Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

S AMARBEIDER OM PAPIRLØSES HELSE Side 45 - 50. 1. S VAR PÅ SPØRSMÅLENE 1. Uten behandling dør vel halvparten av pasientene.” Hva betyr ”vel” i denne setningen?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "S AMARBEIDER OM PAPIRLØSES HELSE Side 45 - 50. 1. S VAR PÅ SPØRSMÅLENE 1. Uten behandling dør vel halvparten av pasientene.” Hva betyr ”vel” i denne setningen?"— Utskrift av presentasjonen:

1 S AMARBEIDER OM PAPIRLØSES HELSE Side 45 - 50

2 1. S VAR PÅ SPØRSMÅLENE 1. Uten behandling dør vel halvparten av pasientene.” Hva betyr ”vel” i denne setningen? 2. Kan personer uten lovlig opphold oppsøke lege i det norske helsesystemet? 3. Hvorfor tror du politiet lar være å gripe inn overfor Rosengrenska Kliniken i Sverige? 4. Er det straffbart å gi hjelp til illegale immigranter i Norge? 5. Hva betyr ”å leve i skjul” og å være en ”irregulær immigrant”? 1. ”Vel” i denne setningen betyr ”omtrent” eller ”litt mer enn”. 2. Ja, helsevesenet har taushetsplikt og tilbyr gratis behandling for tuberkulose uansett status. 3. Politiet griper sannsynligvis ikke inn fordi de ikke ønsker at noen skal dø. Å få tilbud om legehjelp burde være alle menneskers rett. 4. Ja, det kan være straffbart å gi hjelp til utlendinger. Dette har regjeringen gitt uttrykk for. 5. ”Å leve i skjul” betyr å leve slik at ingen kan finne deg fordi du gjemmer deg. ”Irregulære immigrant” betyr ”ulovlig innvandrer”.

3 2. F ORTSETT SETNINGENE 1. Tuberkulose … 2. Halvparten av pasientene … 3. Bistandskonsulent i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, … 4. Tuberkulose i lungene 5. Kirkens Bymisjon, … 1. er en av truslene som kan være dødelig (om den ikke blir behandlet). 2. dør uten behandling. 3. Mona Drage, forteller at mange kommer for sent, eller ikke i det hele tatt, med mulig tragisk utgang. (I tillegg er det viktig å hindre smittespredning, forteller hun.) 4. er smittsomt / er i hovedsak det som er smittsomt. 5. (ved Solveig Holmedal Ottesen,) har ledet utredningen.

4 3. R EGJERINGEN SIER DET ER STRAFFBART Å GI HJELP TIL ILLEGALE IMMIGRANTER. R ØDE K ORS JOBBER MED DEN NYE U TLENDINGSLOVEN. 1. så: Regjeringen sier det er straffbart å gi hjelp til illegale immigranter, så Røde kors jobber med den nye Utlendingsloven. 2. fordi: Fordi regjeringen sier det er straffbart å gi hjelp til illegale immigranter, jobber Røde Kors med den nye Utlendingsloven. Røde Kors jobber med den nye Utlendingsloven fordi regjeringen sier det er straffbart å gi hjelp til illegale immigranter. 3. siden: Siden regjeringen sier det er straffbart å gi hjelp til illegale immigranter, jobber Røde Kors med den nye Utlendingsloven. Røde Kors jobber med den nye Utlendingsloven siden regjeringen sier det er straffbart å gi hjelp til illegale immigranter.

5 3. R EGJERINGEN SIER DET ER STRAFFBART Å GI HJELP TIL ILLEGALE IMMIGRANTER. R ØDE K ORS JOBBER MED DEN NYE U TLENDINGSLOVEN. 4. derfor: Regjeringen sier det er straffbart å gi hjelp til illegale immigranter. Derfor jobber Røde Kors med den nye Utlendingsloven. 5. av den grunn: Regjeringen sier det er straffbart å gi hjelp til illegale immigranter. Av den grunn jobber Røde Kors med den nye Utlendingsloven.

6 3. T UBERKULOSE HAR BLITT KARAKTERISERT SOM EN FATTIGDOMSSYKDOM. D EN RAMMER OFTEST MENNESKER SOM LEVER UNDER FATTIGE OG VANSKELIGE FORHOLD. 1. så: Den rammer oftest mennesker som lever under fattige og vanskelige forhold, så tuberkulose har blitt karakterisert som en fattigdomssykdom. 2. fordi: Fordi den oftest rammer mennesker som lever under fattige og vanskelige forhold, har tuberkulose blitt karakterisert som en fattigdomssykdom. Tuberkulose har blitt karakterisert som en fattigdomssykdom fordi den som oftest rammer mennesker som lever under fattige og vanskelige forhold. 3. siden: Siden den oftest rammer mennesker som lever under fattige og vanskelige forhold, har tuberkulose blitt karakterisert som en fattigdomssykdom. Tuberkulose har blitt karakterisert som en fattigdomssykdom siden den som oftest rammer mennesker som lever under fattige og vanskelige forhold.

7 4. F ORKLAR DISSE ORDENE OG UTTRYKKENE 1. utfordring: 2. jevnlig: 3. i hovedsak: 4. utredning: 5. kartlegging: 6. tidsnok: 1. problem; oppgave; noe man må finne en løsning på 2. regelmessig; med jevne mellomrom 3. først og fremst 4. klargjøring; forklaring; undersøkelse 5. å finne ut hvordan en situasjon er eller hva folk mener om en bestemt sak 6. i tide; ikke for sent

8 4. F ORKLAR DISSE ORDENE OG UTTRYKKENE 7. straffbart: 8. har presisert: 9. oppholde seg: 10. i utgangspunktet: 7. som etter loven er forbudt og som man kan straffes for; (å straffes = å komme i fengsel eller få bot / mulkt) 8. har understreket; har poengtert; har sagt tydelig og klart. 9. befinne seg; være på et sted 10. til å begynne med.

9 5. B ØY SUBSTANTIVENE OG ADJEKTIVENE en frivillig organisasjon den frivillige organisasjonen frivillige organisasjoner de frivillige organisasjonene * en papirløs innvandrer den papirløse innvandreren papirløse innvandrere de papirløse innvandrerne en egen besøkstjeneste den egne besøkstjenesten egne besøkstjenester de egne besøkstjenestene * et humanitært behov det humanitære behovet humanitære behov de humanitære behovene * en begrenset rettighet den begrensede / begrensete rettigheten begrensede rettigheter de begrensede / begrensete rettighetene


Laste ned ppt "S AMARBEIDER OM PAPIRLØSES HELSE Side 45 - 50. 1. S VAR PÅ SPØRSMÅLENE 1. Uten behandling dør vel halvparten av pasientene.” Hva betyr ”vel” i denne setningen?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google