Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk senter for prosjektledelse Temadag 26. april 2001 TIDLIGE ”SYKDOMSTEGN” Stein Rognlien Statsbygg SUKSESS ELLER FIASKO I PROSJEKTER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk senter for prosjektledelse Temadag 26. april 2001 TIDLIGE ”SYKDOMSTEGN” Stein Rognlien Statsbygg SUKSESS ELLER FIASKO I PROSJEKTER."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Norsk senter for prosjektledelse Temadag 26. april 2001 TIDLIGE ”SYKDOMSTEGN” Stein Rognlien Statsbygg SUKSESS ELLER FIASKO I PROSJEKTER

3 S PESIELLE F ORHOLD  skreddersydd ordreproduksjon  ad hoc produksjonsapparat  stort antall aktører  konkurranse / ikke konkurranse  (kun) innsatsfaktor i annen verdikjede  få krevende kunder.

4 ” K ULTURELLE KJENNETEGN ”  evne til improvisasjon og ”skippertak”,men manglende evne til langsiktig planlegging  seen from the outside,the industry does not focus on the customer, is inward looking, lack the ability to learn from others and is seen as having an adverse attitude  samarbeidsforholdene i byggeprosessen er mer preget av kamp og suboptimalisering enn samarbeid mot felles mål  krav og motkrav-konflikt og bruk av økonomiske maktmidler-er dagsorden i byggeprosessen  the great majority of customers need a high level of protection and assurance  we have an industry where the customer pay too much,do not get what they want,and where the suppliers make little or no money at all-there is something seriously wrong about the process.

5 B YGGING ER PROSESS  The study found little (nearly no) support for the notion that composition of the core group effects project performance directly or indirectly through process. Actually, only process itself seemed to matter.(De Paoli)  The suppression or avoidance of conflict is obviously one of the best ways to achieve high productivity in construction projects.(De Paoli).

6  NS 3430, pkt 3 Partene plikter å samarbeide og vise aktsomhet under gjennomføringen av kontrakten. T ILLITSVEKKENDE ?

7 O VERORDNEDE FORHOLD  byggherre-/investor ansvar  byggherrefunksjon v s brukerinteresser  brukerorganisering/-medvirkning  (bygge)komitestyring  organisasjonskultur  sjefsavgjørelser  tidlig k-ramme fastsettelse  prosjekteringsorganisasjonen  entreprisemodell.

8 V ALG ENTREPRISEMODELL  Viktige vurderingskriterier egen organisasjon markedssituasjon prosjektkarakteristika. fleksibilitet kostnadssikkerhet tidsfaktoren kvalitetsnivå.

9  Generelt bør en (profesjonell) byggherre i økende grad selv beholde styringen i prosjektet jo: større usikkerheten er mer selgers marked en har mer komplisert prosjektet er viktigere tidsfaktoren er. E NTREPRISEMODELL

10 G JENNOMFØRINGSFASEN ”Varsel-lamper”  personkjemi  beslutningsevne  entreprisebudsjett  mengdekontroll  endringer  prisutvikling  fremdriftsplaner  produktivitet byggeplass  utvidelser..


Laste ned ppt "Norsk senter for prosjektledelse Temadag 26. april 2001 TIDLIGE ”SYKDOMSTEGN” Stein Rognlien Statsbygg SUKSESS ELLER FIASKO I PROSJEKTER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google