Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SUKSESS ELLER FIASKO I PROSJEKTER TIDLIGE ”SYKDOMSTEGN”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SUKSESS ELLER FIASKO I PROSJEKTER TIDLIGE ”SYKDOMSTEGN”"— Utskrift av presentasjonen:

1 SUKSESS ELLER FIASKO I PROSJEKTER TIDLIGE ”SYKDOMSTEGN”
Norsk senter for prosjektledelse Temadag 26. april 2001 SUKSESS ELLER FIASKO I PROSJEKTER TIDLIGE ”SYKDOMSTEGN” Foredragsnotat til slide 1 hei Stein Rognlien Statsbygg

2 SPESIELLE FORHOLD skreddersydd ordreproduksjon
ad hoc produksjonsapparat stort antall aktører konkurranse / ikke konkurranse (kun) innsatsfaktor i annen verdikjede få krevende kunder.

3 ”KULTURELLE KJENNETEGN”
evne til improvisasjon og ”skippertak”,men manglende evne til langsiktig planlegging seen from the outside,the industry does not focus on the customer, is inward looking, lack the ability to learn from others and is seen as having an adverse attitude samarbeidsforholdene i byggeprosessen er mer preget av kamp og suboptimalisering enn samarbeid mot felles mål krav og motkrav-konflikt og bruk av økonomiske maktmidler-er dagsorden i byggeprosessen the great majority of customers need a high level of protection and assurance we have an industry where the customer pay too much,do not get what they want,and where the suppliers make little or no money at all-there is something seriously wrong about the process.

4 BYGGING ER PROSESS The study found little (nearly no) support for the notion that composition of the core group effects project performance directly or indirectly through process. Actually, only process itself seemed to matter.(De Paoli) The suppression or avoidance of conflict is obviously one of the best ways to achieve high productivity in construction projects.(De Paoli).

5 TILLITSVEKKENDE? NS 3430, pkt 3
Partene plikter å samarbeide og vise aktsomhet under gjennomføringen av kontrakten.

6 OVERORDNEDE FORHOLD byggherre-/investor ansvar
byggherrefunksjon vs brukerinteresser brukerorganisering/-medvirkning (bygge)komitestyring organisasjonskultur sjefsavgjørelser tidlig k-ramme fastsettelse prosjekteringsorganisasjonen entreprisemodell.

7 VALG ENTREPRISEMODELL
Viktige vurderingskriterier egen organisasjon markedssituasjon prosjektkarakteristika. fleksibilitet kostnadssikkerhet tidsfaktoren kvalitetsnivå.

8 ENTREPRISEMODELL Generelt bør en (profesjonell) byggherre i økende grad selv beholde styringen i prosjektet jo: større usikkerheten er mer selgers marked en har mer komplisert prosjektet er viktigere tidsfaktoren er.

9 GJENNOMFØRINGSFASEN ”Varsel-lamper”
personkjemi beslutningsevne entreprisebudsjett mengdekontroll endringer prisutvikling fremdriftsplaner produktivitet byggeplass utvidelser..


Laste ned ppt "SUKSESS ELLER FIASKO I PROSJEKTER TIDLIGE ”SYKDOMSTEGN”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google