Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedstyremøte 11. mars 2004. BNP-vekst i USA, Japan, euroområdet og hos handelspartnerne samlet. Kvartalsvekst. Prosent. 2001 - 2003. Sesongjustert Kilde:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedstyremøte 11. mars 2004. BNP-vekst i USA, Japan, euroområdet og hos handelspartnerne samlet. Kvartalsvekst. Prosent. 2001 - 2003. Sesongjustert Kilde:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedstyremøte 11. mars 2004

2 BNP-vekst i USA, Japan, euroområdet og hos handelspartnerne samlet. Kvartalsvekst. Prosent. 2001 - 2003. Sesongjustert Kilde: EcoWin, US Department of Commerce, ESRI (JP), EUR-OP/Eurostat og Norges Bank

3 Hovedstyremøte 11. mars 2004 Regionalt nettverk  Aktivitetsnivået er økende i de fleste næringene  Markedsutsiktene er gode for det neste halvåret  Utviklingen i produksjon og etterspørsel er positiv for både industri, bygg og anlegg, varehandel og tjenesteyting  Det er likevel få bedrifter som har planer om økte investeringer  Flere bedrifter rapporterer at de kan øke produksjonen nokså mye uten vesentlig vekst i sysselsettingen

4 Hovedstyremøte 11. mars 2004 Forutsetninger for pengemarkedsrenten og kronekursen (I-44) i Inflasjonsrapport 1/04 Kilde: Norges Bank Terminrente 4. mars Tremåneders pengemarkedsrente 1) Stigende kurve betyr svakere kronekurs Terminkurs 4. mars Importveid valutakurs, I-44 1)

5 Hovedstyremøte 11. mars 2004 Anslag på KPI-JAE og produksjonsgapet 1). Prosent 1) Produksjonsgapet måler forskjellen mellom faktisk og trendmessig produksjon. Se utdyping i IR 1/03 KPI-JAE Produksjonsgap Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

6 Hovedstyremøte 11. mars 2004 KPI-JAE. Totalt og fordelt etter leveringssektorer. Historisk utvikling og anslag. Tolvmånedersvekst. Prosent Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Norskproduserte varer og tjenester KPI-JAE Importerte konsumvarer

7 Hovedstyremøte 11. mars 2004 1) Stigende kurve betyr sterkere kronekurs Importveid kronekurs 1), foliorenten og tremåneders rentedifferanse mot handelspartnerne. Dagstall. 1. jan 02 – 9. mars 04 I-44 (venstre akse) Foliorente (høyre akse) Rentediff. 3mnd (høyre akse) Kilde: Norges Bank

8 Hovedstyremøte 11. mars 2004 Indikator for internasjonale prisimpulser til konsumvarer målt i utenlandsk valuta. Historisk utvikling og anslag. Årstall. 1995-2006 Kilde: Norges Bank

9 Hovedstyremøte 11. mars 2004 Renteforventninger i USA. Faktisk utvikling og forventet styringsrente. Dagstall Styringsrenten 23. okt 03 16. des 03 Kilde: Bloomberg, Reuters og Norges Bank 9. mar. 04

10 Hovedstyremøte 11. mars 2004 Årslønnsvekst 1) og arbeidsledighetsrate. Prosent. Årstall. 1993 - 2006 1) Gjennomsnitt alle grupper. Inkludert kostnader knyttet til økt ferie Arbeidsledighetsrate, AKU Årslønnsvekst Kilde: TBU, Statistisk Sentralbyrå og Norges Bank

11 Hovedstyremøte 11. mars 2004 Priser på flyreiser. Avgiftskorrigert. Tolvmånedersvekst. Prosent. Jan. 01 – jan. 04 Produktivitetsvekst og reell vekst i bruttoproduktet i forretningsmessig tjenesteyting. To års glidende gjennomsnitt. Årstall. Prosent. 1972-2003 Kilde: Statistisk Sentralbyrå og Norges Bank Produktivitet (høyre akse) Produksjon (venstre akse) Kilde: Statistisk Sentralbyrå og Norges Bank -8,7

12 Hovedstyremøte 11. mars 2004 Realrente etter skatt. Kvartalstall. 1. kv. 85 – 1. kv. 04 1) 1) 1. kvartal 2004 er foreløpig 3-månedersrente 5-årsrente Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

13 Hovedstyremøte 11. mars 2004 Endring i sysselsetting fra året før i prosent. Arbeidsledighet i prosent av arbeidsstyrken. Årstall. 1980 - 2006 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank AKU arbeidsledighetsraten (venstre akse) Sysselsatte (høyre akse)

14 Hovedstyremøte 11. mars 2004 Renteforventinger. Faktisk utvikling og forventet styringsrente per 4. mars 04. Dagstall Storbritannia Euroområdet USA Norge Kilde: Bloomberg og Norges Bank

15 Hovedstyremøte 11. mars 2004 Endring i tremåneders pengemarkedsrenter og effektive valutakurser. 23. okt 03 – 4. mars 04 Kilde: Bank of England og Bloomberg nok usd cad chf sek eur jpy gbp nzd aud Renteendring i basispunkter Valutakursendring i prosent

16 Hovedstyremøte 11. mars 2004 Kortsiktige pengemarkedsrenter 9. mars 2004 3 mnd6 mnd12 mnd NOK1,781,711,82 EUR2,052,062,08

17 Hovedstyremøte 11. mars 2004 I-44 siden november 2003 Kilde: Norges Bank KPI Rentemøte KPI Rentemøte

18 Hovedstyremøte 11. mars 2004 Forventet konsumprisvekst om 5 år. Prosent. Kvartalstall. 2. kv. 02 - 1. kv. 04 Eksperter Arbeidsgiver- organisasjoner Kilde: TNS Gallup Arbeidstaker- organisasjoner

19 Hovedstyremøte 11. mars 2004 Forventet konsumprisvekst om 2 år. Prosent. Kvartalstall. 2. kv. 02 - 1. kv. 04. Eksperter Arbeidsgiver- organisasjoner Kilde: TNS Gallup Arbeidstaker- organisasjoner

20 Hovedstyremøte 11. mars 2004 Ledige kontorlokaler i Oslo, Asker og Bærum. Prosent av total eiendomsmasse. Per februar. 1991-2004 Kilde: Eiendomsspar AS Boligpriser. Månedstall. Jan. 97 - jan. 04 Kilde: NEF, EFF, finn.no og ECON Vekst fra året før, 3-mnd glidende gjennomsnitt, høyre akse Tusen kr per kvadratmeter, venstre akse

21 Hovedstyremøte 11. mars 2004 Innenlandsk kreditt (K2) Tolvmånedersvekst. Jan. 1998 - jan. 2004 Kreditt til ikke-finansielle foretak Samlet innenlandsk kreditt (K2) Kilde: Norges Bank Kreditt til husholdninger

22 Hovedstyremøte 11. mars 2004 KPI-JAE. Historisk utvikling og anslag 1). Sesongjustert tre-måneders glidende gjennomsnitt omregnet til årlig rate og tolvmånedersvekst. Okt. 03 – nov. 04 Anslag 1) Søylene viser tre-måneders glidende gjennomsnitt. Kurven viser tolvmånedersvekst Historie Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank


Laste ned ppt "Hovedstyremøte 11. mars 2004. BNP-vekst i USA, Japan, euroområdet og hos handelspartnerne samlet. Kvartalsvekst. Prosent. 2001 - 2003. Sesongjustert Kilde:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google