Bildebaser detaljert søk Trondheimsbilder Trondheimsbilder detaljert søk Samsøk® gjør det mulig å søke samtidig i flere bibliografiske baser. Alle BIBLIOFIL®-bibliotek og baser som tilbyr søk via Z39.50-protokollen er søkbare.Husbanken detaljert søkBildebaser detaljert søkTrondheimsbilder detaljert søk BIBLIOFIL®-bibliotekZ39.50-protokollen Samsok® er et produkt fra Bibliotek-Systemer As.Bibliotek-Systemer As webmaster Agder Agder detaljert søk Agder detaljert søk Akershus Akershus detaljert søk Akershus detaljert søk Finnmark Finnmark detaljert søk Finnmark detaljert søk Hedmark Hedmark detaljert søk Hedmark detaljert søk Hordaland Hordaland detaljert søk Hordaland detaljert søk Møre og Romsdal Møre og Romsdal detaljert søk Møre og Romsdal detaljert søk Nordland Nordland detaljert søk Nordland detaljert søk Oppland Oppland detaljert søk Oppland detaljert søk Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane detaljert søk Sogn og Fjordane detaljert søk Telemark Telemark detaljert søk Telemark detaljert søk Troms Troms detaljert søk Troms detaljert søk Trøndelag Trøndelag detaljert søk Trøndelag detaljert søk Vestfold Vestfold detaljert søk Vestfold detaljert søk Østfold Østfold detaljert søk Østfold detaljert søk Andre fritt tilgjengelige Samsøk. Husbanken Husbanken detaljert søk Husbanken detaljert søk Norske bildebaser Bildebaser detaljert søk Bildebaser detaljert søk Trondheimsbilder Trondheimsbilder detaljert søk Trondheimsbilder detaljert søk Samsøk® gjør det mulig å søke samtidig i flere bibliografiske baser. Alle BIBLIOFIL®-bibliotek og baser som tilbyr søk via Z39.50-protokollen er søkbare. Samsok® er et produkt fra Bibliotek-Systemer As. webmaster Samsøk® gjør det mulig å søke samtidig i flere bibliografiske baser. Alle BIBLIOFIL®-bibliotek og baser som tilbyr søk via Z39.50-protokollen er søkbare. Samsok® er et produkt fra Bibliotek-Systemer As. webmaster

20 Biblioteksøk Nasjonalbiblioteket skal utvikle en felles søke- og lånetjeneste for norske bibliotekskataloger og andre relevante biblioteksressurser. Målet er å etablere en tjeneste på nett som skal gi brukerne: én søkeinngang til norske bibliotekkataloger; mulighet for å bestille lån, med levering på ønsket bibliotek direkte tilgang på digitalt innhold innenfor rammen av gjeldende lisenser og rettighetsavtaler

21 NB har nettopp utlyst fire stillinger – to til utvikling og to til drift av bl.a Biblioteksøk Uvisst når lånefunksjon for sluttbruker kommer

22 Transportordninger En forutsetning for et sømløst og effektivt fjernlån er et kostnadseffektivt transportsystem I dag finnes egne budtjenester, Norsk Bibliotektransport. Biblioteksentralen AL har også tilbudt transporttjenester for bøker

23 …men hva er det med fjernlån da? Fjernlån koster mer enn vanlig lån Vektlegging på det nasjonale eller det regionale? Se: http://www.bokogbibliotek.no/index.php?o ption=com_content&task=view&id=1312&I temid=1http://www.bokogbibliotek.no/index.php?o ption=com_content&task=view&id=1312&I temid=1 og Sømløst eller vanntett eller litt lekkasje?

24 Til slutt Fjernlån er en viktig del av biblioteksamarbeidet Må ikke erstatte samlingsutvikling for bibliotekene, men være et supplement Ønskelig med brukerinitierte lånetjenester nasjonalt


Laste ned ppt "Hva er det med fjernlån? Forelesning på Høgskolen i Oslo JBI 03.03.2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google