Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Apache POI.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Apache POI."— Utskrift av presentasjonen:

1 Apache POI

2 Hva er det? Apache POI er et prosjekt for og lage Java biblioteker for å lese og manipulere Microsoft Office dokumenter kun ved bruk av Java. Prosjektet inneholder biblioteker for og lese og manipulere de vanligste formatene basert på Microsoft’s OLE2-format (filformater brukt av Office 97 og senere)

3 Poor Obfuscation Implementation
POI står for Poor Obfuscation Implementation Dette er fordi man det virket som man med vilje hadde prøvd og gjøre formatene vanskelig og lese, men dette var ikke gjort på en veldig bra måte, siden man til slutt allikevel klarte og finne ut hvordan man kunne lese de. Utviklerne at prosjektet har siden sluttet og bruke dette navnet, og andre lignende navn i prosjektet, for at prosjektet skal se litt mer seriøst ut for bedrifter og lignende. Det offisielle navnet er nå kun Apache POI

4 Komponenter Apache POI består av følgende komponenter: POIFS HSSF HWPF
HSLF HPSF

5 POIFS POIFS er et generelt bibliotek som inneholder et set med API’er for å lese og skrive OLE2-formater. Dette er grunn-biblioteket i prosjektet og de andre bibliotekene er basert på dette. De andre bibliotekene inneholder API’er for egenskaper som er spesifikke til den enkelte filtypen.

6 HSSF inneholder API’er for Microsoft Excel filer (.XLS).
HWPF inneholder API’er for Microsoft Word filer (.DOC). HSLF inneholder API’er for Microsoft PowerPoint filer (.PPT). HPSF inneholder API’er for og lese egenskapene til en fil.

7 Noen eksempler med HSSF
En fil leses ved og lage en instans av POIFSFilesystem og sende med en åpen InputStream til konstruktøren. POIFSFilesystem fs = new POIFSFilesystem( inputstream ); Og deretter lage en instans av HSSFWorkbook hvor man sender med Filesystem-objektet HSSFWorkbook wb = new HSSFWorkbook( fs ); Herfra vil man ha tilgang til alle metodene for og manipulere filen ved og kalle de fra dette Workbook objektet. F.eks HSSFSheet sheet = wb.getSheetAt(0); Dette henter det første arket i arbeidsboken og lagrer det i et HSSFSheet objekt

8 Man skriver ut til filen igjen ved og bruke write() metoden til workbook-objektet og sende med en Outputstream som parameter wb.write( outputstream ); Man kan også bruke dette til og lage en ny fil, ved å først bruke create metodene i workbook-objektet til og lage innholdet i arbeidsboken, og deretter skrive dette ut til en fil på samme måte som man ville skrevet til en eksisterende fil

9 For og bygge applikasjoner med POI kreves det noen andre komponenter.
Det kreves at man har Apache Ant og Forrest. I tillegg trenger man noen andre tilleggs biblioteker. Mer spesifikk informasjon om dette finnes på Apache POI siden. poi.apache.org

10 POIFS og HSSF er de mest ”ferdige”.
POI er fortsatt under utvikling, men noen av bibliotekene er mer ”ferdige” enn andre. POIFS og HSSF er de mest ”ferdige”. HWPF er fortsatt på et tidlig utviklingsstadium. POI støtter på generell basis ikke de nye XML-baserte formatene som kom med Office 2007, men det er laget en versjon av HSSF, kalt XSSF, som har mesteparten av den samme funksjonaliteten for .xlsx formatet. Det finnes derimot ikke noe lignende for .docx og .pptx

11 Vurdering POIFS og HSSF var relativt enkelt og sette seg inn i, og det enkelt å gjøre grunnleggende ting med de. Det er også mange ”tutorials” på POI siden som forklarer de forskjellige funksjonene. De andre bibliotekene derimot er ikke spesielt godt dokumentert og det er lite informasjon om de på POI siden. Disse er også som tidligere nevnt en del mindre ”ferdige” enn POIFS og HSSF. Men hvis jeg skal gå utifra hvordan POIFS og HSSF er så har jeg tro på at de kan bli veldig bra og et godt og praktisk verktøy når de er ferdig utviklet.


Laste ned ppt "Apache POI."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google