Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norgga Luonddugáhttenlihttu Nordområdesatsing og ”lusa som hosta i lovotten” Gunnar Reinholdtsen Naturvernforbundet i Finnmark.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norgga Luonddugáhttenlihttu Nordområdesatsing og ”lusa som hosta i lovotten” Gunnar Reinholdtsen Naturvernforbundet i Finnmark."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norgga Luonddugáhttenlihttu Nordområdesatsing og ”lusa som hosta i lovotten” Gunnar Reinholdtsen Naturvernforbundet i Finnmark

2 www.naturvernforbundet.no Norgga Luonddugáhttenlihttu Mineralstrategi for Finnmark Innledning Status – utfordringer - Mineralstrategien Repparfjord Biedjovággi Bøkfjorden Diskusjon Informasjon & Erfaringer Har vi felles mål? Hvordan når vi dem? Felles utspill nå? Veien videre Men hva vil du?

3 www.naturvernforbundet.no Norgga Luonddugáhttenlihttu Nordområde satsing Lansert i 2005 Regjeringens viktigste strategiske satsingsområde Generasjonsperspektiv Drivere: Samarbeid med Russerne Klima: Issmelting, nye seilingsleder Ressurser/transport: Oppdrett, bioprospektering, utvikling av mineralbasert næringsvirksomhet Men hva med: Sysselsetning i distriktene, kompetanseutvikling, samfunnsvekst – for Finnmark?

4 www.naturvernforbundet.no Norgga Luonddugáhttenlihttu Miljøperspektiv Målet for Naturvernforbundet (kortversjon): ”verne naturen og sikre livsmiljøet slik at menneskelig virksomhet ikke overskrider tålegrenser i naturen” - og slik at ”livsgrunnlaget og livsmangfoldet er sikret for framtidige generasjoner” Miljøperspektiv – vårt fokus: Verne natur og miljø og naturmangfold Tidsperspektiv å veie naturverdiene mot? Verdien av 10 års gruvedrift og arbeidsplasser Verdien av 1000 års gruvedrift og friluftsliv, jakt og fiske Det handler om at vi skal levere en levende jord videre til de neste generasjoner

5 www.naturvernforbundet.no Norgga Luonddugáhttenlihttu ”Opprør” i Nord-Sverige En gruveboom eksploderer over Sápmi. Selskapene tømmer landet vårt for naturressurser og forsvinner med milliardgevinstene. Folket sitter igjen med ødelagt mark og forurenset vann

6 www.naturvernforbundet.no Norgga Luonddugáhttenlihttu Hva skal samfunnet velge? Vi må spørre oss selv – og utbyggerne: Skaper det en bedre verden? Er det til beste for nasjonen? Skaper det en bedre region? Skaper det bedre lokalsamfunn? Eller ødelegges den samfunnsstrukturen som er basert på bærekraftige ressurser Og forvitrer den kompetansen som vi har til å utnytte de levende ressursene på land og i havet Har vi (samfunnet og verden) behov for denne gruva? Her kommer perspektivene igjen: Tidsrom å vurdere mot – En levende jord Mitt svar: Vi må tenke på mer enn en generasjon!

7 www.naturvernforbundet.no Norgga Luonddugáhttenlihttu Grunnlaget for veien videre Hva er målet? Hva er ditt mål? Hva er utfordringene? Hvem er motstanderne? Hvordan skal vi slå dem? Kan vi forene krefter? Hva gjør vi nå Hvor bør støtet settes inn Hvilke roller kan de forskjellige ivareta? Felles utspill? Arbeidsutvalg – Kontaktnett - Database SE! Min første fisk


Laste ned ppt "Norgga Luonddugáhttenlihttu Nordområdesatsing og ”lusa som hosta i lovotten” Gunnar Reinholdtsen Naturvernforbundet i Finnmark."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google