Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

XML Extended Markup Language - The ASCII of the Future.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "XML Extended Markup Language - The ASCII of the Future."— Utskrift av presentasjonen:

1 XML Extended Markup Language - The ASCII of the Future

2 XML Introduksjon XML – ”The ASCII of the Future” –Felles ”protokol” for utveksling av informasjon XML – formell standard –En begrensning av SGML standarden –W3C (World Wide Web Consortium) –Antatt som standard i 1998??? XML industri-standard –XML – Microsoft XML Eksempel Enkelt XML eksempelEnkelt XML eksempel

3 XML Bruksområder Intergrasjon –Lim mellom applikasjoner. –Utveksling av strukturert informasjon mellom hetrogene partnere. Skille innhold fra presentasjon for web-sider Lagring av strukturert informasjon (eks. Ini-filer) Utveksle deler (view) av databaser (ADO) Utveksle delvise oppdateringer (deltas) Eks: DHTML Dude Sample March DHTML Dude Sample March

4 XML Styrker Enkelt: –å lære –å applikasjoner for –å debugge Standardisert Microsoft introduserer XML støtte i ADO (via OLE DB), SQL Server og IIS

5 XML Dokument

6 XML Syntaks Minner om HTML, men strengere. Et dokument består av elementer. Et element er avgrenset av tags. Et element kan ha sub-elementer og tekst. Et element kan ha attributter. Et dokument inneholder ett rot-element. Et dokument inneholder også databeskrivelse.

7 XML Syntaks - Begrensninger Elementer må være strengt nestede – Hello world, all Alle tags må lukkes – First list item Second list item Tomme tags kan skrives slik: Spesielle tegn kan skrives slik: < Alle attributter må være i ”anførseltegn” – Accept

8 Schema - databeskrivelse Hvilke tags kan man bruke? –Namespace kan angis i dokumentet (LINK) –Default: alle tags og attributter tillat DTD – Data Type Definition –DTD språket selv er ikke XML XML-baserte data definisjonspråk: –Microsoft’s XML Data –W3C XML Schema Eksempel: Skjema eksempel (Bruk av skjemaet)Skjema eksempelBruk av skjemaet

9 Hetrogene partnere Ettersom XML er lett å manipulere, egner det seg godt til kommunikasjon mellom hetrogene parter. Tags etc. Gir meta-data som gjør behandling enkere. Krever at man blir enige om et skjema.

10 B2B – Business to Business Intergrasjon av systemer Samling (konsolidering) av informasjon –Prissammenligning etc. –http://www.zoom.no/ Eksempelhttp://www.zoom.no/Eksempel Ordre, bestillinger, betalinger etc. Enterprise Resource Planning (ERP)

11 BizTalk http://www.biztalk.org/ Senter for utveksling av XML-skjemaer Sponses av Microsoft Fra BizTalks filosofiside: –Application integration today is too hard. The cost and complexity of integrating together ERP systems, inventory management systems, or sales tracking systems within a single organization strains the capabilities of most large and small companies alike. –The next wave of electronic commerce is going to require massive amounts of application integration across multiple organizations, as trading partners turn to the Internet to automate supply chains, forecasting systems, and government services, and new types of business interchanges.

12 BizTalk eksempel Schema: Invoice Skjema Sample This Invoice is the basic Invoice Document that is a sample of a full set of document types that will make up the full release of the Common Business Language. This represents a proposed standard Invoice document, for promoting interoperability across business-to-business e-commerce applications.

13 Eksempel på intergrering med XML Tracke levering av varer fra leverandører Håntere regninger fra leverandører Tracke levering til kunder Håntere betaling med banksentral (forhåpentligvis eFaktura) Alt intergrert med firmaet database(r)!

14 XML og HTML XML er ikke et presentasjonsformat. HTML er standard for utveksling av formatert info. XML kan brukes som grunnlag for å generere web-sider. (Masse eksempler på MSDN) XHTML – HTML skrevet på XML format.

15 XML og HTML XML brukes til utveksling av informasjon. XSL oversetter info til HTML. Kan skje hos klient eller server.

16 HTML Presentasjon (XSL) XSL – Extensible Style Language Språk for transformasjon fra et XML språk til et annet. Eksempel: XSL/XML viewer SampleXSL/XML viewer Sample

17 Programmering Et XML dokument kan sees på som et serialisert objekt. –Bør ha et rammeverk (VB har dette) Programmeringsmessig grensesnitt (parser) –Simple API for XML (SAX) - Event basert –Document Object Model (DOM) – Tre-basert SOAP –Bruker XML som lim mellom bitene

18 Programmering – SAX Event-basert Behandler XML’en mens dokumentet leses Klienten må implementere interfacet ISAXContentHandler Metoder: –StartDocument/EndDocument –StartElement/EndElement –Etc Kan kun lese dokumenter

19 Programmering – DOM Leser hele dokumentet før det kan behandles Maniplerer dokumentet som et tre Mest bruk interface : IXMLDOMNode Kan bruke metoder: –childNodes, parentNodes –nodeName, nodeType –appendChild, removeChild Kan endre og lagre et dokument

20 DOM Eksempel Todo-list Todo todo description todo progress

21 Programmering - SOAP Kommunikasjon mellom hetrogene maskiner på internet Består av: –Interface definisjon – XML –Transport – HTTP, HTTPS –Innhold – XML (objekter) Serialiserer kall mellom komponenter

22 Veien videre Microsoft’s XML devcenter: http://msdn.microsoft.com/xml/ http://msdn.microsoft.com/xml/ W3C’s XML-standard sider: http://www.w3.org/XML/ http://www.w3.org/XML/ BizTalk: http://www.biztalk.org/http://www.biztalk.org/


Laste ned ppt "XML Extended Markup Language - The ASCII of the Future."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google