Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FJERNLÅN, INNLÅN, NORGESLÅN…

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FJERNLÅN, INNLÅN, NORGESLÅN…"— Utskrift av presentasjonen:

1 FJERNLÅN, INNLÅN, NORGESLÅN…
Forelesning på Høgskolen i Oslo JBI

2 Hvem er jeg? Cathrine Undhjem, nestleder ved Fylkesbiblioteket i Akershus Kasserer i NBFs spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet Bibliotekbussen Fiinbeck i Akershus

3 Hva er fjernlån? «Fjernlån er utlån av originalmateriale eller kopitjenester fra bibliotek til annen institusjon, bibliotek eller ekstern enkeltbruker» «Innlån er anskaffelse av originaldokumenter eller kopier fra andre bibliotek» Internasjonale betegnelser: International lending and document supply Interlibrary lending and document delivery

4 Litt enklere kan man si:
Fjernlån er et fabelaktig samarbeid mellom bibliotek Fjernlån er ressursdeling – en måte å sikre alle felles tilgang til landets samlede bibliotekressurser

5 Tilbakeblikk Bruk av trykte samkataloger, bibliografier, bokfortegnelser Samkatalogene for bøker og periodika på fiche Etter verif. måtte en fylle ut fjernlånsblank. (6-8 gjennomslag!) som ble sendt i posten Fin gammel kortkatalog

6 Tilbakeblikk Kortkatalogene ved UBO (som også var NB den gang) ble overført til maskinlesbar form innen 1973 Fra databasen ble det produsert trykte kataloger – og microficher …mens man i Trondheim så smått begynte å jobbe med et «terminalorientert og interaktivt» system – BIBSYS – prosjekt startet 1972

7 Tilbakeblikk Det ble ingen brå overgang fra kort til EDB – de levde side om side lenge Framvekst av online-databaser – minuttpris på oppkobling eller månedlige abonnementer Krevde at man hadde tenkt grundig gjennom søketermene – ingen googling! Velkommen til Akershus fylkeskommune! Om ansatte i fylkeskommunen – kompetente medarbeidere, utfører viktige samfunnsoppgaver Hva er fylkesordførerens oppgave? - ombudsrolle for Akershusinnbyggerne Hvordan er min hverdag? Hva er jeg opptatt av – hva er viktig å jobbe for?

8 Tilbakeblikk Telex 70-80 tallet, Fax 80-90 tallet
Internett (Archie, den første søkemaskinen – 1990) AltaVista 1995 Felles lånenummer for bibliotekene (1999) Nasjonale lånekort (2005) NILL - norsk standard for utveksling av fjernlånsdata mellom systemene (startet arbeidet 2000) I Bibliotekreform 2014 ble begrepet Norgesbiblioteket innført som en betegnelse for et samarbeidende nettverk av alle bibliotektyper. Norgesbiblioteket skal samlet sett tjene hele befolkningens ulike bibliotekbehov.

9 Bibliotekloven § 1 «Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet.» «Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem» § 3 «Bibliotekene skal følge felles regler om lånesamarbeid og registrering, og…» § 9 «Fylkesbiblioteket skal ivareta fjernlånsvirksomheten i fylket, organisere bibliotekenes lånesamarbeid, og stå ansvarlig for sin del av den felles plan for anskaffelse og oppbevaring av litteratur. »

10 Hva med fagbibliotekene?
De er ikke omfattet av bibliotekloven De fleste fagbibliotekene er åpne for allmennheten, og alle deltar i fjernlånsamarbeidet Fagbibliotekene tar betalt for kopier som er bestilt fra andre bibliotek, og noen tar også betalt for lån fra utlandet Offentlig finansierte bibliotek forventes å ta del i fjernlånsamarbeidet i Norge selv om det ikke er nedfelt i felles lov (Fra: Retningslinjer for fjernlån for fag- og folkebibliotek)

11 Hva med fylkesbibliotekene?
Etter § 9 i Bibliotekloven har fylkesbibliotekene et ansvar for fjernlånsvirksomheten i fylket Ikke lenger plikt å ha egne samlinger og å bygge opp samlinger (2007) Emnefordelingsplanen fjernet (2007) Noen fylkesbibliotek har fremdeles samlinger og driver fjernlån, mens andre har satt ut fjernlånet til et større folkebibliotek

