Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Risiko & konsekvensforståelse. CAKE nr 15 Risk and consequence understanding.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Risiko & konsekvensforståelse. CAKE nr 15 Risk and consequence understanding."— Utskrift av presentasjonen:

1 Risiko & konsekvensforståelse. CAKE nr 15 Risk and consequence understanding.

2 Last CAKE session/worksession. CAKE 14 avdekket flere feil i Sirius og det har blitt utarbeidet et meget stort antall RR fra flere av enhetene. Stor takk til alle som deltok i dette arbeidet. CAKE 14 has revealed a large amount of processes in Sirius that the units have developed RR’s on. Big thanks goes out to all the people participating in this process.

3 CAKE 15; Denne CAKE session skal omhandle ”risiko og konsekvensforståelse”. Vi er daglig omgitt av operasjoner og maskiner som utgjør en potensiell risiko. Ofte ser vi at dette ikke stopper oss fra å utføre risikable handlinger med tydelig mangelfull risiko og konsekvensforståelse. This CAKE session is about “risk & consequence understanding”. We are daily surrounded by operations and machines that pose a potential risk. Often it is seen that this does not prevent us from performing actions with a lack of understanding for risk and consequence.

4 Under dagens CAKE session skal vi deles inn i grupper på 4-5 personer i hver. Disse gruppene skal gjennomføre en løype med diverse stasjoner med spørsmål, øvelser osv. Det handler selvfølgelig ikke om å vinne men å delta, selv om det selvfølgelig handler om å vinne. During today's CAKE session we will all be put into groups of 4-5 people. These groups will go through a course with different stations where they will have to answer questions, perform exercises etc. Its not about winning but all about participating, though its all about winning off course.

5 OIM deler inn i grupper og deler ut svarskjema og forklaring over hvor stasjonene befinner seg. OIM will hand out forms for answers and an explanation of where the stations are situated.

6 Stasjon 1; Sykefravær er en faktor som kan påvirke sikkerheten på en rig. Hva er det høyeste månedlige sykefraværet registrert på en MDN rig i 2009? A) 8,4%B) 11,6% C) 15,4% D) 19,8% Sick leave can impact the safety onboard an offshore drilling rig. What is the highest monthly sick leave recorded in MDN 2009; A) 8,4%B) 11,6% C) 15,4% D) 19,8%

7 Stasjon 2; Maersk XX har i shakeren en målt støyverdi på 96db. Maersks interne grenseverdi er 60db og myndighetenes krav er 70db. Hva må mannskapet på riggen gjøre; A) Det skal innføres tiltak på dette om 2mnd og det er øremerket penger i budsjettet til dette. Det trenger derfor ikke gjøres noe før nye målinger er tatt etter utbedringene. B) Dette må registreres og riggen må søke om internt avvik frem til støyen er akseptabel. C) Riggen må søke om eksternt avvik (myndighets avvik) med en vedlagt plan og dokumentasjon over hvilke tiltak som har blitt innført og tiltak som skal innføres. Maersk XX has a registered noise in the shale shaker of 96db. Maersks internal limit is 60db and the Norwegian authority has a limit of 70db. What must the crew on the rig do; A) The rig has planned to implement measures to lower the noise in 2 months and funds are dedicated to this in the budget. Therefore there is no need to implement anything else until measurements are taken after the modifications. B) This must be registered in Synergi and the rig must apply for an internal deviation until the noise is at acceptable levels. C) The rig needs to apply for an external deviations (authorities) with an enclosed plan and documentation over what has been done and what will be done to achieve an acceptable level of noise.

8 Stasjon 3; Dersom John Doe mister en bit stål på 4kg fra derricken på Innovator 53 meter ned på flooren, hva blir anslagsenergien i Joule? A) ca 26J B) ca 197J C) ca 953J D) ca 2079J If John Doe drops a piece of steel weighing about 4kg from the derrick on Innovator to the floor 53 metres below, what is the energy on impact? A) ca 26J B) ca 197J C) ca 953J D) ca 2079J Hint; en kule brukt for jakt på reindyr og elg har ca 2800J energi ved anslag og en mobiltelefon har ca 1.5J dersom du mister den fra hånden ned på gulvet. Clue; a bullet used for hunting raindeer and moose has approx 2800J at impact, and a cellphone dropped to the floor from your hand has got about 1,5J at impact.

9 Stasjon 4; Hvilke av følgende utsagn er korrekte; A) Tenntemperatur er det punktet hvor et stoff selvantenner. B) Tenntemperaturen til Diesel er ca 225 Celsius. C) Flammepunkt er den temperaturen som skal til for at et stoff danner gasser/damp som kan antennes med for eksempel en fyrstikk. D) Flammepunktet til bensin er ca -40 Celsius. Which of the following statements are true; A) Kindling point is the temperature where a substance “self ignite” B) The kindling point of Diesel is approx 225 Celsius. C) The flash point is the temperature needed for a substance to form a gas that is ignitable. D) The flash point of gasoline is approx -40 Celsius

10 Stasjon 5; Finn 2 eksempler på korrekt sikring for å forhindre ”dropped object”. Noter og forklar funksjonen til hele laget. Find 2 examples of correct use of securing of objects to prevent “dropped objects” Take notes and explain the function to the whole team.

11 Stasjon 6; Drillfloor Hvor aktiveres deluge systemet? From where is the deluge system activated?

12 Stasjon 7; Hoveddekk - Main deck. Hvor er utstyret for å bekjempe spills/utslipp plassert? Where is the equipment for fighting/containing spills placed?

13 Stasjon 8; Shaker Hvor er verneutstyr til bruk inne på shakeren plassert? Finnes det noen former for spesielle verneutstyr, og hvorfor bruker man dette på shakeren? Where is the PPE to be used when inside the shaker situated? Is there any forms of special protective gear, and why do we use special equipment in the shaker?

14 Stasjon 9; Utenfor maskinrommet - Engine Hvilke alarmer (audio/visuelle) finnes i maskinrommet og hva betyr disse? What alarms (audio/visual) are there in the engine room and what do they mean?

15 Stasjon 10; Kjemikalier - Chemicals Hvilke av følgende kjemikalier finnes på riggen; A) Nafta B) Epoxy C) Isocyanat Which of the following chemicals do we have on the rig; A) Nafta B) Epoxy C) Isocyanat

16


Laste ned ppt "Risiko & konsekvensforståelse. CAKE nr 15 Risk and consequence understanding."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google