12 Statistikk

13 Mer statistikk Fra: Statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2009
Folkebibliotekene i Akershus Fjernlånsstatistikk 2010 Fjernlån fylkesbibliotekene: Totalt: (-6% 2008) Fjernlån folkebibliotekene: Ingen tall! Folkebibliotekene i Norge – totalt utlån 2009 – 25 mill. Fjernlån fag- og forskningsbibliotek: Totalt (NB – utlån) I fylket: Utenfor fylket: 9257 Totalt: (I 2007 var tallet ca. 3000) Fyb. i Akershus fjernlån 2010 – ca

14 Praktisk å vite! http://hki.uio.no/ipacoslo/catalog/main
Bibsys Nasjonalbiblioteket - baser NB -Ut i verden Fjernlånsguiden Adressekatalogen Samkatalogen Konsortieavtaler WorldCat

15 Fjernlån = samarbeid Nye retningslinjer for fjernlån lagt ut i januar 2010 Overordnet prinsipp er «kortreiste» dokumenter Alle som bor i landet skal sikres tilgang til landets samlede bibliotekressurser

16 Diskusjoner rundt fjernlån
Elektroniske publikasjoner /copyright Det sømløse biblioteket/oppløsing av låneveier Transport Brukerinitiert lån Hvem skal betale for hva? Bibliotekene eller sluttbruker?

17 E-bøker Fjernlån/Brukerinitiert fjernlån – hvordan skal dette gjøres?
Hvem som helst kan låne fra hvor som helst? Nasjonal pott som alle kan låne fra? Hvert bibliotek kjøper inn x antall lisenser, er de utlånte må man reservere? Bibliotekene egne servere/felles server? Kjøpe ubegrenset utlånsrett fra forlagene, og så betale avgift for hver bok som blir lånt ut?

18 Utviklingen de siste årene
Brukerinitiert lån er satsingen Danmark – bibliotek.dk bestillinger i 2010! I Norge lanserte Bibliofil Norgeslån i ca bestillinger i 2010! Nå venter vi på Biblioteksøk: Biblioteksøk Biblioteksøkblogg

19 Norgeslån Velg hentebibliotek. Systemet vil foreslå hentealternativer: Hvor vil du hente boken? Hvis den er ledig på hentebiblioteket sendes bestillingen dit. Hvis den ikke er tilgjengelig på hentebiblioteket, vil regionen biblioteket tilhører bli gjennomsøkt etter ledige eksemplarer. Hvis det ikke er ledig i regionen, sjekkes det i større regioner med samarbeidende transportordninger. Hvis boken er bestilt utenfor egen og samarbeidende regioner, og ikke finnes i bibliotek i regionene, vil det opprinnelige bibliotekets eksemplar bli presentert som alternativ. “

20 Samsøkbibliotek

21 Biblioteksøk Nasjonalbiblioteket skal utvikle en felles søke- og lånetjeneste for norske bibliotekskataloger og andre relevante biblioteksressurser. Målet er å etablere en tjeneste på nett som skal gi brukerne: Én søkeinngang til norske bibliotekkataloger; Mulighet for å bestille lån, med levering på ønsket bibliotek    Direkte tilgang på digitalt innhold innenfor rammen av gjeldende lisenser og rettighetsavtaler

22 Transportordninger En forutsetning for et sømløst og effektivt fjernlån er et kostnadseffektivt transportsystem I dag finnes egne budtjenester blant annet Norsk Bibliotek Transport (Norge: 10 fylkesruter, 5 universitet, 20 høgskoler, 200 folkebibliotek, 22 fagbibliotek, VGS +) Transportbehovet bør minke etter hvert som e-utviklingen går framover.

23 Sømløst fjernlån? Fjernlån koster mer enn vanlig lån
Hva er «verdige» fjernlån? Vektlegging på det nasjonale eller det regionale? Mine, dine, våre lånere? Sømløst eller vanntett eller litt lekkasje? Bibliotekloven og retningslinjene – er det makt bak ordene – «…til alle som bor i landet»?

24 Til slutt! Fjernlån er en viktig del av biblioteksamarbeidet
Må ikke erstatte samlingsutvikling for bibliotekene, men være et supplement Ønskelig med brukerinitierte lånetjenester nasjonalt Digitalisering

25 Takk for meg! Cathrine Undhjem Fylkesbiblioteket i Akershus
Tlf akershus.fylkesbibliotek.no


Laste ned ppt "FJERNLÅN, INNLÅN, NORGESLÅN…"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google